Welkom op www.bestuurlijkactiefutrecht.nl, een initiatief van de Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht

 

Zoek je informatie over:

Dan is dit de plek waar je moet zijn. De Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht bieden diverse voorzieningen aan studentenorganisaties en bestuurlijk actieve studenten in deze organisaties. Mocht je er toch niet (helemaal) uitkomen, neem dan contact op!

 

Bestuursbeurzen voor een medezeggenschapsorgaan: andere voorwaarden en procedure

Ben je actief in een medezeggenschapsorgaan (zoals de U-raad, HSR, instituutsraad, opleidingscommissie of faculteitsraad) dan vind je alle informatie die voor jou van belang is op de pagina van je onderwijsinstelling:

 

Nieuws:

Verslag + presentaties bijeenkomst alcohol & drugs

Verslag + presentaties bijeenkomst alcohol & drugs

Op 8 februari vond er een bijeenkomst plaats voor studentenorganisaties over alcohol & drugs. De bijeenkomst werd georganiseerd door VIDIUS Studentenunie, OSHU, de Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, Jellinek en het Trimbos Instituut. Hieronder vind je de presentaties die tijdens de bijeenkomst zijn gegeven evenals het verslag. Verslag 8 februari Presentatie UU/HU Presentatie Jellinek/Trimbos Informatie van de Gemeente Utrecht: deel 1 en deel 2.   Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met de UU en/of...

1 juli: deadline activiteitensubsidie

1 juli: deadline activiteitensubsidie

De Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht stimuleren graag bijzondere initiatieven die voor en door studenten georganiseerd worden. Daarom stellen zij subsidie beschikbaar voor bijzondere activiteiten. Voor kleinere initiatieven kunnen studentenorganisaties terecht bij hun koepelvereniging. De FUG, Vidius, BOCS, en de Sportraad...

Nieuwe afspraken catering in universitaire gebouwen

Nieuwe afspraken catering in universitaire gebouwen

Goed nieuws! Vanaf studiejaar 2017-2018 is het voor alle erkende studentenorganisaties mogelijk om naast Sodexo onder bepaalde voorwaarden eten en drinken af te nemen bij een andere leverancier. Tot voor kort waren organisaties verplicht catering af te nemen bij Sodexo in...

Bijeenkomst over de Internationale Student

Bijeenkomst over de Internationale Student

De Universiteit Utrecht organiseerde in april 2017 een bijeenkomst met studentenorganisaties om te kijken of zij een rol zouden willen en kunnen spelen bij het meer thuis laten voelen van de internationale student in Utrecht. Je vindt hier het verslag van...

Volg ons via Facebook!

Volg ons via Facebook!

Geen deadlines meer missen? Volg dan met je medebestuursleden de Facebookpagina van Bestuurlijk Actief Utrecht.   https://www.facebook.com/bestuurlijkactiefutrecht/ Op de Facebookpagina zal het laatste nieuws geplaatst worden m.b.t. regelingen, deadlines en ander nieuws wat van belang is voor jullie als bestuurlijk actieve student van...

Waar moet je aan voldoen als studentenorganisatie?

Waar moet je aan voldoen als studentenorganisatie?

Check het Beleidskader! Het beleidskader voor studentenorganisaties is het document aan de hand waarvan studentbestuurders en studentenorganisaties zich kunnen informeren over de voorwaarden voor ondersteuning en de beschikbare voorzieningen van de UU en HU. Zo worden studentenorganisaties elke drie jaar getoetst aan de voorwaarden uit het kader (de Toetsing). Er wordt dan gekeken in hoeverre organisaties voldoen aan de voorwaarden en of dit aanleiding is tot het toekennen en/of het verhogen of verlagen van basissubsidies en bestuursbeurzen. Het nieuwe beleidskader...