Bestuursbeurzen

Bestuursbeurzen

Een bestuursbeurs is compensatie voor (potentiële) studievertraging van de individuele bestuurder. Elke maand bestuursbeurs staat gelijk aan €425**. De UU en HU controleren niet of studentbestuurders het geld ook daadwerkelijk gebruiken om hun eigen studievertraging te compenseren. Dit valt onder de eigen verantwoordelijkheid van de studentbestuurder.

De Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht hebben twee soorten bestuursbeurzen voor studentenorganisaties:

(1) Reguliere bestuursbeurzen

Deze bestuursbeurzen zijn bedoeld voor de standaardactiviteiten van de studentenorganisaties. Elke drie jaar organiseren de UU en HU een Toetsing. Dan wordt gekeken welke studentenorganisatie erkend wordt door de onderwijsinstellingen, én welke organisatie drie jaar aanspraak mag maken op reguliere bestuursbeurzen. Organisaties die beurzen ontvangen om te verdelen over hun bestuurders, staan op de zogenoemde Bijlage.

(2) Bestuursbeurzen voor specifieke activiteiten

Dit zijn bestuursbeurzen voor een bijzondere activiteit die niet tot het reguliere activiteitenprogramma van de erkende organisatie behoren of voor activiteiten van een nieuwe studentenorganisatie. Deze beurzen kunnen jaarlijks voor 1 mei aangevraagd worden door een erkende studentenorganisatie. Check hier voor meer info.

Wil je meer informatie over een bestuursbeurs voor een medezeggenschapsorgaan (inspraak)?

Dan vind je op deze website niet de juiste informatie. Ga naar de pagina van je onderwijsinstelling:

** De hoogte van de bestuursbeurs is sinds de invoering van het leenstelsel losgekoppeld van de studiefinanciering, en is na instemming van de medezeggenschap vastgesteld op €425 per maand.

enEnglish