Bestuursbeurzen

Bestuursbeurzen

Alle erkende studentenorganisaties ontvangen een uitnodiging voor de informatiebijeenkomst over bestuursbeurzen op 3 juni 2024.

Regeling bestuursbeurzen
Wil je weten of jij als bestuurder of jouw (erkende) studentenorganisatie in aanmerking komt voor bestuursbeurzen? Lees dan de regeling bestuursbeurzen goed door. In deze regeling vind je meer informatie over de procedure om bestuursbeurzen aan te vragen en aan welke voorwaarden je moet voldoen om in aanmerking te komen voor een beurs. Het is belangrijk dat je op de hoogte bent van deze voorwaarden.

Krijg je een bestuursbeurs en blijkt achteraf dat je niet voldoet? Dan kan je beurs ingetrokken worden. Dat zien we vooral bij UU-studenten die na 5 jaar nog geen bachelor hebben of masterstudenten die via HBO en prenaster aan een UU-master zijn begonnen. Bij HU-studenten gaat het met name om HU-studenten die na 6 jaar nog geen bachelor hebben. Bij twijfel mail naar: bestuursbeurs@uu.nl of studentenparticipatie@hu.nl. Vermeld je studentnummer, organisatie en bedrag dat je aan bestuursbeurs in 24-25 gaat krijgen.

Een bestuursbeurs is compensatie voor (potentiële) studievertraging van de individuele bestuurder. Elke maand bestuursbeurs staat gelijk aan €425**. De UU en HU controleren niet of studentbestuurders het geld ook daadwerkelijk gebruiken om hun eigen studievertraging te compenseren. Dit valt onder de eigen verantwoordelijkheid van de studentbestuurder.

De Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht hebben twee soorten bestuursbeurzen voor studentenorganisaties:

(1) Reguliere bestuursbeurzen
Deze bestuursbeurzen zijn bedoeld voor de standaardactiviteiten van de studentenorganisaties. Elke drie jaar organiseren de UU en HU een Toetsing. Dan wordt gekeken welke studentenorganisatie erkend wordt door de onderwijsinstellingen, én welke organisatie drie jaar aanspraak mag maken op reguliere bestuursbeurzen. In de Verdeling van Bestuursbeurzen en Basissubsidies 2022-2025 kun je teruglezen welke studentenorganisaties gebruik kunnen maken van financiële ondersteuning vanuit de onderwijsinstellingen.

(2) Bestuursbeurzen voor specifieke activiteiten
Dit zijn bestuursbeurzen voor een bijzondere activiteit die niet tot het reguliere activiteitenprogramma van de erkende organisatie behoren of voor activiteiten van een nieuwe studentenorganisatie. Deze beurzen kunnen jaarlijks voor 1 mei aangevraagd worden door een erkende studentenorganisatie. Check hier voor meer info.

Ben je actief in een medezeggenschapsorgaan (zoals de U-raad, HSR, faculteitsraad of opleidingscommissie ) dan is een andere bestuursbeurzenregeling op jou van toepassing. Deze vind je op de opleidingspagina van je onderwijsinstelling:

** De hoogte van de bestuursbeurs is sinds de invoering van het leenstelsel losgekoppeld van de studiefinanciering, en is in 2015 na instemming van de medezeggenschap vastgesteld op €425 per maand.

enEnglish