Bestuursbeurzen

Bestuursbeurzen

Regeling bestuursbeurzen
Wil jij weten of jij als bestuurder of jouw (erkende) studentenorganisatie in aanmerking komt voor bestuursbeurzen? Lees dan de regeling bestuursbeurzen goed door. In deze regeling vind je meer informatie over de procedure om bestuursbeurzen aan te vragen en aan welke voorwaarden je moet voldoen om in aanmerking te komen voor een beurs. Het is belangrijk dat je op de hoogte bent van deze voorwaarden. Krijg je een bestuursbeurs en blijkt achteraf dat je niet voldoet? Dan kan je beurs ingetrokken worden.

Een bestuursbeurs is compensatie voor (potentiële) studievertraging van de individuele bestuurder. Elke maand bestuursbeurs staat gelijk aan €425**. De UU en HU controleren niet of studentbestuurders het geld ook daadwerkelijk gebruiken om hun eigen studievertraging te compenseren. Dit valt onder de eigen verantwoordelijkheid van de studentbestuurder.

De Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht hebben twee soorten bestuursbeurzen voor studentenorganisaties:

(1) Reguliere bestuursbeurzen
Deze bestuursbeurzen zijn bedoeld voor de standaardactiviteiten van de studentenorganisaties. Elke drie jaar organiseren de UU en HU een Toetsing. Dan wordt gekeken welke studentenorganisatie erkend wordt door de onderwijsinstellingen, én welke organisatie drie jaar aanspraak mag maken op reguliere bestuursbeurzen. In de Verdeling van Bestuursbeurzen en Basissubsidies 2022-2023 kun je teruglezen welke studentenorganisaties gebruik kunnen maken van financiële ondersteuning vanuit de onderwijsinstellingen.

In juni heeft er een voorlichting plaatsgevonden over de bestuursbeurzen. De algemene presentatie vind je hier. De presentatie over collegegeldvrij besturen vind je hier.

(2) Bestuursbeurzen voor specifieke activiteiten
Dit zijn bestuursbeurzen voor een bijzondere activiteit die niet tot het reguliere activiteitenprogramma van de erkende organisatie behoren of voor activiteiten van een nieuwe studentenorganisatie. Deze beurzen kunnen jaarlijks voor 1 mei aangevraagd worden door een erkende studentenorganisatie. Check hier voor meer info.

Ben je actief in een medezeggenschapsorgaan (zoals de U-raad, HSR, faculteitsraad of opleidingscommissie ) dan is een andere bestuursbeurzenregeling op jou van toepassing. Deze vind je op de opleidingspagina van je onderwijsinstelling:

** De hoogte van de bestuursbeurs is sinds de invoering van het leenstelsel losgekoppeld van de studiefinanciering, en is na instemming van de medezeggenschap vastgesteld op €425 per maand.

enEnglish