Bestuursbeurzen

Maak je deel uit van een bestuur of commissie van een door de UU en HU erkende studentenorganisatie? Dan kom je misschien in aanmerking voor een bestuursbeurs. Een bestuursbeurs is een compensatie voor eventuele studievertraging die je oploopt door je werkzaamheden voor een studentenorganisatie.  Eén bestuursmaand staat gelijk aan €425.** 

Er zijn twee soorten bestuursbeurzen:

 

Reguliere bestuursbeurzen

Studentenorganisaties worden iedere drie jaar getoetst op de criteria uit het beleidskader en de subsidieregeling (tijdens de zogenoemde Toetsing). Op basis van deze toetsing worden bestuursbeurzen voor drie jaar toegekend aan erkende studentenorganisaties. De uitslag van de Toetsing 2018 heeft geleid tot de vaststelling van de bestuursmaanden in de collegejaren 2019-2020, 2020-2021 en 2021-2022. Deze worden jaarlijks gepubliceerd op de zogenoemde Bijlage 2019-2020. Staat jouw organisatie op de bijlage? Vraag dan aan je voorzitter of ook jouw functie in aanmerking komt voor een bestuursbeurs. Staat jouw organisatie niet in de lijst? Dan komt jouw studentenorganisatie niet in aanmerking voor een bestuursbeurs. 

 

Bestuursbeurzen voor specifieke activiteiten

Erkende studentenorganisaties kunnen eenmaal per jaar bestuursbeursmaanden aanvragen voor een specifieke activiteit in het daaropvolgende collegejaar. Het moet hierbij wel gaan om een bijzondere activiteit die niet tot het reguliere activiteitenprogramma van de organisatie behoren. De deadline ligt elk jaar op 1 mei voor het daaropvolgende collegejaar. 

 

Bestuursbeurzen voor een medezeggenschapsorgaan: andere regeling, en procedure en website

Ben je actief in een medezeggenschapsorgaan (zoals de U-raad, HSR, opleidingscommissie of faculteitsraad) dan vind je alle informatie die voor jou van belang is op de pagina van je onderwijsinstelling:

 

 

** Vóór 2015-2016 was de hoogte van het bedrag gekoppeld aan de studiefinanciering (uit- of thuiswonend). Het huidige bedrag is in overeenstemming met de medezeggenschap tot stand gekomen na de invoering van het leenstelsel.