Meer weten over..

Catering in UU panden

Vergader je in een UU-pand en wil je gebruik maken van catering? Dan moet je officieel de catering afnemen bij de huiscateraar van de universiteit. Voor erkende studentenorganisaties wordt hier in enkele gevallen een uitzondering op gemaakt.

Afspraken

  • Studentenorganisaties die één of meerdere ruimtes toegewezen hebben gekregen binnen de universitaire panden mogen in die desbetreffende ruimtes eten en drinken laten leveren door een andere partij dan de huiscateraar.
  • Voor activiteiten/evenementen buiten de eigen ruimtes van de studentenorganisatie (maar wel binnen een pand van de UU) dient altijd een offerte opgevraagd te worden bij huiscateraar. Indien er geen overeenstemming wordt bereikt, mag de studentenorganisatie beslissen om toch bij een andere partij eten en drinken af te nemen.
    • Wordt de activiteit/evenement georganiseerd in één van de bedrijfsrestaurants/cateringlocaties van de UU, dan ben je wél verplicht om catering van de huiscateraar af te nemen.
    • Als je gebruik maakt van een andere cateraar, ben je als studentenorganisatie zélf aansprakelijk is voor schade (bijvoorbeeld als de cateraar per ongeluk een pan soep over het tapijt gooit), of voor het verhalen van de schade op de cateraar.
    • De standaard regels met betrekking tot evenementen blijven gewoon van toepassing
  • Sinds de start van het collegejaar 2019-2020 zijn de regels omtrent alcohol gelijkgetrokken voor de hele universiteit: borrels en evenementen in en rondom universiteitsgebouwen tijdens kantoortijd (tot 17.00 uur) zijn alcoholvrij. Dit geldt voor medewerkers, studenten en externen. Daarnaast wordt er nergens sterk alcoholhoudende (15% of meer) drank geschonken, met uitzondering van de Faculty Club. Meer informatie en uitzonderingen is hier te vinden.
enEnglish