Meer weten over..

Sociale veiligheid

Er is groeiende aandacht in de maatschappij voor sociale veiligheid. Ook bij studentenorganisaties is er steeds meer oog voor dit thema. Als bestuur is het belangrijk om een veilige omgeving te creëren, waar leden zich prettig voelen en respectvol met elkaar omgaan.

Tips & Tricks

  • Handreiking Omgangsvormen Studentenorganisaties is bedoeld als hulpmiddel voor studentenorganisaties bij de bewustwording van hun rol binnen de Utrechtse studentengemeenschap waar veiligheid en respect voor elkaar een belangrijke rol spelen. De handreiking kan tevens gebruikt worden om binnen de eigen organisatie het gesprek te voeren over de eigen mores en tradities in het licht van de huidige maatschappij waarin, onder andere door social media, activiteiten en gedragingen van leden binnen studentenorganisaties onder een vergrootglas zijn komen te liggen.
  • We stimuleren studentenorganisaties om een vertrouwens(contact)persoon aan te stellen. Deze persoon is het eerste aanspreekpunt binnen de vereniging voor iedereen die te maken heeft met ongewenst gedrag en hier met iemand over wil praten. Jaarlijks organiseren we twee soorten bijeenkomsten voor en over vcp’s. Alle erkende studentenorganisaties zullen hier voor worden uitgenodigd:
    • Intervisiebijeenkomst voor vcp’s
    • Informatiebijeenkomst over vcp’s

Meer weten over …
Heb je een vraag over hoe je de sociale veiligheid binnen jouw organisatie verder kunt verbeteren? Neem dan contact met ons op, we denken graag mee!

Handige documenten

 

enEnglish