Erkenning en Toetsing

Erkenning en Toetsing

Eenmaal in de drie jaar organiseren de UU en HU een zogenoemde Toetsing. Dit is een belangrijk moment voor studentenorganisaties die vaste (reguliere) bestuursmaanden willen ontvangen. Het is tevens het moment dat alle studentenorganisaties zorgvuldig bekeken worden, en er geoordeeld wordt of zij nog altijd erkend zullen blijven en gebruik mogen (blijven) maken van voorzieningen. De Toetsing gebeurt op basis van het Beleids- en toetsingskader, die iedere drie jaar wordt vastgesteld.

Voor de Toetsing ontvangt elke studentenorganisatie een vragenlijst over alle activiteiten in de voorgaande drie jaar. Tevens wordt gevraagd naar het ledenaantal op een specifiek peilmoment.

Organisaties die positief getoetst worden, worden in beginsel voor de duur van drie jaar erkend. Organisaties die daarnaast volgens de Toetsing ook nog recht hebben op bestuursmaanden, komen voor drie jaar op de zogenoemde Bijlage. In de Verdeling van Bestuursbeurzen en Basissubsidies 2022-2025 kun je teruglezen welke studentenorganisaties gebruik kunnen maken van financiële ondersteuning vanuit de onderwijsinstellingen.

  • In 2015 vond een Toetsing plaats. De uitslag van de Toetsing 2015 werd in maart 2016 bekend gemaakt, en gold voor de collegejaren 2016-2017, 2017-2018 en 2018-2019.
  • In 2018 vond een Toetsing plaats. De uitslag van de Toetsing 2018 werd in maart 2019 bekend gemaakt, en geldt voor de collegejaren 2019-2020, 2020-2021 en 2021-2022.
  • In 2021 vond de Toetsing plaats. De uitslag van de Toetsing Light 2021 geldt voor de collegejaren 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025.
enEnglish