Subsidies

Subsidies

De HU en UU hebben verschillende soorten subsidies voor studentenorganisaties. De subsidieregeling bevat de formele regels waaraan een erkende studentenorganisatie moet voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie vanuit de UU en HU.

Basissubsidie
Een basissubsidie is een jaarlijkse subsidie die enkele studentenorganisaties ontvangen voor basisactiviteiten.

Koepelsubsidie (activiteitensubsidie)
Alle erkende organisaties die binnen het cluster van de desbetreffende koepel horen kunnen aanspraak maken op deze subsidie voor het organiseren van bijzondere activiteiten.

HU studieverenigingen kunnen hiervoor terecht bij OSHU.
UU studieverenigingen kunnen hiervoor terecht bij STUF of hun faculteit.

Versterkingssubsidie
Organisaties kunnen per collegejaar een eenmalige financiële bijdrage aanvragen voor een middel dat de organisatie op een inhoudelijke, duurzame manier verbetert.

Studentenwelzijnssubsidie (UU)
Voor activiteiten en/of evenementen rondom studentenwelzijn die niet jaarlijks plaatsvinden en door studenten van de Universiteit Utrecht georganiseerd worden.

enEnglish