Subsidies

De HU en UU hebben verschillende soorten subsidies voor studentenorganisaties. In het beleidskader wordt onderscheid gemaakt tussen activiteitensubsidies en basissubsidies.

Activiteitensubsidie

De Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht stimuleren graag bijzondere initiatieven die voor en door studenten georganiseerd worden. Daarom stellen zij gezamenlijk budget beschikbaar erkende studentenorganisaties die vernieuwende activiteiten organiseren voor studenten van de HU en/of UU. Een deel van het beschikbare budget is ter beschikking gesteld aan koepelverenigingen.

Er zijn twee soorten activiteitensubsidie: kleine en grote activiteitensubsidie. De kleine activiteitensubsidie wordt jaarlijks aan de koepels gegeven die het verder verspreiden onder hun specifieke achterban. De grote activiteitensubsidie kan rechtstreeks bij de HU en UU aangevraagd worden. HU-studieverenigingen kunnen terecht bij hun eigen instituut of de OSHU, UU-studieverenigingen bij VIDIUS, STUF of de eigen faculteit.

Basissubsidies

Een basissubsidie is een jaarlijkse subsidie die enkele studentenorganisaties ontvangen voor basisactiviteiten. De basissubsidies worden driejaarlijks vastgesteld gelijktijdig met de toetsing bestuursbeurzen. Organisaties die basissubsidies ontvangen staan op de Bijlage vermeld.

Sponsoring

Studentenorganisaties die een sponsorverzoek willen indienen kunnen niet meer terecht bij dit gezamenlijke loket van de Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht. Studentenorganisaties verbonden aan de Universiteit Utrecht kunnen een verzoek indienen bij STUF, het Utrechts Universiteitsfonds. Daarbij is het goed om te weten dat ook individuele studenten een aanvraag kunnen indienen bij STUF. Studentenorganisaties verbonden aan de Hogeschool Utrecht kunnen een verzoek indienen bij het HUGS.

Studentenwelzijn

De Universiteit Utrecht stimuleert graag activiteiten rondom studentenwelzijn die voor en door UU-studenten georganiseerd worden. Daarom is er een budget beschikbaar gesteld voor activiteiten en/of evenementen rondom studentenwelzijn die niet jaarlijks plaatsvinden en door studenten van de Universiteit Utrecht georganiseerd worden. Meer informatie vind je hier.