Subsidies en Sponsoring

Subsidies en Sponsoring

De subsidieregeling bevat de formele regels waaraan een erkende studentenorganisatie moet voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie vanuit de UU en HU.

De HU en UU hebben verschillende soorten subsidies voor studentenorganisaties. In het beleidskader wordt onderscheid gemaakt tussen activiteitensubsidies en basissubsidies.

Koepelsubsidie (activiteitensubsidie)
De Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht stimuleren graag bijzondere initiatieven die voor en door studenten georganiseerd worden. Daarom ontvangen alle erkende koepelorganisaties een koepelsubsidie voor activiteiten. Van deze koepelsubsidie kan door alle erkende verenigingen die binnen het cluster van de desbetreffende koepel horen aanspraak op worden gemaakt.

Basissubsidies
Een basissubsidie is een jaarlijkse subsidie die enkele studentenorganisaties ontvangen voor basisactiviteiten. De basissubsidies worden driejaarlijks vastgesteld gelijktijdig met de toetsing bestuursbeurzen. In de Verdeling van Bestuursbeurzen en Basissubsidies 2022-2023  kun je teruglezen welke studentenorganisaties gebruik kunnen maken van financiële ondersteuning vanuit de onderwijsinstellingen.

Sponsoring
De Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht hebben een sponsorbudget beschikbaar voor individuele studenten, gelegenheidsinitiatieven, en studentenorganisaties (behalve studieverenigingen) die iets willen organiseren voor het Utrechtse studentenleven. Klik hier voor meer informatie. Studentenorganisaties (inclusief studieverenigingen) verbonden aan de Universiteit Utrecht kunnen ook een verzoek indienen bij STUF, het Utrechts Universiteitsfonds. Ook individuele studenten kunnen hier terecht. Studentenorganisaties verbonden aan de Hogeschool Utrecht kunnen een verzoek indienen bij het HUGS.

Nationaal Programma Onderwijs (UU)
De Nederlandse overheid heeft de Universiteit Utrecht middelen toegekend om corona-achterstanden bij studenten te herstellen. Het gaat hierbij om zowel academische als sociale achterstanden. Dit heet het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Heb jij een project dat een bijdrage kan leveren aan het oplossen van deze achterstanden? Dan zijn er verschillende mogelijkheden om subsidie aan te vragen. Meer informatie vind je hier.

Studentenwelzijn (UU)
De Universiteit Utrecht stimuleert graag activiteiten rondom studentenwelzijn die voor en door UU-studenten georganiseerd worden. Daarom is er een budget beschikbaar gesteld voor activiteiten en/of evenementen rondom studentenwelzijn die niet jaarlijks plaatsvinden en door studenten van de Universiteit Utrecht georganiseerd worden. Meer informatie vind je hier.

enEnglish