Enkele voorbeelden (bestuursbeurs UU)

Hieronder worden enkele situaties geschetst die zich mogelijk kunnen voordoen voor of tijdens het bestuursjaar. De casuïstiek volgt de volgorde van de bestuursbeurzenregeling.

 

 • A. Casuïstiek: verdeling door het bestuur
 • B. Casuïstiek: algemene voorwaarden (artikel 4 lid 1 onder a)
 • C. Casuïstiek: inschrijving, betaling en studiefinanciering (artikel 4 lid 1 onder b)
 • D. Casuïstiek: voldoende studiepunten (artikel 4 lid 1 onder f)
 • E. Casuïstiek: stapelen (artikel 9)
 • F. Casuïstiek: collegegeldvrij besturen

 

A. Casuïstiek: verdeling door het bestuur

 

 1. BESTUURSBEURS KWIJT

Een sportvereniging heeft volgens de Bijlage recht op 14 bestuursmaanden à € 425. Het gaat hier om 10 maanden van de UU en 4 van de HU (€ 5.950 totaal). De voorzitter geeft aan de UU en HU de volgende verdeling door:

HU-student Marloes Kuiper mag € 425 ontvangen

UvA-student Pieter Burger mag € 1.275 ontvangen; en

UU-student Saskia Jeroensen mag € 4.250 ontvangen.

Is dat verstandig?

 

Antwoord: Nee. Pieter komt namelijk niet in aanmerking voor een bestuursbeurs: hij studeert niet aan de UU of HU en heeft hier ook geen collegegeld betaald. Dit geld is de organisatie kwijt.

Ter info: Marloes, Pieter en Saskia krijgen per e-mail een uitnodiging om digitaal hun individuele beurs aan te vragen. Saskia kan in deze fase aangeven of zij collegegeldvrij wil besturen en welke variant zij wil (met of zonder studiefinanciering). Zij ontvangt immers de maximale beurs van € 4.250.

 

 1. ALLEMAAL COLLEGEGELDVRIJ

Erkende zangvereniging Operabelle heeft een bestuur van 6 personen die allemaal collegegeldvrij willen besturen. De vereniging heeft 50 bestuursmaanden, in totaal is dat 50 x €425 = € 21.250. Kan dit?

Antwoord: Nee. Dit kan niet. Om in aanmerking te komen voor collegegeldvrij besturen moet een bestuurder de maximale beurs van € 4.250 ontvangen en verder aan alle voorwaarden voldoen. Met 50 bestuursmaanden kunnen dus maar 5 personen collegegeldvrij besturen. Een optie zou zijn om drie bestuursleden de maximale bestuursbeurs van € 4.250 te geven. De vereniging houdt dan € 8.500 over om over de overige bestuursleden te verdelen. Een andere optie is om vier bestuursleden de maximale bestuursbeurs van € 4.250 te geven en de twee andere bestuursleden elk € 2.125.

 

 

B. Casuïstiek: algemene voorwaarden (artikel 4 lid 1 onder a)

Silver zit in het bestuur van Spelletjesvereniging Mikado en wil een bestuursbeurs aanvragen. Komt zij in aanmerking voor een beurs van de UU en/of HU?

Antwoord: Nee. Spelletjesvereniging Mikado staat niet op de Bijlage van de UU en HU.

 

C. Casuïstiek: inschrijving, betaling en studiefinanciering (artikel 4 lid 1 onder b)

 

 1. BIJVAKKER AAN DE UU.

Michelle studeert aan de Radboud Universiteit te Nijmegen, maar komt eigenlijk uit Utrecht en is dus ook daar lid geworden van een gezelligheidsvereniging. Nu mag ze in het bestuur. Snel schrijft ze zich in als bijvakker bij de UU om een bestuursbeurs te ontvangen. Komt ze in aanmerking?

Antwoord: Nee. Omdat Michelle geen collegegeld aan de UU betaalt, komt ze niet in aanmerking voor een beurs van de UU.

 

 1. BACHELORDIPLOMA BINNEN EN GEEN AANMELDING MASTER

Tim studeert in 2018-2019 af voor zijn bachelor Economie aan de UU. Hij heeft zich niet aangemeld voor een master. Hij wil in 2019-2020 een bestuursbeurs van €3.000 ontvangen. Komt hij in aanmerking voor een beurs?

Antwoord: Nee. Hij heeft een probleem met zijn inschrijving en zijn collegegeld. Als hij zich per 1 september 2019 alsnog inschrijft voor een bachelor gaat hij volgens de wet het instellingstarief betalen. Ook als dit de opleiding Economie aan de UU is. Collegegeldvrij besturen kan niet: zijn beurs is hiervoor te laag.

 

 1. BACHELORDIPLOMA BINNEN EN GEEN AANMELDING MASTER.

Tim studeert in 2018-2019 af voor zijn bachelor Economie aan de UU. Hij heeft zich niet aangemeld voor een master, en wil in 2019-2020 een bestuursbeurs van €4.250 ontvangen. Komt hij in aanmerking voor een beurs?

Antwoord: Misschien. Hij kan in aanmerking komen voor een bestuursbeurs als hij collegegeldvrij gaat besturen OUDE stijl. Hiervoor is het namelijk niet nodig om ingeschreven te staan bij de UU. Lees hier de voor- en nadelen van het collegegeldvrij besturen oude stijl. Tim moet natuurlijk verder wel aan alle andere voorwaarden voor een beurs voldoen.

Let op: als Tim uitstel van afstuderen aanvraagt én collegegeldvrij wil besturen, krijgt hij mogelijk een probleem met de start van zijn master na zijn bestuursjaar. Hij mag immers pas in de maand september ná zijn bestuursjaar afstuderen.

 

 1. TWEE OPLEIDINGEN. EENTJE AFGEROND.

Tim deed in 2015 zijn VWO-examen en ging daarna gelijk studeren. In 2018-2019 studeert hij af voor zijn bachelor Economie aan de UU, maar zijn bacheloropleiding filosofie lukt nét niet. Hij heeft zich niet aangemeld voor een master, en wil in 2019-2020 een bestuursbeurs van €4.250 ontvangen. Waar moet hij op letten?

Antwoord: Tim zou met een bestuursbeurs van € 4.250 in aanmerking kunnen komen voor collegegeldvrij besturen. Hij moet dan vooral niet kiezen voor de OUDE stijl. In dat geval moet hij zich namelijk uitschrijven voor filosofie. Als hij zich na zijn bestuursjaar weer wil inschrijven, krijgt hij een groot probleem omdat hij dan al een bachelordiploma heeft, moet hij instellingstarief gaan betalen voor filosofie. Voor meer informatie, klik hier.

 

 1. TWEE OPLEIDINGEN. EENTJE AFGEROND.

Tim deed in 2014 zijn VWO-examen en ging daarna gelijk studeren. In 2018-2019 studeert hij af voor zijn bachelor Economie aan de UU, maar zijn bacheloropleiding filosofie lukt nét niet. Hij heeft zich niet aangemeld voor een master, en wil in 2019-2020 een bestuursbeurs van €4.250 ontvangen. Wat is hier het probleem?

Antwoord: Tim gaat in 2019-2020 zijn 6e bachelorjaar in. Hij komt hierdoor niet in aanmerking voor een bestuursbeurs. Eigenlijk is zijn enige optie om toch met een master te beginnen, en daarnaast ingeschreven te blijven staan voor zijn bachelor filosofie. Als hij niet meer een master binnenkomt, heeft hij ook geen recht meer op een beurs.

 

 1. BACHELOR BIJNA BEHAALD.

2014               VWO examen
2014-2015     BA Kunstgeschiedenis, UU, 45 EC
2015-2016     BA Kunstgeschiedenis, UU, 45 EC
2016-2017     BA Kunstgeschiedenis, UU, 30 EC
2017-2018     BA Kunstgeschiedenis, UU, 30 EC
2018-2019     BA Kunstgeschiedenis, UU, 45 EC à 180 EC behaald.
2019-2020     Emma wil een bestuur doen.

Emma wil een bestuursbeurs krijgen. Wat kan zij het beste doen?

 

a. Uitstel afstuderen aanvragen?

Nee, dit is niet verstandig. Emma heeft namelijk al 60 maanden ingeschreven gestaan als bachelorstudent. Ze komt dan niet in aanmerking voor een beurs, omdat ze niet voldoet aan artikel 4 lid 1 onder c.

b. Afstuderen in augustus 2019 en niet inschrijven?

Ze komt alleen in aanmerking voor een beurs als ze collegegeldvrij gaat besturen OUDE stijl. Ze moet dan dus een bestuursbeurs van €4.250 ontvangen.

c. Afstuderen in augustus 2019 en wel inschrijven?

Dit kan alleen als zij zich inschrijft voor een master. Ze moet dus goed opletten dat ze op tijd is voor de deadline.Ontvangt ze een bestuursbeurs van €4.250? Dan kan ze tijdens haar master collegegeldvrij gaan besturen NIEUWE stijl. Ontvangt ze een bestuursbeurs van minder dan €4.250? Dan kan ze volgens de standaardregeling besturen.

d. Geen bestuursbeurs van €4.250 en te laat voor de masteraanmelding?

Ze komt dan niet in aanmerking voor een beurs.

 

D. Casuïstiek: voldoende studiepunten (artikel 4 lid 1 onder f)

 

 1. Jan wil een bestuursbeurs. Komt hij in aanmerking?

2015-2016: VU, 0 EC gehaald, 12 maanden ingeschreven.
2016-2017: UU, 45 EC behaald, 12 maanden ingeschreven.
2017-2018: UU, 30 EC behaald, 12 maanden ingeschreven.
2018-2019: UU, 30 EC behaald, 12 maanden ingeschreven.

 

Totaal aantal behaalde studiepunten: 105 EC

Totaal aantal ingeschreven maanden: 48 maanden

Aantal punten dat hij op 31-8-2019 behaald moeten hebben: 48 maanden x 2,5 EC = 120 EC

Jan heeft er slechts 105 en komt 15 EC tekort. Hij krijgt geen beurs.

 

 1. Jan wil een bestuursbeurs. Komt hij in aanmerking?

2015-2016: VU, 0 EC gehaald, 12 maanden ingeschreven.
2016-2017: UU, 45 EC behaald, 12 maanden ingeschreven.
2017-2018: UU, 30 EC behaald, 12 maanden ingeschreven, € 2550 (6 maanden) bestuursbeurs van de UU ontvangen.
2018-2019: UU, 30 EC behaald, 12 maanden ingeschreven.

 

Aantal behaalde studiepunten: 105 EC

Totaal aantal ingeschreven maanden: 48 maanden

Aantal punten dat hij op 31 augustus 2019 behaald moet hebben: 48 maanden x 2,5 EC = 120 EC

Jan heeft 105 EC en zou eigenlijk geen bestuursbeurs kunnen krijgen maar……

Jan krijgt voor elke € 425 bestuursbeurs 5 EC compensatie. Hij moet dus op 31 augustus 2019 90 EC behaald hebben.

 

 1. Jan wil een bestuursbeurs. Komt hij in aanmerking?

2015-2016: VU, 0 EC gehaald, 12 maanden ingeschreven.
2016-2017: UU, 45 EC behaald, 12 maanden ingeschreven.
2017-2018: UU, 30 EC behaald, 12 maanden ingeschreven, 6 maanden afstudeersteun ontvangen van de UU vanwege ziekte.
2018-2019: UU, 30 EC behaald, 12 maanden ingeschreven.

 

Aantal behaalde studiepunten: 105 EC

Compensatie vanwege ontvangen afstudeersteun: 30 EC (6 maanden)

Totaal aantal ingeschreven maanden: 48 maanden

Jan heeft 105 EC en zou eigenlijk geen bestuursbeurs kunnen krijgen maar……

Jan krijgt voor elke maand afstudeersteun 5 EC compensatie. Hij moet dus op 31 augustus 2019 90 EC behaald hebben.

 

 

E. Casuïstiek: stapelen (artikel 9)

Loes vindt besturen geweldig! Na haar bestuursjaar bij VIDIUS wordt ze in 2019-2020 ook nog een jaar bestuurder bij haar studievereniging. Kan zij voor beide functies een bestuursbeurs ontvangen?

Zit Loes tijdens beide bestuursjaren in haar bachelor? Dan mag ze in totaal 1,5 jaar compensatie ontvangen (1,5 x € 4.250).

Zit Loes tijdens één of beide bestuursjaren in haar master? Dan mag ze in totaal 2 jaar compensatie ontvangen (2 x € 4.250).

 

F. Casuïstiek: collegegeldvrij besturen

Dit onderwerp is het meest ingewikkelde van de bestuursbeurzenregeling. Er zijn soms meer varianten mogelijk dan je vermoedt. Tip: heb je na lezing nog vragen, e-mail dan met een van de studentendecanen van de UU via bestuursbeurs1920@uu.nl . Vermeld je naam, studentnummer, studentenorganisatie en de functie die je in 2019-2020 gaat uitoefenen.

Laura komt in aanmerking voor een bestuursbeurs van € 4.250. Ze is derdejaars student van een bacheloropleiding en rondt over ruim twee weken (augustus 2019) haar bachelor af. Ze wil per 1 februari 2020 beginnen met de Master. Ze wil uitstel vragen van afstuderen voor haar bachelor tot aan de start van haar master, én ze wil collegegeldvrij besturen nieuwe stijl aanvragen. Ze wil namelijk gebruik blijven maken van haar studiefinanciering.

Dit kan niet.

Als Laura collegegeldvrij wil besturen, mag ze géén examens afleggen in studiejaar 19-20. Dus ook geen bachelorexamen in januari of februari of augustus 2020.

Alle Laura collegegeldvrij wil besturen, mag ze ook niet in februari 2020 met de master starten.

 

Ze heeft de volgende opties:

a. Uitstel van afstuderen aanvragen van de bachelor tot en met september 2020. Let op: het is wel de vraag of ze dan per september 2020 met haar masteropleiding mag beginnen. Ze heeft namelijk op 1 september 2020 formeel nog geen bachelorexamen gedaan.

b. Wil ze maximale vrijheid om in studiejaar 2019-2020 de bachelor af te ronden en te beginnen met de master? Dan kan ze het beste gewoon van de standaardregeling voor een bestuursbeurs gebruik maken. Laura schrijft zich gewoon in voor haar bachelor en betaalt collegegeld. Ze mag afstuderen, studiefinanciering ontvangen, en aan haar master beginnen.

c. Een ander alternatief is: afstuderen in augustus 2019, zich niet inschrijven, een jaar collegegeldvrij besturen oude stijl (dat is dus zonder lening en Ov-kaart van DUO) en in september 2020 met de master starten.