Overige Ondersteuning

De UU en HU bieden naast financiële ondersteuning in de vorm van beurzen en subsidies ook andere voorzieningen aan studentenorganisaties. Hieronder vind je een overzicht. Houd er rekening mee dat sommige voorzieningen momenteel anders zijn of niet mogelijk zijn vanwege de corona-crisis!

Begeleiding & Advies

Heb je advies nodig over het (her)oprichten van je studentenorganisatie, problemen binnen je bestuur, zaken omtrent je evenementen of andere dingen? Schroom niet om contact met ons op te nemen en wij proberen je verder te helpen!

Recepties / Oploop

De colleges van bestuur van de UU en HU organiseren jaarlijks een receptie voor studentenorganisaties. De receptie/kennismaking van Hogeschool Utrecht (de Oploop) vindt jaarlijks in het najaar plaats. Alle erkende studentenorganisaties worden hiervoor uitgenodigd om kennis te maken met het College van Bestuur van de HU.

De receptie van de Universiteit Utrecht wordt mede georganiseerd door het Utrechts Universiteitsfonds. Deze vindt begin juni plaats.

Besturendag

Studentenorganisatie VIDIUS organiseert eenmaal per jaar in opdracht van het college van bestuur van de Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht een besturendag voor studentenorganisaties die verbonden zijn aan de UU en HU. Op deze dag kunnen bestuurders met elkaar kennismaken en deelnemen aan verschillende handige workshops. De besturendag vindt altijd in het najaar plaats. De uitnodiging wordt verstuurd door VIDIUS. In 2021 is de besturendag op donderdag 7 oktober.

Kantoorruimtes

Erkende studentenorganisaties kunnen gratis gebruik maken van diverse kantoorruimtes. Het grootste pand is Pnyx, een gebouw van de UU waar meer dan 30 studentenorganisaties zitten. Vanaf 1 september 2020 zijn deze organisaties gehuisvest in een nieuw gebouw aan het Princetonplein. Erkende organisaties kunnen in aanmerking komen voor een bestuurskamer. Momenteel zitten ze allemaal vol, maar wil je op de wachtlijst dan kan je contact opnemen Lennart van Wageningen. Daarnaast maken studieverenigingen gebruik van kantoren in de gebouwen van de HU en UU.

Vergaderruimtes 

  • Erkende studentenorganisaties kunnen gebruik maken van diverse vergaderruimtes. Op het Princetonplein zijn in de Pnyx vier vergaderzalen waar je kosteloos gebruik van kan maken. Het reserveren van een zaal kan door te mailen naar de studentportier. Organisaties in Pnyx kunnen de hele dag door gebruik maken, externe organisaties enkel bij aanwezigheid van de portier.
  • Op de Uithof kunnen onderwijszalen en de Boothzaal in de UB gebruikt worden voor vergaderingen, lezingen en trainingen vanaf 25 personen. De portier van Pnyx kan deze reservering gratis maken. Je kunt als erkende studentenorganisatie deze zalen ook zelf rechtsreeks reserveren via het FSC Meldformulier. Vermeld dat je organisatie op de lijst met erkende studentenorganisaties staat. Let op de openingstijden, capaciteit en gebruikersvoorwaarden van deze zalen.
  • Parnassos heeft naast twee kleine sfeervolle vergaderruimtes (max 12 deelnemers) ook zalen die zijn bedoeld voor koor- en toneelrepetities. Er is een theaterzaal met een capaciteit van 110 zitplaatsen, geschikt voor ALV’s, lezingen, presentaties en voorstellingen. Daarnaast is er een gezellige bar die je kunt afhuren voor bestuursborrels, pubquizen of open podia. Ook kun je bij Parnassos terecht voor workshops op maat. Studenten(organisaties) krijgen een flinke korting op de huur- en workshopprijzen. Meer informatie is hier te vinden.
  • Ruimtes bij Olympos zijn beschikbaar voor trainingen van sportverenigingen (kliminstructies e.d.). Meer informatie is hier te vinden.
  • Erkende studentenorganisaties mogen eenmaal per jaar gratis gebruik maken van het Academiegebouw voor inhoudelijke activiteiten. Meer informatie is hier te vinden.

Workshops

  • Vanuit het studentenloket HU en UU worden er gedurende het collegejaar meerdere bijeenkomsten georganiseerd voor studentenorganisaties. Deze bijeenkomsten staan in het teken van actuele onderwerpen waar je als bestuurder of vereniging mee te maken kan krijgen. Denk bijvoorbeeld aan de thema’s alcohol & drugs, mediawijsheid of internationalisering. Meer informatie is te vinden op de specifieke themapagina’s.
  • Ook via Career Services en het Skills Lab van de UU worden regelmatig cursussen of workshops speciaal georganiseerd voor bestuurders. Denk hierbij aan trainingen om effectief te vergaderen of om alumni bij je vereniging te betrekken. Dergelijke trainingen of specifieke onderwerpen kunnen op verzoek ook voor je leden of het bestuur worden verzorgd. Neem voor meer informatie contact op.

Overig: 

Minor Leiderschap voor bestuurlijk actieve studenten

Deze minor van Hogeschool Utrecht richt zich specifiek op studenten die minstens 20 uur in de week bestuurlijk actief zijn bij een studentenorganisatie, een studievereniging, een medezeggenschapsorgaan of een maatschappelijke organisatie. De minor is een verdieping van en aanvulling op je bestuurswerk met een omvang van 30 ects.

Ben je student van de Universiteit Utrecht? Check dan bij je examencommissie of je deze minor mag volgen en hier studiepunten voor kunt ontvangen.

Studentenprijs voor Bijzondere Bestuurlijke- en Maatschappelijke verdiensten (UU)

Ieder jaar wordt tijdens de opening van het academisch jaar een prijs uitgereikt aan de UU-student of groep UU-studenten die heeft uitgeblonken in bestuurlijke en/of maatschappelijke activiteiten. Voordrachten voor de Studentenprijs kunnen elk jaar voor 1 juni opgestuurd worden naar de secretaris van de jury, Lennart van Wageningen. Meer informatie en de voorwaarden zijn hier te vinden.

Afspraken catering in UU panden (UU)

Het is voor alle erkende studentenorganisaties mogelijk om onder bepaalde voorwaarden eten en drinken af te nemen bij een andere leverancier. Meer informatie is hier te vinden 

Afspraken vergaderlocaties bij partners van de UU
Voor studieverenigingen met een eigen WBS (= intern rekeningnummer van de UU) is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om bij regionale partners van de Universiteit Utrecht vergaderlocaties met korting te reserveren. Meer informatie hierover staat op intranet of kun je opvragen bij je facultaire contactpersoon.

Huisstijl

Wil je gebruik maken van het logo van de UU of HU? Let dan goed op dat je niet zomaar een logo van het internet plukt. Deze logo’s kloppen vaak niet. Het komt bijvoorbeeld heel vaak voor dat het logo van het U-fonds gebruikt wordt in plaats van het logo van de Universiteit Utrecht. Deze logo’s lijken op elkaar, maar zijn anders. Het zijn namelijk ook twee verschillende rechtspersonen!

enEnglish