Thema’s

FAQ Corona

Coronabeleid Onderwijsinstellingen

Het coronabeleid van de UU en HU is gebaseerd op de richtlijnen van de overheid, GGD, en VeiligheidsregioOns algemene beleid kun je op onze webpagina’s teruglezen: 

Moet ik al mijn plannen voorleggen aan de UU en HU?
Nee dit hoeft niet. De UU en HU zijn niet de handhavers van de coronamaatregelen. Jullie zijn hiervoor zelf verantwoordelijk. Wij adviseren jullie wel dringend om zeer voorzichtig om te gaan met de ruimte die geboden wordt door de (lokale) overheden. We leven in een tijd dat je bijna dagelijks opnieuw moet toetsen wat mogelijk is en wat de maatschappij acceptabel vindt. Als je ook maar enige twijfel hebt, check bij de Gemeente en/of GGD. 

  • Houd je aan de richtlijnen van het RIVM. Benut de ruimte, maar zoek niet de grenzen (“het grijze gebied”) op. Denk aan je maatschappelijke verantwoordelijkheid. 
  • Geef het goede voorbeeld. Het bestuur van een studentenorganisatie heeft ook de rol om richtinggevend en corrigerend te zijn naar (aspirant)leden.  
  • Houd altijd rekening met het kunnen terugschalen van de activiteiten. 
  • Plan voorlopig geen grotere (en dure) activiteiten, zoals reisjes naar het buitenland. Het risico is te groot dat je deze moet afzeggen. Eventuele gemaakte kosten kun je dan niet verhalen op de UU of HU.

Hoe zit het straks met de Toetsing van onze organisatie als wij de afgelopen maanden geen activiteiten hebben kunnen organiseren, of niet kunnen voldoen aan de 75/25%-regel, en/of de 100 leden niet halen?
Wij zijn ons ervan bewust dat het (verenigings)leven door de corona-crisis enorm is veranderd. Dit geldt zowel voor het collegejaar 2019-2020, als in ieder geval voor 2020-2021. Om hier rekening mee te houden is er gekozen voor een speciale ‘Toetsing Light’. Meer informatie hierover is te vinden op de desbetreffende pagina.

Hoe ondersteunen de HU en UU de studentenorganisaties?
De medewerkers van de HU en UU proberen studentenorganisaties bij te staan, bijvoorbeeld door advies en informatie te geven. Houd hen vooral op de hoogte van wat er bij jouw vereniging of organisatie speelt en welke vragen jij hebt. Waar mogelijk kunnen zij met hun antwoord aan jou ook andere organisaties helpen. 

Kunnen we aanspraak maken op financiële steun?
De UU en HU maken het mogelijk voor studentenorganisaties om in ieder geval in 2021 activiteitensubsidie aan te vragen voor standaardactiviteiten die extra kosten met zich meebrengen vanwege corona. Lees hier verder. Deze subsidie is echter niet bedoeld voor bijvoorbeeld misgelopen inkomsten en annuleringskosten. Het lastige aan de huidige crisis is dat het voor iedereen onduidelijk is hoe lang deze situatie gaat duren en hoe erg de schade, óók voor de UU en HU, gaat worden. Wij adviseren studentenorganisaties daarom om goed in kaart te brengen wat er met de organisatie gebeurt als bijvoorbeeld minder eerstejaars lid worden, activiteiten geen doorgang vinden, ouderejaars niet opnieuw inschrijven, en sponsorcontracten niet verlengd worden. Breng ook in kaart op welke punten er eventueel bezuinigd kan worden. 

Tips:

  • Vergeet je alumni niet. Wellicht is dit het moment om de banden met oud-leden aan te halen en hen te betrekken bij jullie huidige situatie. 
  • Bekijk het project Gemeenschapsvorming en Studentbetrokkenheid van de HU. Wellicht hebben jullie een mooi initiatief waar je een aanvraag voor kunt indienen. Voor meer info zie: https://husite.nl/gemeenschapsvorming/ 

Waar kan ik alle informatie vinden?
Onze mailberichten worden verstuurd naar het dagelijks bestuur van de erkende studentenorganisaties. Daarnaast wordt de corona-update binnen de UU doorgestuurd naar de assessoren van de verschillende faculteiten. Als je deze berichten wilt ontvangen verwijzen wij je door naar hetzij je eigen bestuur, hetzij je assessor. 

Bij wie kunnen we terecht met vragen? 

Algemene hulplijnen: 

  • Gemeente Utrecht coronalijn: 14 030. www.utrecht.nl/corona 
  • RIVM publieksinformatienummer over corona: 0800 – 1351 

Disclaimer: wij proberen deze site zo goed en zo snel mogelijk up to date te brengen. Het doorvoeren van wijzigingen kost echter veel tijd. Vaak moeten we deze namelijk met meerdere partijen afstemmen. Mocht je twijfelen over het antwoord op de FAQ’s of iets zien dat onduidelijk is: mail ons via studentenparticipatie@hu.nl en/of bestuurlijkactiefuu@uu.nl.  

enEnglish