Meer weten over..
Nationaal Programma Onderwijs

Nationaal Programma Onderwijs

De Nederlandse overheid heeft onderwijsinstellingen middelen toegekend om corona-achterstanden bij studenten te herstellen. Het gaat hierbij om academische én sociale achterstanden. Dit heet het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Aan de Universiteit Utrecht is het expliciet de bedoeling om (studenten en) studentenorganisaties actief te betrekken bij de besteding van dit geld. Hieronder vind je een overzicht met hoe dit o.a. kan:

Tips & Tricks

  1. Gedurende het jaar vinden er meerdere brainstormsessies plaats met studenten. Houd je mail en de sociale media van de UU goed in de gaten om te weten wanneer de volgende sessie is.
  2. Heb jij een leuk idee waarmee wij zoveel mogelijk studenten kunnen gaan helpen? Stuur dit idee dan in via deze link. In meerdere UU-panden zijn ook brievenbussen geplaatst waar je je idee via een QR-code kunt insturen.
  3. Het team van NPO probeert zo veel mogelijk aan te sluiten bij verschillende bestaande overleggen, zoals het overleg van de koepels met de onderwijsinstellingen, en de vergaderingen van de assessoren. Wil je ons uitnodigen voor je eigen koepeloverleg? Neem dan contact met ons op.
  4. Alle erkende UU-studentenorganisaties kunnen in 2022-2023 een bijdrage aanvragen voor het lopende studiejaar om te besteden aan activiteiten die helpen om het welzijn van studenten te verbeteren. Lees hier meer over deze subsidiemogelijkheid. Ga je nog meer organiseren? Dien dan een verzoek in via de UU-website.
  5. In de week van 17 april 2023 organiseert de UU, net als vorig jaar, de This is UU-week. Dit is een evenement waarbij we alle studenten (internationaal, master, bachelor, uitwisselingstudent etc.) van de Universiteit Utrecht nogmaals bekend maken met al het moois dat het studentenleven in Utrecht te bieden heeft: sport, cultuur, academie etc. Alle studentenorganisaties worden van harte uitgenodigd om in deze week activiteiten te organiseren. Ook hier kun je subsidie voor aanvragen!

Meer weten..

enEnglish