Meer weten over..
Nationaal Programma Onderwijs

Nationaal Programma Onderwijs

De Nederlandse overheid heeft onderwijsinstellingen middelen toegekend om corona-achterstanden bij studenten te herstellen. Het gaat hierbij om academische én sociale achterstanden. Dit heet het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Aan de Universiteit Utrecht is het expliciet de bedoeling om (studenten en) studentenorganisaties actief te betrekken bij de besteding van dit geld. Hieronder vind je een overzicht met hoe dit o.a. kan:

Meedenken met het Nationaal Programma Onderwijs

  1. Gedurende het jaar vinden er meerdere brainstormsessies plaats met studenten. Houd je mail en de sociale media van de UU goed in de gaten om te weten wanneer de volgende sessie is.
  2. Heb jij een briljant idee waarmee wij zoveel mogelijk studenten kunnen gaan helpen? Stuur dit idee dan in via deze link. In meerdere UU-panden zijn ook brievenbussen geplaatst waar je je idee via een QR-code kunt insturen.
  3. Het team van NPO probeert zo veel mogelijk aan te sluiten bij verschillende bestaande overleggen, zoals het overleg van de koepels met de onderwijsinstellingen, en de vergaderingen van de assessoren. Wil je ons uitnodigen voor je eigen koepeloverleg? Neem dan contact met ons op.

Subsidies

  1. Alle erkende UU-studentenorganisaties konden in 2021-2022 een bijdrage aanvragen voor het studiejaar 2021-2022 om te besteden aan activiteiten die helpen om deze achterstanden bij studenten weg te werken. Er volgt binnenkort informatie over financiële mogelijkheden in 2022-2023. Let op: de voorwaarden en de hoogte van het bedrag zullen anders zijn.
  2. Studentenorganisaties die nog meer activiteiten willen organiseren die passen binnen het NPO-programma, kunnen -als het bedrag onder 1 inmiddels opgebruikt is- een nieuw verzoek indienen via de UU-website.

Meer weten?

enEnglish