Algemeen

Overzicht formele documenten

Op deze pagina vind je een overzicht met de belangrijkste documenten voor studentenorganisaties van de UU en HU.

Beleidskader Financiële Ondersteuning Studentenorganisaties

In het Beleids- en toetsingskader Studentenorganisaties staan de basiscriteria op grond waarvan Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht (gezamenlijk) beoordelen of (activiteiten van) studentenorganisaties in aanmerking komen voor ondersteuning. De minimale eisen voor ondersteuning zijn:

  • De organisatie richt zich op de studentengemeenschap van de UU/HU,
  • De organisatie ontplooit daadwerkelijk activiteiten in het kader van studentenvoorzieningen, en
  • De organisatie (als rechtspersoon) heeft een ledenaantal van tenminste 70% UU/HU-studenten.

Lees het beleidskader goed door voor alle voorwaarden. Voldoe je niet aan de criteria uit het Beleidskader? Dan word je niet erkend als studentenorganisatie van de UU en/of HU en kun je niet rekenen op ondersteuning (zoals bestuursbeurzen en subsidie).

Bijlage Studentenorganisaties

De Bijlage 2020-2021 is het document waarin je voor het studiejaar 2020-2021 kunt teruglezen welke studentenorganisaties gebruik kunnen maken van:

  • vaste bestuursmaanden;
  • bestuursmaanden voor specifieke activiteiten; én
  • basissubsidies

Regeling bestuursbeurzen

Wil jij weten of jij als bestuurder of jouw (erkende) studentenorganisatie in aanmerking komt voor bestuursbeurzen? Lees dan de regeling bestuursbeurzen goed door. In deze regeling vind je meer informatie over de procedure om bestuursbeurzen aan te vragen en aan welke voorwaarden je moet voldoen om in aanmerking te komen voor een beurs. Het is belangrijk dat je op de hoogte bent van deze voorwaarden. Krijg je een bestuursbeurs en blijkt achteraf dat je niet voldoet? Dan kan je beurs ingetrokken worden.

Ben je actief in een medezeggenschapsorgaan (zoals de U-raad, HSR, opleidingscommissie of faculteitsraad) dan is een andere bestuursbeurzenregeling op jou van toepassing. Deze vind je op de opleidingspagina van je onderwijsinstelling:

 

Bijzondere voorziening Collegegeldvrij Besturen

Voor fulltime bestuurders die aan de UU of HU studeren en €4250 ontvangen tijdens hun bestuursjaar, bestaat er een uitzondering op de Regeling Bestuursbeurzen. Deze bijzondere voorziening heet: Collegegeldvrij Besturen. 

  1. Oude Stijl. Je schrijft je niet in, maar je mag toch een beurs ontvangen.
  2. Nieuwe Stijl. Je schrijft je wel in, maar je betaalt geen collegegeld en ontvangt toch een beurs.

Zie voor meer informatie de pagina over bestuursbeurzen aan de UU of bestuursbeurzen aan de HU. Let op: beide instellingen kennen een verschillende regeling. 

Regeling uitstel van afstuderen (alleen UU)

Studeer je in de zomermaanden af maar wil je jouw afstuderen uitstellen omdat je een bestuursbeurs wilt ontvangen? Aan de UU geldt een regeling waarbij je in ieder geval uitstel van het afstuderen kunt krijgen als je een bestuursfunctie gaat vervullen waarvoor je bestuursbeurs van de Universiteit Utrecht krijgt van ten minste € 425. Zie voor meer informatie de pagina over bestuursbeurzen van de UU

Regeling subsidies

De subsidieregeling bevat de formele regels waaraan een erkende studentenorganisatie moet voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie vanuit de UU en HU. Meer informatie over de aanvraagprocedure vind je op de pagina Informatie over subsidies

Handreiking Omgangsvormen Studentenorganisaties

De handreiking is bedoeld als hulpmiddel voor studentenorganisaties bij de bewustwording van hun rol binnen de Utrechtse studentengemeenschap waar veiligheid en respect voor elkaar een belangrijke rol spelen. De handreiking kan tevens gebruikt worden om binnen de eigen organisatie het gesprek te voeren over de eigen mores en tradities in het licht van de huidige maatschappij waarin, onder andere door social media, activiteiten en gedragingen van leden binnen studentenorganisaties onder een vergrootglas zijn komen te liggen.

Besturen van studentenorganisaties wordt gevraagd om de inhoud van de handreiking bekend te maken bij de leden binnen de studentenorganisatie.

  • Heb je een adviesvraag of is er sprake van een incident op je studentenorganisatie?
  • Wil je de Handreiking ondertekenen om aan te geven dat je conform de Handreiking wilt besturen dit jaar?

Neem dan vooral contact op met je contactpersoon binnen de onderwijsinstelling. Studieverenigingen kunnen contact opnemen met hun eigen directeur.

Let op: Voor studieverenigingen kan er sprake zijn van aanvullende artikelen of afspraken die door de faculteit zijn toegevoegd.

Huisstijl

Wil je gebruik maken van het logo van de UU of HU? Let dan goed op dat je niet zomaar een logo van het internet plukt. Deze logo’s kloppen vaak niet. Het komt bijvoorbeeld heel vaak voor dat het logo van het U-fonds gebruikt wordt in plaats van het logo van de Universiteit Utrecht. Deze logo’s lijken op elkaar, maar zijn anders. Het zijn namelijk ook twee verschillende rechtspersonen!

Reglement Studentenprijs Bijzondere Bestuurlijke- of Maatschappelijke Verdiensten (alleen UU)

Veel studenten van de Universiteit Utrecht leveren uitstekende prestaties op het gebied van hun studie of daarbuiten. Daarmee onderscheiden zij zich van anderen. De Universiteit Utrecht is trots op deze studenten en heeft daarom (naast de Studentenprijs voor Beste Masterscriptie) de Studentenprijs Bijzondere Bestuurlijke- of Maatschappelijke verdiensten in het leven geroepen. Wil jij iemand of een groep studenten voordragen? Lees dan op de site van de Universiteit Utrecht meer over de voorwaarden en eerdere prijswinnaars. Let op: de deadline is elk jaar op 1 juni!