Algemeen

Algemeen

Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht zijn van oordeel dat de academische vorming van studenten niet alleen in het onderwijs gestalte krijgt, maar ook komt door bijvoorbeeld het participeren in activiteiten naast de studie, het organiseren van extra-curriculaire activiteiten, en het besturen van een studentenorganisatie. Ondersteuning van deze activiteiten sluit aan bij de doelstellingen van de HU en UU zoals opgenomen in het strategisch document ‘Ambitieplan Hogeschool Utrecht in 2026’ (HU) en het Strategisch Plan 2025 (UU).

Meer algemene informatie over en voor studentenorganisaties vind je via onderstaande links:

 

enEnglish