Algemeen

Er zijn in Utrecht zeer veel actieve studentenorganisaties die samen een belangrijke rol spelen in het Utrechtse studentenleven. De Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht vinden het belangrijk om deze organisaties en hun bestuurders te ondersteunen. Er zijn wel voorwaarden verbonden aan de ondersteuning. Deze zijn vastgelegd in het Beleidskader en verschillende regelingen. Hieronder vind je een overzicht.

Beleidskader Financiële Ondersteuning Studentenorganisaties

In het Beleids- en toetsingskader Studentenorganisaties staan de basiscriteria op grond waarvan Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht (gezamenlijk) beoordelen of (activiteiten van) studentenorganisaties in aanmerking komen voor ondersteuning. De minimale eisen voor ondersteuning zijn:

  • De organisatie richt zich op de studentengemeenschap van de UU/HU,
  • De organisatie ontplooit daadwerkelijk activiteiten in het kader van studentenvoorzieningen, en
  • De organisatie (als rechtspersoon) heeft een ledenaantal van tenminste 70% UU/HU-studenten.

Lees het beleidskader goed door voor alle voorwaarden. Voldoe je niet aan de criteria uit het Beleidskader? Dan word je niet erkend als studentenorganisatie van de UU en/of HU en kun je niet rekenen op ondersteuning (zoals bestuursbeurzen en subsidie).

Handreiking Omgangsvormen Studentenorganisaties

De handreiking is bedoeld als hulpmiddel voor studentenorganisaties bij de bewustwording van hun rol binnen de Utrechtse studentengemeenschap waar veiligheid en respect voor elkaar een belangrijke rol spelen. De handreiking kan tevens gebruikt worden om binnen de eigen organisatie het gesprek te voeren over de eigen mores en tradities in het licht van de huidige maatschappij waarin, onder andere door social media, activiteiten en gedragingen van leden binnen studentenorganisaties onder een vergrootglas zijn komen te liggen.

Besturen van studentenorganisaties wordt gevraagd om de inhoud van de handreiking bekend te maken bij de leden binnen de studentenorganisatie.

  • Heb je een adviesvraag of is er sprake van een incident op je studentenorganisatie?
  • Wil je de Handreiking ondertekenen om aan te geven dat je conform de Handreiking wilt besturen dit jaar?

Neem dan vooral contact op met je contactpersoon binnen de onderwijsinstelling. Studieverenigingen kunnen contact opnemen met hun eigen directeur.

Let op: Voor studieverenigingen kan er sprake zijn van aanvullende artikelen of afspraken die door de faculteit zijn toegevoegd.