Subsidies

Studentenwelzijnssubsidie (UU)

Activiteiten rondom studentenwelzijn

De Universiteit Utrecht stimuleert graag activiteiten rondom studentenwelzijn die voor en door studenten georganiseerd worden. Daarom stelt zij een budget beschikbaar voor activiteiten en/of evenementen rondom studentenwelzijn die niet jaarlijks plaatsvinden en door studenten van de Universiteit Utrecht georganiseerd worden. De subsidie is bijvoorbeeld bedoeld voor activiteiten zoals:

 • Een eenmalig congres over studentenwelzijn;
 • Een activiteit gerelateerd aan studentenwelzijn, zoals een lezing, een thema-middag, een bijeenkomst etc.;
 • Activiteiten die aandacht geven aan studentenwelzijn en bijvoorbeeld bijdragen aan preventie of aan awareness onder studenten;
 • Activiteiten die bijdragen aan een open en veilige cultuur, waar taboes besproken kunnen worden en/of waar rolmodellen centraal staan;
 • Een activiteit gerelateerd aan de Well-being week, bijvoorbeeld in de week zelf of vóór de week om aandacht te genereren voor de week;
 • Ideeën/activiteiten die bijdragen aan een betere zichtbaarheid van begeleiding en trainingen vanuit de UU;
 • Het opzetten van peer-to-peer initiatieven, zolang deze niet gericht zijn op zorg/behandeling door mede-studenten.

Aanvraagprocedure

Je verzoek kun je indienen via dit formulier. Zorg ervoor dat je in ieder geval de volgende informatie bij de hand hebt voordat je begint aan je verzoek:

 • Adresgegevens en IBAN-nummer
 • Beknopt plan van de activiteit, met daarin in ieder geval een beschrijving op welke manier de activiteit/het initiatief gerelateerd is aan studentenwelzijn.
 • Begroting, met ten minste:
 • Het bedrag dat wordt gevraagd van de Universiteit Utrecht;
 • Het bedrag dat je organisatie (eventueel) zelf bijdraagt;
 • De inkomsten uit andere bijdragen.

Als je je verzoek hebt ingediend, krijg je een automatische ontvangstbevestiging met een kopie van de aanvraag. Je ontvangt binnen zes weken een reactie op je aanvraag.

Wanneer een organisatie binnen een collegejaar meerdere aanvragen indient, kunnen deze geweigerd worden vanwege het beperkte beschikbare budget.

Heb je tussentijds vragen over je subsidieaanvraag? Neem dan contact op met de medewerkers van de UU.

enEnglish