Subsidies en sponsoring

Basissubsidie

Een basissubsidie wordt vastgesteld voor een periode van 3 jaar met het oog op de instandhouding van de studentenorganisatie en de uitvoering van haar kernactiviteiten. Verdere toelichting op de basissubsidie vind je terug in het Beleidskader Studentenorganisaties en de Subsidieregeling. Slechts een beperkt aantal studentenorganisaties ontvangt basissubsidie van de Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht.

De toekenning van de basissubsidie vindt tegelijkertijd plaats met het vaststellen van de bestuursbeurzen. Om de toegekende basissubsidie te ontvangen dient de studentenorganisatie jaarlijks in oktober het jaarverslag van het voorgaande collegejaar in te dienen bij hun contactpersonen van de UU en HU. Uiterlijk oktober 2020 dient het jaarverslag van collegejaar 2019-2020 ingediend te worden.

Overzicht basissubsidies