Subsidies

Basissubsidie

De basissubsidie wordt toegekend aan studentenorganisaties die door de colleges van bestuur worden erkend én bestuursbeurzen ontvangen. Volgens de subsidieregeling studentenorganisaties wordt de basissubsidie toegekend voor de instandhouding van de studentenorganisatie en de uitvoering van haar kernactiviteiten. De hoogte van de basissubsidie is gebaseerd op het aandeel beurzen in de totale verdeling van de bestuursbeurzen. Een basissubsidie wordt vastgesteld voor een periode van 3 jaar met het oog op de instandhouding van de studentenorganisatie en de uitvoering van haar kernactiviteiten.

In september zal de subsidie door zowel Hogeschool Utrecht als de Universiteit Utrecht aan de organisatie worden uitgekeerd. Deze bedragen samen vormen het subsidiebedrag. In juni ontvangt de organisatie van de instelling een verantwoordingsformulier. Als de subsidie besteed is en dit verslag tijdig wordt ingediend ontvangt u deze subsidie ook het daaropvolgende collegejaar. Is dit niet het geval dan heeft dit consequenties voor de daaropvolgende jaren.

Verdeling Bestuursbeurzen en basissubsidies 2022-2025

 

enEnglish