Subsidies en Sponsoring

Basissubsidie

Een basissubsidie wordt vastgesteld voor een periode van 3 jaar met het oog op de instandhouding van de studentenorganisatie en de uitvoering van haar kernactiviteiten. Verdere toelichting op de basissubsidie vind je terug in het Beleidskader Studentenorganisaties en de Subsidieregeling. Slechts een beperkt aantal studentenorganisaties ontvangt basissubsidie van de Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht.

De toekenning van de basissubsidie vindt tegelijkertijd plaats met het vaststellen van de bestuursbeurzen. Om de toegekende basissubsidie te ontvangen dient de studentenorganisatie jaarlijks in oktober het jaarverslag van het voorgaande collegejaar in te dienen bij hun contactpersonen van de UU en HU. Uiterlijk oktober 2021 dient het jaarverslag van collegejaar 2020-2021 ingediend te worden.

Een overzicht van de basissubsidies is te vinden op de  Bijlage.

Vanaf volgend collegejaar (2022-2023) zal de basissubsidie anders worden uitgegeven zodat meer organisaties er door ondersteund worden.

enEnglish