Subsidies en Sponsoring

Overige subsidies

Kleine (activiteiten)subsidies

De koepelverenigingen Sportraad UtrechtBOCS (levensbeschouwelijk), FUG (gezelligheidsverenigingen) en Vidius (overige studentenorganisaties) hebben van de UU en HU elk subsidie ontvangen om te verdelen onder hun achterban voor nieuwe en/of vernieuwende activiteiten die georganiseerd worden ten behoeve van de Utrechtse studentengemeenschap.

  • Valt jouw studentenorganisatie onder één van deze koepels? En:
  • Organiseer jij een nieuwe of vernieuwende activiteit? En:
  • Is het gevraagde bedrag maximaal €1000?

Neem dan contact op met je koepelvereniging voor het aanvragen van deze subsidie.

STUF, het Utrechts Universiteitsfonds

Studentenorganisaties die verbonden zijn aan de Universiteit Utrecht kunnen óók subsidie aanvragen bij STUF, het Utrechts Universiteitsfonds voor activiteiten ten behoeve van studenten en alumni. Deze subsidiemogelijkheid staat los van de ondersteuning die je op deze site van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht vindt:

  • Het geld uit het U-fonds komt van begunstigers en alumni, en niet van de colleges van bestuur van de HU en UU.
  • Studieverenigingen van de UU kunnen wél terecht bij STUF voor subsidie, maar niet bij de subsidies van deze site.
  • Voor ondersteuning gelden andere voorwaarden.

De UU en HU ontvangen regelmatig fondsaanvragen en afrekeningen die bedoeld zijn voor het U-fonds. Wees er alert op dat het hier dus om verschillende subsidieverleners gaat.

HUGS-Fonds (HU)

Heb je een mooi of leuk initiatief wat de HU-gemeenschap of studentbetrokkenheid bevordert? Dan kun je ook denken aan het programma Gemeenschapsvorming en Studentbetrokkenheid. Maak jouw idee werkelijkheid!

Kijk voor meer informatie over dit programma en aanvragen op de website.

Studentenwelzijnssubsidie (UU)

De Universiteit Utrecht stimuleert graag activiteiten rondom studentenwelzijn die voor en door studenten georganiseerd worden. Daarom stelt zij een budget beschikbaar voor activiteiten en/of evenementen rondom studentenwelzijn die niet jaarlijks plaatsvinden en door studenten van de Universiteit Utrecht georganiseerd worden. Meer informatie is hier te vinden

enEnglish