Subsidies en Sponsoring

Overige subsidies

STUF, het Utrechts Universiteitsfonds

Studentenorganisaties die verbonden zijn aan de Universiteit Utrecht kunnen óók subsidie aanvragen bij STUF, het Utrechts Universiteitsfonds voor activiteiten ten behoeve van studenten en alumni. Deze subsidiemogelijkheid staat los van de ondersteuning die je op deze site van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht vindt:

  • Het geld uit het U-fonds komt van begunstigers en alumni, en niet van de colleges van bestuur van de HU en UU.
  • Studieverenigingen van de UU kunnen wél terecht bij STUF voor subsidie, maar niet bij de subsidies van deze site.
  • Voor ondersteuning gelden andere voorwaarden.

De UU en HU ontvangen regelmatig fondsaanvragen en afrekeningen die bedoeld zijn voor het U-fonds. Wees er alert op dat het hier dus om verschillende subsidieverleners gaat.

HUGS-Fonds (HU)

Heb je een mooi of leuk initiatief wat de HU-gemeenschap of studentbetrokkenheid bevordert? Dan kun je ook denken aan het programma Gemeenschapsvorming en Studentbetrokkenheid. Maak jouw idee werkelijkheid!

Kijk voor meer informatie over dit programma en aanvragen op de website.

enEnglish