Subsidies en Sponsoring

Koepelsubsidie (activiteitensubsidie)

De Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht stimuleren graag bijzondere initiatieven die voor en door studenten georganiseerd worden. Daarom ontvangen alle erkende koepelorganisaties een koepelsubsidie voor activiteiten. Van deze koepelsubsidie kan door alle erkende verenigingen die binnen het cluster van de desbetreffende koepel horen aanspraak op worden gemaakt (Sportraad: cluster sport, BOCS: cluster levensbeschouwelijk, FUG: cluster gezelligheid, VIDIUS studentenunie: cluster, internationaal, diversiteit/inclusiviteit, arbeidsmarkt & werkervaring, onderwijs/maatschappelijk gerelateerd. Verenigingen uit het cluster kunst & cultuur die onder de KOSMU vallen kunnen ook aanspraak maken via VIDIUS studentenunie, vanwege een uitvoeringsafspraak tussen beide koepels)

Studieverenigingen kunnen in de regel geen gebruik maken van activiteitensubsidie. Zij kunnen terecht bij hun eigen faculteit/instituut/opleiding en (in het geval van HU-studieverenigingen) bij OSHU en (in het geval van UU-studieverenigingen) bij STUF, het Utrechts Universiteitsfonds.

Voor het collegejaar 2022-2023 (tot 1 juli) wordt er echter een uitzondering gemaakt voor studieverenigingen van de UU. De studieverenigingen zijn per brief geïnformeerd over dit besluit. Onderstaand staat beschreven waar de aanvraag aan moet voldoen. Het beoordelen van de aanvraag zal vergelijkbaar zijn met hoe VIDIUS dit heeft gedaan. In de periode 1 november tot 1 maart mag een vereniging 1 aanvraag indienen, in de periode 1 maart tot 1 juli mag een vereniging nog 1 aanvraag indienen. Er kan een aanvraag gedaan worden voor een maximaal bedrag van 300 euro. Op die manier voorkomen we dat de subsidiepot door enkele verenigingen leeg wordt gehaald. Een aanvraag dient uiterlijk 6 weken voor de activiteit ingediend te worden om in behandeling te worden genomen en kan worden ingediend door dit formulier in te vullen. Vragen over deze subsidie kunnen gericht worden aan bestuurlijkactiefuu@uu.nl.

Voor welke activiteiten is de koepel-activiteitensubsidie?
Deze koepelsubsidie moet ten goede komen aan activiteiten georganiseerd ten behoeve van de studentengemeenschap HU/UU. De subsidie kan door verenigingen aangevraagd worden voor nieuwe of vernieuwde activiteiten die eenmalig plaatsvinden (dus geen standaard- of jaarlijks terugkerende activiteiten). De activiteit dient inhoudelijk iets bij te dragen voor de student. Activiteiten die gekwalificeerd kunnen worden als educatief, maatschappelijk of cultureel vallen hieronder. Het geld dient aangevraagd te worden voor de daadwerkelijke realisatie van het evenement. De wijze van beoordeling en de manier van aanvragen wordt bepaald door de koepel. De activiteiten dienen in de vorm van een activiteitensubsidie gesubsidieerd te worden. De activiteitensubsidie moet verstrekt worden conform de Subsidieregeling studentenorganisaties.

NB: kijk ook eens onder Bestuursbeurzen voor specifieke activiteiten. Voor sommige eenmalige activiteiten is het mogelijk om een bestuursbeurs aan te vragen (deadline 1 mei).

enEnglish