Subsidies en Sponsoring

Koepelsubsidie (activiteitensubsidie)

De Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht stimuleren graag bijzondere initiatieven die voor en door studenten georganiseerd worden. Daarom ontvangen alle erkende koepelorganisaties een koepelsubsidie voor activiteiten. Van deze koepelsubsidie kan door alle erkende verenigingen die binnen het cluster van de desbetreffende koepel horen aanspraak op worden gemaakt (Sportraad: cluster sport, BOCS: cluster levensbeschouwelijk, FUG: cluster gezelligheid, VIDIUS: cluster kusnt&cultuur, internationaal, diversiteit/inclusiviteit, arbeidsmarkt, onderwijs/maatschappelijk gerelateerd)

Studieverenigingen kunnen geen gebruik maken van activiteitensubsidie. Zij kunnen terecht bij hun eigen faculteit/instituut/opleiding en (in het geval van HU-studieverenigingen) bij OSHU en (in het geval van UU-studieverenigingen) bij STUF, het Utrechts Universiteitsfonds.

Voor welke activiteiten is de koepelsubsidie/activiteitensubsidie?
Deze koepelsubsidie moet ten goede komen aan activiteiten georganiseerd ten behoeve van de
studentengemeenschap HU/UU. De subsidie kan door verenigingen aangevraagd worden voor
nieuwe of vernieuwde activiteiten die eenmalig plaatsvinden (dus geen standaard- of jaarlijks
terugkerende activiteiten). De activiteit dient inhoudelijk iets bij te dragen voor de student.
Activiteiten die gekwalificeerd kunnen worden als educatief, maatschappelijk of cultureel vallen
hieronder. De wijze van beoordeling en de manier van aanvragen wordt bepaald door de koepel.
De activiteiten dienen in de vorm van een activiteitensubsidie gesubsidieerd te worden. De
activiteitensubsidie moet verstrekt worden conform de Subsidieregeling studentenorganisaties.

NB: kijk ook eens onder Bestuursbeurzen voor specifieke activiteiten. Voor sommige eenmalige activiteiten is het mogelijk om een bestuursbeurs aan te vragen (deadline 1 mei).

enEnglish