Subsidies en Sponsoring

Activiteitensubsidie

Activiteitensubsidie is in principe bedoeld voor bijzondere activiteiten die niet jaarlijks plaatsvinden en door een erkende studentenorganisatie georganiseerd worden voor studenten van de UU en/of HU.

Studieverenigingen kunnen geen gebruik maken van activiteitensubsidie. Zij kunnen terecht bij hun eigen faculteit, instituut, (in het geval van HU-studieverenigingen) bij OSHU en (in het geval van UU-studieverenigingen) bij Vidius en/of STUF, het Utrechts Universiteitsfonds.

Voor welke activiteiten is de activiteitensubsidie?
Lees de formele en algemene voorwaarden voor activiteitensubsidie in het Beleids- en Toetsingskader en de subsidieregeling. Houd er rekening mee dat het budget van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht niet onbeperkt is en veel studentenorganisaties hier gebruik van kunnen maken.

Standaard activiteitensubsidie
De standaard activiteitensubsidie is bedoeld voor:

 • nieuwe en/of vernieuwende activiteit met een subsidieverzoek van minstens €500 waarbij het gevraagde bedrag maximaal 50% van de begroting uitmaakt;
 • activiteiten zoals een eenmalig congres, lustrumactiviteiten, of het opstarten van een nieuwe studentenorganisatie; en
 • activiteiten die niet in aanmerking komen voor ondersteuning via de kleine activiteitensubsidies van de koepelverenigingen (zie hier).

 De standaard activiteitensubsidie is niet bedoeld voor activiteiten zoals:

 • een jaarlijks terugkerend toernooi of buitenlandse reis;
 • een dies of activiteiten tijdens de UIT; en
 • standaardactiviteiten (zoals kantoorkosten, een almanak, of onkostenvergoeding voor bestuurders)

Aanvraagprocedure
Je verzoek kun je indienen via dit formulier. Zorg ervoor dat je in ieder geval de volgende informatie bij de hand hebt voordat je begint aan je verzoek:

 • Adresgegevens en IBAN-nummer
 • Beknopt activiteitenplan
 • Begroting, met tenminste:
  • Het bedrag dat jouw organisatie zelf bijdraagt
  • Het bedrag dat wordt gevraagd van de Universiteit Utrecht en/of Hogeschool Utrecht
  • De bijdrage van de deelnemers
  • De inkomsten van andere subsidieverleners
  • De inkomsten uit sponsoring

Als je je verzoek hebt ingediend, krijg je een automatische ontvangstbevestiging met een kopie van je aanvraag. Je ontvangt binnen zes weken na de deadline het besluit op je verzoek. Zorg er voor dat je aanvraag vóór de deadline is ingestuurd, anders verschuift de behandeling van het verzoek naar de volgende vergadering. De deadlines zijn elk jaar op 1 oktober, 1 januari, 1 maart, 1 mei en 1 juli.

Heb je tussentijds vragen over je subsidieaanvraag? Neem dan contact op met de medewerkers van de UU en HU. Hier kun je ook na afloop van het evenement je financiële afrekening naar toe sturen.

NB: kijk ook eens onder Bestuursbeurzen voor specifieke activiteiten. Voor sommige eenmalige activiteiten is het mogelijk om een bestuursbeurs aan te vragen (deadline 1 mei).

enEnglish