Subsidies

Koepelsubsidie (activiteitensubsidie)

De Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht stimuleren graag bijzondere initiatieven die voor en door studenten georganiseerd worden. Daarom ontvangen alle erkende koepelorganisaties een subsidiepot voor activiteiten. Van deze koepelsubsidie kan door alle erkende verenigingen die binnen het cluster van de desbetreffende koepel horen aanspraak op worden gemaakt:

Sportraad: cluster sport
BOCS: cluster levensbeschouwelijk & spiritueel
FUG: cluster gezelligheid
VIDIUS studentenunie: cluster internationaal, diversiteit & inclusiviteit, arbeidsmarkt & werkervaring, onderwijs & maatschappelijk gerelateerd, kunst & cultuur*

Studieverenigingen kunnen geen gebruik maken van activiteitensubsidie. Zij kunnen terecht bij hun eigen faculteit/instituut/opleiding en (in het geval van HU-studieverenigingen) bij OSHU en (in het geval van UU-studieverenigingen) bij STUF, het Utrechts Universiteitsfonds.

Voor welke activiteiten is de koepel-activiteitensubsidie?
Deze koepelsubsidie moet ten goede komen aan activiteiten georganiseerd ten behoeve van de studentengemeenschap HU/UU. De subsidie kan door organisaties aangevraagd worden voor nieuwe of vernieuwde activiteiten die eenmalig plaatsvinden (dus geen standaard- of jaarlijks terugkerende activiteiten). De activiteit dient inhoudelijk iets bij te dragen voor de student. Activiteiten die gekwalificeerd kunnen worden als educatief, maatschappelijk of cultureel vallen hieronder. Het geld dient aangevraagd te worden voor de daadwerkelijke realisatie van het evenement. De wijze van beoordeling en de manier van aanvragen wordt verder bepaald door de koepel. De activiteiten dienen in de vorm van een activiteitensubsidie gesubsidieerd te worden. De activiteitensubsidie moet verstrekt worden conform de Subsidieregeling studentenorganisaties.

* Organisaties uit het cluster kunst & cultuur kunnen aanspraak maken via VIDIUS studentenunie, vanwege een uitvoeringsafspraak tussen VIDIUS en de KOSMU.

enEnglish