Subsidies

Versterkingssubsidie

De Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht hebben een budget beschikbaar voor studentenorganisaties ter versterking van hun organisatie. Organisaties kunnen per collegejaar een eenmalige financiële bijdrage aanvragen voor een middel dat de organisatie op een inhoudelijke, langdurige manier verbetert. Je kan hierbij denken aan het toegankelijker maken van je organisatie of het aanbieden van een training over sociale veiligheid binnen je vereniging.
De hoogte van het bedrag dat zal worden toegekend is afhankelijk van de (verwachte) impact die de aanvraag/beoogde activiteit zal hebben, alsmede het restant in de pot (de beschikbaarheid loopt per boekjaar)

Voorwaarden

  • Er is een minimaal aanvraagbedrag van € 200,-;
  • De aanvrager dient student te zijn van de Universiteit Utrecht of Hogeschool Utrecht en bestuurder van een erkende studentenorganisatie;
  • Er moet aangetoond kunnen worden dat het gevraagde geld gebruikt wordt voor een middel dat de organisatie op een duurzame manier versterkt.
  • Er moet aangetoond kunnen worden dat het gevraagde geld besteed wordt aan een inhoudelijk doel.
  • Het gaat om een garantiesubsidie. Uitbetaling vindt plaats nadat wij een financieel verslag van de activiteit hebben ontvangen waarin de uitgaven en inkomsten zijn verantwoord. Mits wij deze ontvangen en goedkeuren, wordt de subsidie definitief vastgesteld en wordt een bedrag gelijk aan het tekort uitgekeerd.

Aanvraagprocedure

Een aanvraag doen kan door dit formulier in te vullen. Binnen 6 weken na het indienen van de aanvraag ontvangt de aanvrager een besluit op het verzoek.
In het aanvraagformulier wordt onder andere naar de volgende informatie gevraagd:

  • Gegevens van de aanvrager (contactgegevens, IBAN, etc.)
  • Een omschrijving waar de subsidie voor bedoeld is
  • Een begroting met de verwachte inkomsten en uitgaven
enEnglish