Voor- en nadelen

Overzicht voor- en nadelen van beide opties collegegeldvrij besturen voor UU-studenten

Oude-stijl: voordelen

 • Je ontvangt wel een bestuursbeurs;
 • Je betaalt géén collegegeld;
 • Je kunt gebruik maken van de Universiteitsbibliotheek, computerwerkplekken en computerleerzalen en UU-gmail
 • Met het Solis-id en Solis-wachtwoord heb je ook toegang tot verscheidene universitaire ICT-diensten zoals Osiris, Blackboard en Surfspot;
 • Je mag gebruikmaken van voorzieningen van Olympos en Parnassos tegen studententarief.
 • De SSH ziet de overeenkomst die je afsluit met de UU als bewijs dat je aan een van de eisen van het campuscontract voldoet.
 • Je mag gebruikmaken van Mediafaciliteiten van ICT binnenstad en FSC.
 • Bij het onderbreken van je inschrijving als student en je studiefinanciering & Studenten OV-chipkaart blijf je onder de overgangsregelingen van het sociaal leenstelsel vallen.

Oude-stijl: nadelen

 • Je hebt in de periode september 2024 t/m augustus 2025 géén recht op studiefinanciering (=ook de leenmogelijkheid) en/of studenten OV-chipkaart.
 • Je mag het gehele collegejaar (dus van 1 september tot én met 31 augustus) géén onderwijs volgen en geen tentamens maken en geen bachelorexamen of masterexamen afleggen aan geen enkele HO-onderwijsinstelling. Doe je dit toch, kan je bestuursbeurs met terugwerkende kracht worden teruggevorderd. Je vereniging mag dit niet herverdelen.
 • Let goed op als je uitstel van afstuderen voor je bachelor aanvraagt. Je mag immers pas in het volgende collegejaar (september 2025) afstuderen!
 • Je hebt geen recht op verzekeringen tegen studententarief en eventuele andere voorzieningen die afhankelijk zijn van een studentenstatus (bankrekening etc.).
 • Je overgangsrecht voor bepaalde collegegeldtarieven kan komen te vervallen. Informeer hier zeker naar via bestuursbeurs@uu.nl als je meer dan 1 opleiding volgt.

Nieuwe-stijl: voordelen

 • Je ontvangt een bestuursbeurs;
 • Je betaalt géén collegegeld;
 • Je ontvangt studiefinanciering en de Studenten OV-chipkaart.
 • Je kunt gebruik maken van de Universiteitsbibliotheek, computerwerkplekken en computerleerzalen en UU-gmail;
 • Met het Solis-id en Solis-wachtwoord heb je ook toegang tot verscheidene universitaire ICT-diensten zoals Osiris, Blackboard en Surfspot;
 • Je mag gebruikmaken van voorzieningen van Olympos en Parnassos tegen studententarief;
 • Je mag gebruikmaken van Mediafaciliteiten van ICT binnenstad en FSC de Uithof;
 • Bij het onderbreken van je inschrijving als student en je studiefinanciering & Studenten OV-chipkaart blijf je onder de overgangsregelingen van het sociaal leenstelsel vallen.
 • Je hebt wel recht op verzekeringen tegen studententarief en eventuele andere voorzieningen die afhankelijk zijn van een studentenstatus (bankrekening etc.).

Nieuwe-stijl: nadelen

 • Je verbruikt 12 maanden studiefinanciering en de Studenten OV-chipkaart. Je kunt de Studenten OV-chipkaart alléén niet stopzetten. Verbruik je een maand studiefinanciering dan verbruik je automatisch een maand Studenten OV-chipkaart. Houd er rekening mee dat je recht op studiefinanciering en Studenten OV-chipkaart beperkt is. Het volgende geldt https://www.uu.nl/bachelors/algemene-informatie/informatie-voor-nederlandse-studenten/kosten-studeren/studiefinanciering).
 • Je mag het gehele collegejaar (dus van 1 september tot én met 31 augustus 2025) géén onderwijs volgen en geen tentamens maken en geen bachelorexamen of masterexamen afleggen aan geen enkele onderwijsinstelling. Doe je dit toch, kan je bestuursbeurs met terugwerkende kracht worden teruggevorderd. Je vereniging mag dit niet herverdelen.
 • Let goed op als je uitstel van afstuderen voor je bachelor aanvraagt in combinatie met collegegeldvrij besturen. Je kunt immers pas ná je bestuursjaar afstuderen!

************************

Overige info collegegeldvrij besturen:

enEnglish