Collegegeldvrij besturen – aanvraagprocedure UU

Aanvraagprocedure collegegeldvrij besturen in 2023-2024

Wanneer je via OSIRIS-Zaak je individuele aanvraag voor bestuursbeurs digitaal indient, kun je aangeven of je collegegeldvrij wilt besturen en welke variant je wilt: oude-stijl of nieuwe-stijl. Om fulltime studentbestuurders vóór 1 september 2023 duidelijkheid te geven of ze wel of niet in aanmerking komen voor de voorziening collegegeldvrij besturen oude of nieuwe-stijl worden deze aanvragen zoveel als mogelijk met voorrang behandeld.

Vraag daarom je bestuursbeurs en de voorziening collegegeldvrij besturen tijdig (maar uiterlijk 1 oktober 2023) aan. Houd er rekening mee dat je je niet meer met terugwerkende kracht zaken kunt regelen als (her-)inschrijven en studiefinanciering en Studenten OV-chipkaart aanvragen als blijkt dat je niet voor optie 2 (collegegeldvrij besturen oude-stijl) in aanmerking komt.

Wat moet je als student zelf doen bij collegegeldvrij besturen oude-stijl (optie 1)?

Je moet vóór 1 september 2023 de volgende zaken zelf regelen:

  • De herinschrijving voor studiejaar 2023-2024 niet activeren dan wel annuleren.
  • Stopzetten van de studiefinanciering per 1-9-2023
  • Stopzetten van de Studenten OV-chipkaart per 1-9-2023. Een overeenkomst met de onderwijsinstelling in OSIRIS-Zaak downloaden, ondertekenen en binnen drie weken uploaden in OSIRIS-Zaak. Deze overeenkomst vind je in OSIRIS-zaak als je hebt aangegeven dat je collegegeldvrij besturen oude-stijl wilt.

Wat moet je als student zelf doen bij collegegeldvrij besturen- nieuwe-stijl (optie 2)?

Je moet vóór 1 september 2023 de volgende zaken zelf regelen:

  • De (her)inschrijving voor je eerste bachelor of master voor studiejaar 2023-2024 activeren.
  • Je uitschrijven (zelf of via het Studiepunt) voor alle onderdelen in 2023-2024. Sommige opleidingen plaatsen je automatisch al in voor onderdelen of bijvoorbeeld mentor- of tutoraatgroepen.
  • De machtiging voor betaling collegegeld (in termijnen of in één keer) wél afgeven. Pas nadat het college van bestuur je aanvraag heeft goedgekeurd wordt de machtiging collegegeld ingetrokken. Heb je in de tussentijd een termijn van het (of het gehele) collegegeld al betaald, dan krijg je dit terug.
  • Je studiefinanciering door laten lopen per 1-9-2023. Dit is een van de voorwaarden om een bestuursbeurs te krijgen.
  • De Studenten OV-chipkaart door laten lopen per 1-9-2023. Het is een groot misverstand dat je door alleen het stopzetten van de Studenten OV-chipkaart je maanden Studenten OV-chipkaart uitspaart voor een periode na je bestuursjaar.
  • Bij je aanvraag bestuursbeurs in OSIRIS-zaak aangegeven dat je collegegeldvrij besturen nieuwe-stijl wilt. Vervolgens moet je de aanvraag bestuursbeurs indienen. Als die wordt goedgekeurd krijg je hiervan per e-mail bericht en wordt de machtiging voor betaling collegegeld door de UU op € 0 gezet.

Overige info collegegeldvrij besturen:

 

enEnglish