Collegegeldvrij besturen – UU

Aan de regeling bestuursbeurzen hangen voor UU-studenten twee gerelateerde regelingen:

  • Uitstel automatisch afstuderen
  • Collegegeldvrij besturen oude-stijl  en nieuwe-stijl
  • In onderstaand schema kun je zien welke regeling voor jou (eventueel) van toepassing is:
Omvang bestuursbeurs Uitstel automatisch afstuderen collegegeldvrij besturen
€ 0 t/m € 424 Nee Nee
€ 425 t/m € 4249 Ja Nee
€ 4250 Ja Ja

 

Krijg jij voor jouw bestuursfunctie een bestuursbeurs van € 4250 en start deze bestuursfunctie vóór 1 december 2018?

Dan kun je kiezen uit 3 opties om je bestuursbeurs te ontvangen. Die keuze maak je voor het hele studiejaar 2018-2019. Je kunt tussentijds niet wijzigen.

Optie 1: je schrijft je voor je eerste bachelor of master in voor studiejaar 2018-2019, betaalt zelf het wettelijk collegegeld en je mag tentamens doen en in dat studiejaar (bv. augustus 2019) afstuderen. Dit is de standaard bestuursbeurs.

Optie 2: je schrijft je NIET in voor studiejaar 2018-2019, betaalt géén wettelijk collegegeld (alleen in dit geval mag afgeweken worden van de eis dat je het hele studiejaar ingeschreven moet staan), je mag géén tentamens doen en niet in dat studiejaar (dus ook niet in augustus 2019) afstuderen. Dit noemen we de voorziening collegegeldvrij besturen oude-stijl. Het is niet mogelijk om je tussentijds toch in te schrijven als voltijdstudent. Ook is het niet mogelijk om voor een beperkt aantal maanden deze voorziening aan te vragen.

Optie 3: je schrijft je voor je eerste bachelor of (bekostigde) master in voor het gehele studiejaar 2018-2018, betaalt géén collegegeld, je mag géén tentamens doen en niet in dat studiejaar (dus ook niet in augustus 2018) afstuderen. Dit zijn voorschriften van de Minister. Dit noemen we de voorziening collegegeldvrij besturen nieuwe-stijl. Het is niet mogelijk om in de loop van studiejaar 2018-2019 deze voorziening in te trekken of te wijzigen. Ook is het niet mogelijk om voor een beperkt aantal maanden deze voorziening aan te vragen.

Let je er wel op dat je verder aan alle voorwaarden uit de bestuursbeurzenregeling voldoet?!

Collegegeldvrij besturen oude-stijl (optie 2) geldt in principe voor:

  • studentbestuurders die uiterlijk 31 augustus 2018 formeel voor hun bacheloropleiding afstuderen, een jaar willen besturen en in 2019-2020 met een UU-masteropleiding willen starten.
  • Studentbestuurders die hun bachelor- of masteropleiding een jaar willen onderbreken en pas in 2019-2020 deze opleiding willen vervolgen en/of afronden

Collegegeldvrij besturen nieuwe-stijl (optie 3) geldt in principe voor:

  • studentbestuurders die hun eerste bachelor- of masteropleiding een jaar willen onderbreken en in 2019-2020 verder gaan met deze opleiding.
  • studentbestuurders die uiterlijk 31 augustus 2018 formeel voor de bacheloropleiding afstuderen en in 2018-2019 inschrijven voor een UU-masteropleiding  en dan tegelijkertijd besturen (maar geen vakken volgen dus).

 

Belangrijke vervolginformatie!

Advies: bespreek je opties met een van de studentendecanen van de UU. Doe dat in ieder geval als je in 2017-2018 voor twee bachelors of masteropleidingen staat ingeschreven. In verband met overgangsregelingen voor het collegegeld kunnen deze opties nadelig uitpakken.stuur een e-mail naar bestuursbeurs1819@uu.nl onder vermelding van je naam, studentnummer, studentenorganisatie en bestuursfunctie die je gaat vervullen en vertel welke optie je voorkeur heeft.