Bestuursbeurzen

Beurzen UU

Ga jij in een bestuur of commissie van een erkende studentenorganisatie van de Universiteit Utrecht en wil jij een bestuursbeurs aanvragen? Dan vind je hier meer informatie.

Waar is een bestuursbeurs voor bedoeld?

Een bestuursbeurs is compensatie voor potentiële studievertraging van de individuele bestuurder. Wil je een bestuurder een maximale beurs van €4250 toekennen? Dan geef je hiermee dus eigenlijk aan dat deze specifieke bestuurder naar verwachting een jaar studievertraging oploopt. Deze bestuurder kan dan met de beurs (een deel van de) eventuele onkosten van deze eigen studievertraging betalen. De UU en HU controleren niet of studentbestuurders het geld ook daadwerkelijk aan hun studievertraging besteden. Dit valt namelijk onder de eigen verantwoordelijkheid van de studentbestuurder.

Het is dus niet de bedoeling dat één bestuurder al het geld ontvangt om te verdelen onder medebestuurders. Wij raden dit ook af, omdat hier jaarlijks veel gedoe over komt. Nogmaals: dit is de eigen verantwoordelijkheid van de studentbestuurder.

Hoe vraag je een bestuurbeurs aan?

De procedure verloopt in het kort als volgt:

Stap 1: Het bestuur van de studentenorganisaties bepaalt wie een beurs mag aanvragen.
Stap 2: De UU stuurt half augustus een mail aan alle organisaties op de Bijlage dat de beurzen aangevraagd kunnen worden.
Stap 3: Het bestuur vult in het Excel-bestand voor de UU en voor de HU apart in wie voor welke functie een beurs mag ontvangen. Ook geeft het bestuur per functie aan hoe hoog de bestuursbeurs is, Het bestuur doet er verstandig aan om alleen die studenten voor te dragen die voldoen aan de voorwaarden (anders is het geld kwijt). Het bestuur stuurt het juist ingevulde Excel-bestand terug aan de UU.
Stap 4: De UU stuurt na ontvangst van het Excel-bestand de individuele UU-bestuurders per e-mail een uitnodiging om in OSIRIS-ZAAK de beurs aan te vragen. Als de bestuurder een bestuursbeurs van € 4250 mag aanvragen geeft deze student in OSIRIS-ZAAK aan of hij/zij gebruik wil maken van de voorziening Collegegeldvrij Besturen.
Stap 5: De individuele bestuurder regelt de randvoorwaarden om de beurs te mogen ontvangen (zoals de (her-)inschrijving en uitstel afstuderen etc.)
Stap 6: Het college van bestuur stuurt een formeel besluit over de eventuele toekenning

Lees het uitgebreide stappenplan voor een toelichting bij bovenstaande procedure.

Wanneer kom je in aanmerking voor een bestuursbeurs?

Hoofdregel 1 is dat je studentenorganisatie in aanmerking moet komen voor bestuurbeurzen. Je vindt in de Bijlage (hier te vinden) het overzicht van organisaties die in aanmerking komen voor beurzen.

Hoofdregel 2 is dat alleen studenten die voldoen aan de Regeling Bestuursbeurzen in aanmerking komen voor een bestuursbeurs. In artikel 4 lid 1 vind je de voorwaarden waar de individuele bestuurder in principe aan moet voldoen.

Zoals je in het plaatje ziet, zijn er een paar uitzonderingen op de hoofdregel toegestaan. Lees verder onder paragraaf 4.

LET OP! Blijkt een kandidaat-bestuurslid vooraf of tijdens de controle niet te voldoen aan de voorwaarden, dan wordt de bestuursbeurs niet toegekend of ingetrokken. De bestuursbeurs mag niet worden herverdeeld. Tevens geldt ook dat als een bestuurder tussentijds stopt met het bestuur dat deze bestuursbeurs niet opnieuw mag worden herverdeeld, tenzij er sprake is van aantoonbare overmacht ter beoordeling aan de onderwijsinstelling. Deze bestuursbeurs ben je dan kwijt. 

Bijzondere regels en voorzieningen voor individuele bestuurders

De UU heeft een aantal bijzondere regels en voorzieningen voor studenten die een bestuursbeurs willen aanvragen. Denk hierbij aan collegegeldvrij besturen, flexstuderen en aan uitstel van afstuderen. Lees hier verder.

Meer informatie nodig?

enEnglish