Bestuursbeurzen

Beurzen HU

Algemene informatie

De colleges van bestuur van de UU en HU stellen eenmaal in de drie jaar vast welke studentenorganisaties voor de duur van drie collegejaren in aanmerking komen voor reguliere bestuursmaanden. In maart 2019  zijn de bestuursbeurzen voor de collegejaren 2019-2020, 2020-2021 en 2021-2022 door de colleges van bestuur vastgesteld.

De verdeling vind je in de Bijlage 2021-2022. Per studentenorganisatie staat het aantal bestuursbeursmaanden vermeld. Een maand bestuursbeurs staat gelijk aan €425.

Het totaalbedrag van één bestuursfunctie mag maximaal € 4250 zijn.

Voorwaarden bestuursbeurs die gelden voor alle studentbestuurders

Check voordat je gaat besturen de Infographic Bestuursbeurzen of je in aanmerking komt voor een bestuursbeurs bij de HU.

  1. De studentenorganisatie staat in de Bijlage 2021-2022. Staat jouw organisatie er niet op dan hebben de organisatie en jij géén recht op een bestuursbeurs.
  2. Aan jouw functie is een bestuursbeurs gekoppeld van minimaal 1 beurs (€425) en maximaal 10 beurzen (€4250).
  3. Je staat het hele studiejaar 2021-2022 als voltijdstudent ingeschreven en betaalt het wettelijk collegegeld voor je eerste bachelor of master. Een Bewijs Betaald Collegegeld van een andere instelling voldoet niet.
  4. Als je in 2020-2021 formeel afstudeert voor een eerste bachelor en je gaat in of na je bestuursjaar beginnen met een tweede bachelor dan betaal je het instellingscollegegeld. Als je instellingscollegegeld betaalt kom je niet in aanmerking voor een bestuursbeurs
  5. Als je in 2020-2021 formeel afstudeert voor je master is er vanaf de maand na je afstuderen geen recht meer op een bestuursbeurs en zal er verrekening plaatsvinden.
  6. Voordat je gaat besturen heb je voldoende studiepunten behaald. Per maand dat je ingeschreven stond gemiddeld 2,5 studiepunt.
  7. Je mag voordat je gaat besturen niet te lang voor je bachelor of master ingeschreven hebben gestaan. Voorbeeld: als je in 2021-2022 zevendejaars wordt voor HBO Bachelor, dan kom je niet in aanmerking voor een bestuursbeurs.

Alle voorwaarden voor een bestuursbeurs zijn te vinden in Artikel 4 van de Regeling Bestuursbeurzen studentbestuurders studentenorganisaties

Aanvraagprocedure

De aanvraagprocedure bestaat uit twee stappen. Let er op dat de individuele studentbestuurder volgens de regeling zijn/haar aanvraag vóór aanvang van de bestuursactiviteit moet hebben ingediend. De onderwijsinstellingen gaan ervan uit dat alle besturen en (kandidaats)bestuursleden op de hoogte zijn van de regelingen en deadlines van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht.

Stap 1: Medio augustus krijgt de contactpersoon van de studentenorganisatie een e-mail via het account dat bij UU/HU bekend is. In die e-mail staat een instructie hoe hij/zij de bestuursbeurzen kan verdelen over de bestuurs- en commissieleden die hiervoor in aanmerking komen én aan de voorwaarden voldoen.

Stap 2: De HU stuurt de kandidaat-bestuurder een digitale aanvraagformulier waar HU studenten hun individuele aanvraag kunnen indienen.

LET OP! Blijkt een kandidaat-bestuurslid vooraf of tijdens de controle niet te voldoen aan de voorwaarden, dan wordt de bestuursbeurs niet toegekend of ingetrokken. De bestuursbeurs mag niet worden herverdeeld. Tevens geldt ook dat als een bestuurder tussentijds stopt met zijn of haar bestuurstaken dat deze beurzen niet opnieuw mogen worden herverdeeld tenzij er sprake is van aantoonbare overmacht ter beoordeling aan de onderwijsinstelling. Deze beurzen ben je dan kwijt. 

enEnglish