Heb je een nieuwe studentenorganisatie opgestart of ben je van plan dit te doen? Of wil je dat jouw studentenorganisatie erkend wordt door de Universiteit Utrecht en/of Hogeschool Utrecht?

Lees dan onderstaande voorwaarden én het Beleids- en toetsingskader Studentenorganisaties goed door. Heb je vragen of denk je te voldoen aan de eisen voor erkenning? Neem dan contact op. De medewerkers van de UU en HU bepalen in opdracht van de colleges van bestuur of jouw organisatie inderdaad erkend kan worden.

De organisatie moet in ieder geval voldoen aan de volgende criteria:

  • De organisatie heeft rechtspersoonlijkheid en heeft statuten die in lijn zijn met het Beleidskader Studentenorganisaties
  • De organisatie is ingeschreven in de stad Utrecht bij de Kamer van Koophandel, en is geen commissie of lokaal bestuur van een andere organisatie.
  • De organisatie richt zich op de studentengemeenschap van de HU/UU.
  • De organisatie ontplooit daadwerkelijk activiteiten in het kader van studentenvoorzieningen.
  • De organisatie wordt gerund door en voor studenten van de HU en UU.
  • Tenminste 70% van de leden studeert aan de HU en/of UU, of is maximaal 1 jaar afgestudeerd.

Voor nieuwe studentenorganisaties geldt daarbíj dat zij erkend kunnen worden als:

  • de kern van de organisatie en de activiteiten ten opzichte van reeds bestaande Utrechtse (studenten)organisaties als vernieuwend beschouwd kunnen worden, en aansluiting bij een vergelijkbare organisatie niet voor de hand ligt; en
  • het in de lijn der verwachting ligt dat de studentenorganisatie voldoende draagvlak binnen het Utrechtse studentenleven zal hebben.