Erkenning en Toetsing

Overzicht erkende organisaties

Hieronder volgt een overzicht met alle door de HU en UU erkende studentenorganisaties. De organisaties die op deze lijst staan, voldoen aan de eisen van het Beleids- en toetsingskader en kunnen rekenen op (enige vorm van) ondersteuning. De organisaties zijn ingedeeld in vier categorieën.

A: Studentenorganisaties die gericht zijn op studenten van de HU en/of UU.

A1: Gezelligheid

A2: Sport

A3: Kunst & Cultuur

A4: Internationaal

 • AEGEE-Utrecht – Studenten-reisvereniging in Utrecht
 • AIESEC – Stages in het buitenland
 • BuddyGoDutch – Koppelt internationale studenten aan een Nederlandse student
 • ESN-Utrecht – Netwerk voor internationale studenten om zich meer thuis te voelen in Utrecht
 • SIB-Utrecht – Studentenvereniging voor internationale betrekkingen

A5: Diversiteit & Inclusiviteit

A6: Arbeidsmarkt en werkervaring

A7: Onderwijs- en/of maatschappelijk gerelateerd

A8: Levensbeschouwelijk & spiritueel

 • Ichthus – Evangelische Studenten Vereniging Utrecht
 • INSAN – Islamitische studentenvereniging
 • NSU – Navigators Studentenvereniging Utrecht
 • Sola Scriptura – Dispuut van C.S.F.R.
 • VGSU – Christelijke studentenvereniging
 • VSA – Vegan Student Association

A9: Koepelorganisaties

 • BOCS – Federatie Broeder Overleg Christelijke Studenten
 • FUG – Federatie van Utrechtse Gezelligheidsverenigingen
 • KOSMU –  Koördinerend Orgaan Studenten Muziekgezelschappen Utrecht
 • OSHU – Overleg Studieverenigingen Hogeschool Utrecht
 • Sportraad – Koepelvereniging Studenten Sport Verenigingen
 • VIDIUS studentenunie – Voor Iedereen Die In Utrecht Studeert

B: UU-studentenorganisaties die zich geheel of grotendeels richten op studenten van een specifieke studierichting of faculteit.

Bètawetenschappen

Diergeneeskunde

Geesteswetenschappen

Geneeskunde

Geowetenschappen

 • Aardwetenschappen – U.A.V. 
 • Geowetenschappen – EGEA
 • Global Sustainability Science – Storm
 • Natuurwetenschap & Innovatiemanagement – NWSV Helix
 • Sociale Geografie – V.U.G.S.
 • Tijdschrift over sociaal ruimtelijke vraagstukken – Tijdschrift Agora

Recht, Economie, Bestuur en Organisatie

Sociale Wetenschappen

University College Utrecht

 • CAR – Campus Affairs Representatives
 • Enactus UCU – Sociaal en duurzaam ondernemen
 • U.C.S.A – The University College Student Association
 • SV Ergo – Descartes College

University College Roosevelt (Middelburg)

 • RASA/Common House Elliott

C: HU-studentenorganisaties die zich geheel of grotendeels richten op studenten van een specifieke studierichting of instituut.

D: Organisatieverbanden van studenten die opdrachten uitvoeren namens de UU en/of HU, gericht op studenten van de HU en/of UU.

Staat jouw organisatie hier niet tussen en voldoet jouw organisatie naar jouw mening wel aan de eisen van het beleidskader? Bekijk dan de voorwaarden voor erkenning en neem contact op met je contactpersoon binnen de HU of UU.

enEnglish