Erkenning en Toetsing

Erkenning (nieuwe) studentenorganisaties

Alleen studentenorganisaties die voldoen aan de voorwaarden van het Beleids- en Toetsingskader komen in aanmerking voor erkenning door de UU en HU. Lees het beleidskader goed door voor alle voorwaarden. Voldoe je niet aan de criteria? Dan word je niet erkend als studentenorganisatie van de UU en/of HU en kun je niet rekenen op ondersteuning (zoals bestuursbeurzen en subsidie).

Je kunt altijd om erkenning van je studentenorganisatie vragen. Je hoeft hiervoor dus niet te wachten tot een speciaal moment. Een verzoek tot erkenning kun je indienen bij Bestuurlijk Actief Utrecht. Er zal dan onder meer gevraagd worden naar de volgende documentatie:

 • (concept)Statuten
 • Huishoudelijk reglement
 • Beleids- en/of activiteitenplan
 • Ledenlijst (inclusief naam en studentnummers)

De Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht behandelen de gegevens uit de ledenlijst vertrouwelijk en conform de AVG-wetgeving. Wil je hier meer informatie over ontvangen, laat het ons weten.

De organisatie moet in ieder geval voldoen aan de volgende criteria:

 • De organisatie heeft rechtspersoonlijkheid en heeft statuten die in lijn zijn met het Beleidskader Studentenorganisaties
 • De organisatie is ingeschreven in de stad Utrecht bij de Kamer van Koophandel, en is geen commissie of lokaal bestuur van een andere organisatie.
 • De organisatie richt zich op de studentengemeenschap van de HU/UU.
 • De organisatie ontplooit daadwerkelijk activiteiten in het kader van studentenvoorzieningen.
 • De organisatie wordt gerund door en voor studenten van de HU en UU.
 • Tenminste 70% van de leden studeert aan de HU en/of UU, of is maximaal 1 jaar afgestudeerd.

Voor nieuwe studentenorganisaties geldt daarbíj dat zij erkend kunnen worden als:

 • de kern van de organisatie en de activiteiten ten opzichte van reeds bestaande Utrechtse (studenten)organisaties als vernieuwend beschouwd kunnen worden, en aansluiting bij een vergelijkbare organisatie niet voor de hand ligt; en
 • het in de lijn der verwachting ligt dat de studentenorganisatie voldoende draagvlak binnen het Utrechtse studentenleven zal hebben.
enEnglish