Toetsing en erkenning

Studentenorganisaties worden driejaarlijks getoetst op de criteria vermeld in het ‘Beleidskader financiële ondersteuning studentenorganisaties’, gezamenlijk opgesteld door de HU en UU. Op basis van de Toetsing 2018 zijn erkenning, bestuursbeurzen en basissubsidies voor een periode van drie jaar vastgesteld, de collegejaren 2019-2020, 2020-2021 en 2021-2022.

De Toetsing 2018 is inmiddels uitgevoerd onder de clusters Gezelligheid, Sport, Cultuur en Overig. Ruim 80 studentenorganisaties zijn op 18 maart 2019 geïnformeerd over de uitslag. In 2021-2022 volgt de volgende toetsing. Nieuwe organisaties kunnen wel tussentijds erkend worden, maar pas bij de volgende toetsing aanspraak maken op bestuursbeurzen. Je hoeft dus niet te wachten op een toetsingsjaar. Je kunt hiervoor contact met ons opnemen.

Planning volgende toetsing

Vanaf het voorjaar 2021 worden alle erkende studentenorganisaties op de hoogte gebracht van de volgende toetsing die in 2021-2022 zal plaatsvinden. Alle studentenorganisaties ontvangen dan toetsingsdocumenten voor hun organisatie over de drie voorgaande jaren naar waarheid ingevuld dienen te worden.


Relevante documenten