Algemeen
Overzicht erkende organisaties

Overzicht erkende organisaties

Hieronder volgt een overzicht met alle door de HU en UU erkende studentenorganisaties. De organisaties die op deze lijst staan, voldoen aan de eisen van het beleidskader en kunnen rekenen op (enige vorm van) ondersteuning. De organisaties zijn ingedeeld in vier categorieën:

A: Studentenorganisaties die gericht zijn op studenten van de HU en/of UU.

B: UU-studentenorganisaties die zich geheel of grotendeels richten op studenten van een specifieke studierichting of faculteit

C: HU-studentenorganisaties die zich geheel of grotendeels richten op studenten van een specifieke studierichting of instituut.

D: Organisatieverbanden van studenten die opdrachten uitvoeren namens de UU en/of HU, gericht op studenten van de HU en/of UU.

Staat jouw organisatie hier niet tussen en voldoet jouw organisatie naar jouw mening wel aan de eisen van het beleidskader? Bekijk dan de voorwaarden voor erkenning en neem contact op met je contactpersoon binnen de HU of UU.

A. Studentenorganisaties

A1: Gezelligheid

A2: Sport

A3: Kunst & Cultuur

A4: Internationaal

 • AEGEE-Utrecht – Studenten-reisvereniging in Utrecht
 • AIESEC – Stages in het buitenland
 • BuddyGoDutch – Koppelt internationale studenten aan een Nederlandse student
 • ESN-Utrecht – Netwerk voor internationale studenten om zich meer thuis te voelen in Utrecht
 • SIB-Utrecht – Studentenvereniging voor internationale betrekkingen

A5: Diversiteit & Inclusiviteit

 • Anteros – De Utrechtse homo (LHBT+) studentenvereniging
 • INSAN – Interculturele studentenvereniging

A6: Arbeidsmarkt en werkervaring

A7: Onderwijs- en/of maatschappelijk gerelateerd

 • Academics for Development – Realiseer sociale impact met een project in een ontwikkelingsland
 • Ragweek Utrecht – Goede doelenweek voor en door studenten
 • UUMUN – Utrecht University Model United Nations
 • UDS – Utrecht Debating Society

A8: Levensbeschouwelijk & spiritueel

 • Ichthus – Evangelische Studenten Vereniging Utrecht
 • NSU – Navigators Studentenvereniging Utrecht
 • Sola Scriptura – Dispuut van C.S.F.R.
 • VGSU – Christelijke studentenvereniging
 • Vita Optima –  Studentenvereniging voor zingeving en spirtualiteit
 • VSA – Vegan Student Association

A9: Koepelorganisaties

 • BOCS – Federatie Broeder Overleg Christelijke Studenten
 • FUG – Federatie van Utrechtse Gezelligheidsverenigingen
 • KOSMU –  Koördinerend Orgaan Studenten Muziekgezelschappen Utrecht
 • OSHU – Overleg Studieverenigingen Hogeschool Utrecht
 • Sportraad – Koepelvereniging Studenten Sport Verenigingen
 • VIDIUS studentenunie – Voor Iedereen Die In Utrecht Studeert

B. Cluster Studie – UU

Bètawetenschappen

Diergeneeskunde

Geesteswetenschappen

Geneeskunde

Geowetenschappen

 • Aardwetenschappen – U.A.V. 
 • Geowetenschappen – EGEA
 • Global Sustainability Science – Storm
 • Natuurwetenschap & Innovatiemanagement – NWSV Helix
 • Sociale Geografie – V.U.G.S.
 • Tijdschrift over sociaal ruimtelijke vraagstukken – Tijdschrift Agora

Recht, Economie, Bestuur en Organisatie

Sociale Wetenschappen

University College Utrecht

 • CAR – Campus Affairs Representatives
 • Enactus UCU – Sociaal en duurzaam ondernemen
 • U.C.S.A – The University College Student Association

University College Roosevelt (Middelburg)

 • RASA/Common House Elliott

C. Cluster Studie – HU

D. Organisatieverbanden van studenten die in opdracht werken van de onderwijsinstellingen

enEnglish