Reguliere bestuursbeurzen – HU

Reguliere bestuursbeurzen – HU

Op deze pagina staat specifieke informatie over de reguliere beurzen voor HU studenten:

 • Algemene informatie over bestuursmaanden
 • De voorwaarden voor een bestuursbeurs
 • De aanvraagprocedure
 • Meer informatie

Meer informatie over de reguliere beurzen van de HU:

Algemene informatie

De colleges van bestuur van de UU en HU stellen eenmaal in de drie jaar vast welke studentenorganisaties voor de duur van drie collegejaren in aanmerking komen voor reguliere bestuursmaanden. In maart 2019  zijn de bestuursbeurzen voor de collegejaren 2019-2020, 2020-2021 en 2021-2022 door de colleges van bestuur vastgesteld.

De verdeling vind je in de Bijlage 2019-2020 Per studentenorganisatie staat het aantal bestuursbeursmaanden vermeld. Een maand bestuursbeurs staat gelijk aan €425.

Het totaalbedrag van één bestuursfunctie mag maximaal € 4250 zijn.

Bestuursbeurzen voor specifieke activiteiten: in de Bijlage staan ook bestuursbeurzen voor een bijzondere eenmalige specifieke activiteit voor 2018-2019 vermeld. Bestuursbeurzen voor specifieke activiteiten zijn ook beschikbaar voor erkende organisaties die niet op de Bijlage staan (deadline aanvraag elk jaar op 1 mei).

Voorwaarden bestuursbeurs die gelden voor alle studentbestuurders

 1. De studentenorganisatie staat in de Bijlage 2019-2020. Staat jouw organisatie er niet op dan hebben de organisatie en jij géén recht op een bestuursbeurs.
 2. Aan jouw functie is een bestuursbeurs gekoppeld van minimaal €1 en maximaal €4250.
 3. Je staat het hele studiejaar 2019-2020 als voltijdstudent ingeschreven en betaalt het wettelijk collegegeld voor je eerste bachelor of master. Een Bewijs Betaald Collegegeld van een andere instelling voldoet niet.
 4. Als je in 2018-2019 formeel afstudeert voor een eerste bachelor en je gaat in of na je bestuursjaar beginnen met een tweede bachelor dan betaal je het instellingscollegegeld. Als je instellingscollegegeld betaalt kom je niet in aanmerking voor een bestuursbeurs.
 5. Als je in 2018-2019 formeel afstudeert voor een eerste bachelor en je gaat na je bestuursjaar door met je tweede bachelor, val je uit overgangsrecht. Je gaat instellingstarief betalen.
 6. Als je in 2019-2018 formeel afstudeert voor je master is er vanaf de maand na je afstuderen geen recht meer op een bestuursbeurs en zal er verrekening plaatsvinden.
 7. Je ontvangt het hele studiejaar 2019-2020 studiefinanciering variërend van € 0 tot het maximale leenbedrag. Als je studiefinanciering ontvangt krijg je automatisch ook de Ov-kaart (als je er nog recht op hebt).
 8. Je kunt de OV-kaart alleen maar opsparen voor later als je tegelijkertijd óók je studiefinanciering (lening e.d.) stopzet.
 9. Voordat je gaat besturen heb je voldoende studiepunten behaald. Per maand dat je ingeschreven stond gemiddeld 2,5 studiepunt.
 10. Je mag voordat je gaat besturen niet te lang voor je bachelor of master ingeschreven hebben gestaan. Voorbeeld: als je in 2019-2020 zevendejaars wordt voor HBO Bachelor, dan kom je niet in aanmerking voor een bestuursbeurs.

Alle voorwaarden voor een bestuursbeurs zijn te vinden in Artikel 4 van de regeling Bestuursbeurzen voor studentbestuurders in studentenorganisaties.

Mogelijke manieren voor HU studenten om minder óf geen collegegeld te betalen tijdens het bestuursjaar:

 • Sinds maart 2018 bestaat de mogelijkheid voor HU studenten om collegegeldvrij te besturen. Deze regeling is enkel voor HU studenten. Om in aanmerking te komen voor deze regeling moet de studentbestuurder voldoen aan de tien bovengenoemde punten. Daarnaast moet de studentbestuurder kunnen aantonen recht te hebben op tien bestuursbeurzen wat gelijk staan aan een bedrag van €4250,- óf kan aantonen (opgeteld) 0,8 fte bestuurlijke werkzaamheden te verrichten. Voor meer uitleg over de regeling en de voordelen van collegegeldvrij besturen check Collegegeldvrij besturen
 • Vanaf 1 juli 2018 kunnen HU studenten zich aanmelden voor het flexstuderen (voltijd). Dit betekent dat je gedurende het collegejaar minimaal 15 ects dient te behalen. Je betaalt per behaalde ects €39,50. Meer informatie hierover is te vinden ASKHU/Flexstuderen of neemt contact op met flexstuderen@hu.nl

Aanvraagprocedure

De aanvraagprocedure bestaat uit twee stappen. Let er op dat de individuele studentbestuurder volgens de regeling zijn/haar aanvraag vóór aanvang van de bestuursactiviteit moet hebben ingediend. De onderwijsinstellingen gaan ervan uit dat alle besturen en (kandidaats)bestuursleden op de hoogte zijn van de regelingen en deadlines van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht.

Stap 1: Medio augustus krijgt de contactpersoon van de studentenorganisatie een e-mail via het account dat bij UU/HU bekend is. In die e-mail staat een instructie hoe hij/zij de bestuursbeurzen kan verdelen over de bestuurs- en commissieleden die hiervoor in aanmerking komen én aan de voorwaarden voldoen.

LET OP! Blijkt een kandidaat-bestuurslid vooraf of tijdens de steekproef niet te voldoen aan de voorwaarden, dan wordt de bestuursbeurs niet toegekend of ingetrokken. De bestuursbeurs mag niet worden herverdeeld.

Stap 2: De UU of HU stuurt de kandidaat-bestuurder een digitale aanvraagformulier.

Vragen?

Heb je na het lezen van de informatie vragen? Twijfel je bijvoorbeeld of je aan de voorwaarden voldoet?

Contactpersoon vanuit de HU:
Lisa Sanders, Adviseur Studentparticipatie dienst Onderwijs, Onderzoek & Studentzaken