Training: Omgaan met ongewenst gedrag

Doelgroep: Studentbestuurder/Vertrouwenscontactpersoon (VCP)/ commissieleden die zich bezig houden met sociale veiligheid van studie- en studentenorganisaties van de UU 

In je rol als studentbestuurder en/of de vertrouwenscontactpersoon (VCP) heb je verantwoordelijkheid om een sociaal veilige en inclusieve omgeving te creëren voor je medestudenten. Het kan zijn dat er een melding wordt gedaan bij je, wat heb je dan te doen? Tot waar reikt je verantwoordelijkheid bij een melding en/of incident? En waar kan je terecht voor hulp afhankelijk van in welke context een incident heeft plaatsgevonden?

Maar het kan ook dat je zelf ongewenst gedrag ziet plaatsvinden en je je afvraagt hoe en wanneer je daarop dient te reageren. Dat is geen kleine verantwoordelijkheid en vraagt om een zorgvuldige benadering van eenieder die betrokken is in het proces. Daarom verzorgt de UU deze training.

Stap zelfverzekerd de wereld in met de vaardigheden om effectief om te gaan met ongewenst gedrag. In een tijd waarin het nieuws bol staat van verhalen over misstanden en sociale uitdagingen, is het meer dan ooit van belang dat we samen de dialoog aangaan over ongewenst gedrag. Wat houdt ongewenst gedrag precies in en hoe kunnen we er effectief mee omgaan?

In deze training van 3 uur leer je ongewenst gedrag te herkennen, te oefenen met interventietechnieken en wordt eigen ingebrachte casuïstiek besproken. Daarnaast informeren we je over de zorgstructuren binnen de UU die je kunnen helpen bij ongewenst gedrag.

Hoe laat: 9:00- 12:00 & 13:00 – 16:00
Voertaal: Nederlands of Engels
Locatie: Bestuursgebouw (heidelberglaan 8)

Wanneer:

 • 18 September
 • 25 september
 • 11 oktober
 • 22 oktober
 • 28 oktober
 • 14 november

Voorbereiding: Er is beperkte tijd om ingebrachte vragen en/ of casuïstiek te bespreken. Dus ga voor jezelf na welke lastige situaties / vragen je bespreekbaar zou willen maken.

Groepsgrootte: 6 – 16

Investering deelnemer: 3 uur, excl. Voorbereiding

Leerdoelen

Je hebt inzicht in:

 • Wat ongewenst gedrag is
 • De invloed van ongewenst gedrag op jezelf en anderen
 • De zorgstructuren binnen de UU om te helpen bij ongewenst gedrag

Je kunt:

 • Verschillende vormen van ongewenst gedrag herkennen en bent in staat om anderen dit uit te leggen
 • Praktische tool en technieken inzetten om ongewenst gedrag actief aan te pakken
 • Jouw eigen grenzen aanvoelen en aangeven