Inclusiviteit bij studentenorganisaties

– English below – 

House of Equality x Bestuurlijk Actief Utrecht

House of Equality is een trainingsbureau gespecialiseerd in diversiteit, inclusie, gelijkwaardigheid en antidiscriminatie.

Onze interactieve trainingen zijn opgebouwd rondom drie pijlers: theorie, oefening en gesprek. Ons uitgangspunt is om een veilige sfeer te creëren waarin iedereen hun mening kan onderzoeken en hun verhalen kan delen. Wij bieden handvatten aan zodat je elkaar beter leert begrijpen. Deze handvatten kun je inzetten bij het creëren van een vereniging waarin huidige en toekomstige leden zich thuis voelen. Wij behandelen ingewikkelde thema’s op een toegankelijke manier, de onderwerpen worden hierdoor niet minder lastig maar wel minder spannend!

Je doet niet alleen oefeningen met elkaar maar krijgt ook de mogelijkheid om te oefenen met Anna Kenza als trainingsacteur. De trainers begeleiden de groepsgesprekken en je kan hen als experts vragen stellen. Waar loop je tegenaan? Of is er iets wat je niet begrijpt maar nooit hebt durven vragen?

 

Training Culturele Inclusiviteit

We bespreken hoe je omgaat met het maken van ‘fouten’ aangezien deze angst vaak doet bevriezen als het gaat over diversiteit en inclusie. Samen met de andere deelnemers onderzoek je wat het betekent om kritisch te zijn op de gang van zaken en omgangsvormen binnen de eigen vereniging. Wij geven toegankelijke tips waar je mee aan de slag kunt wat betreft de organisatie van evenementen, het maken van beleidsplannen, en het, in plaats van incidenteel, zorgen dat inclusie structureel op de agenda komt te staan. Daarnaast besteden we aandacht aan het onderwerp micro-agressies en hoe je je hier tegen uitspreekt.

Tijdens de training werken we aan het gevoel van zelfvertrouwen om actie te ondernemen wat betreft inclusiviteit. Zodat je je vervolgens gesterkt door deze nieuwe kennis concreet gaat inzetten voor dit doel binnen de vereniging en universiteit als geheel.

Wil je meer weten over House of Equality en de trainers? Kijk dan op onze website www.houseofequality.nl of onze Instagram @houseofequality.nl!

 

Trainingen
De ‘Inclusiviteit voor studentenorganisaties’ training zal 10 keer herhaald worden georganiseerd in november en december. De data vind je hieronder. Daarnaast zullen er vijf terugkomsessies worden georganiseerd in het voorjaar van 2023.

 • Woensdag 2 november van 10h00 – 13h30 (NL)
 • Donderdag 3 november van 10h00 – 13h30 (NL)
 • Maandag 7 november van 10h00 – 13h30 (NL)
 • Maandag 14 november van 10h00 – 13h30 (NL)
 • Vrijdag 18 november van 10h00 – 13h30. (ENG)
 • Maandag 21 november van 10u00 – 13u30. (ENG)
 • Woensdag 23 november van 10h00 – 13h30 (NL)
 • Dinsdag 29 november van 10h00 – 13h30 (NL)
 • Donderdag 1 december van 10h00 – 13h30 (NL)
 • Woensdag 7 december van 10h00 – 13h30 (NL)

Dankzij het UU EDI-office en Nationaal Programma Onderwijs kunnen deze trainingen kosteloos aangeboden worden.

 

Inclusion for student organisations

Do you want to work on equality, diversity and inclusivity within your student organisation? Then this training from House of Equality will be perfect for you. What does it mean to be an inclusive association and how can you achieve this? Therefore we have organized this workshop, where these topics will be discussed in an accessible manner. Together with the trainers, Julia and Anna from House of Equality, you’ll work on your confidence to handle these topics and you’ll receive practical tips which can give substance to achieving your association’s goals.

What will we do?

This interactive training contains three cornerstones: theory, practice and conversation. Together with the group you’ll research what it means to critically assess the perception of your association, and you’ll get the opportunity to work with an actor. Furthermore, you’ll receive practical tips which will help your board take these themes into account structurally, for example when it comes to the organization of events or creating and following up on policy plans. This workshop takes 3,5 hours, which might seem long but based on previous experience it has proven pleasant and necessary to take time to discuss this subject.

In the spring of 2023, House of Equality organises follow-up sessions during which you can discuss the theory applied and work with it further.

 

Trainings

The Inclusion for student organisations training will be organised 10 times in November and December 2022. You can find the dates below. In addition, five return sessions will be organised in spring 2023.

 • Wednesday 2 November from 10h00 – 13h30 (NL)
 • Thursday 3 November from 10h00 – 13h30 (NL)
 • Monday, November 7 from 10h00 – 13h30 (NL)
 • Monday November 14 from 10h00 – 13h30 (NL)
 • Friday November 18 from 10h00 – 13h30. (ENG)
 • Monday November 21 from 10h00 – 13h30. (ENG)
 • Wednesday November 23 from 10h00 – 13h30 (NL)
 • Tuesday 29 November from 10h00 – 13h30 (NL)
 • Thursday 1 December from 10h00 – 13h30 (NL)
 • Wednesday 7 December from 10:00 – 13h30 (NL)

Thanks to the UU EDI Office and National Education Programme, these trainings may be provided for free.