Inclusiviteit bij studentenorganisaties

Dit agenda-item heeft plaatsgevonden op woensdag 7 december en is niet meer actueel

– English below – 

Inclusie en verenigingscultuur voor studentbestuurders
We bespreken hoe je omgaat met het maken van ‘fouten’ aangezien deze angst vaak doet bevriezen als het gaat over diversiteit en inclusie. Samen met de andere deelnemers onderzoek je wat het betekent om kritisch te zijn op de gang van zaken en omgangsvormen binnen de eigen vereniging. Wij geven toegankelijke tips waar je mee aan de slag kunt wat betreft de organisatie van evenementen, het maken van beleidsplannen, en het, in plaats van incidenteel, zorgen dat inclusie structureel op de agenda komt te staan. Daarnaast besteden we aandacht aan het onderwerp micro-agressies en hoe je je hier tegen uitspreekt.

Tijdens de training werken we aan het gevoel van zelfvertrouwen om actie te ondernemen wat betreft inclusiviteit. Zodat je je vervolgens gesterkt door deze nieuwe kennis concreet gaat inzetten voor dit doel binnen jouw studentenorganisatie.

Over House of Equality
House of Equality is een bureau dat trainingen, workshops en talks aanbiedt over diversiteit, inclusie, gelijkwaardigheid en (anti)discriminatie. Onze interactieve sessies zijn opgedeeld in drie onderdelen: theorie, oefening en gesprek. Wij verzorgen zowel online als offline bijeenkomsten. De sessies worden begeleid door twee trainers: Anna en Julia, waarbij Anna ook als trainingsactrice kan worden ingezet.

Veiligheid tijdens de training
Tijdens onze trainingen staat veiligheid in communicatie centraal. Omdat wij onderwerpen behandelen die sensitief kunnen liggen en complex zijn, vinden wij het belangrijk om een sfeer te creëren waarin veiligheid voorop staat. Een van de dingen die wij afspreken is dat alle persoonlijke dingen die tijdens de training worden besproken, binnen de groep blijven. Wij benadrukken hierbij dat een ‘safe space’ niet betekent dat je je niet ongemakkelijk zult voelen. Dit ongemak zoeken wij in onze sessies juist graag op samen met de deelnemers.

Wil je meer weten over House of Equality en de trainers? Kijk dan op onze website www.houseofequality.nl of onze Instagram @houseofequality.nl!

 

Trainingen
De ‘Inclusiviteit voor studentenorganisaties’ training zal meermaals herhaald worden georganiseerd in november en december. De data vind je hieronder. Daarnaast zullen er terugkomsessies worden georganiseerd in het voorjaar van 2024.

 • Maandag 23 oktober van 10h00 – 13h30 (NL)
 • Donderdag 26 oktober van 10h00 – 13h30 (NL)
 • Donderdag 2 november van 10h00 – 13h30 (ENG)
 • Maandag 6 november van 10h00 – 13h30 (NL)
 • Vrijdag 10 november van 10h00 – 13h30. (ENG)
 • Donderdag 16 november van 10u00 – 13u30. (NL)
 • Vrijdag 17 november van 10h00 – 13h30 (NL)
 • Maandag 20 november van 10h00 – 13h30 (NL)

Dankzij het UU EDI-office en Nationaal Programma Onderwijs kunnen deze trainingen kosteloos aangeboden worden.

 

Inclusion for student organisations

Do you want to work on equality, diversity and inclusivity within your student organisation? Then this training from House of Equality will be perfect for you. What does it mean to be an inclusive association and how can you achieve this? Therefore we have organized this workshop, where these topics will be discussed in an accessible manner. Together with the trainers, Julia and Anna from House of Equality, you’ll work on your confidence to handle these topics and you’ll receive practical tips which can give substance to achieving your association’s goals.

What will we do?

This interactive training contains three cornerstones: theory, practice and conversation. Together with the group you’ll research what it means to critically assess the perception of your association, and you’ll get the opportunity to work with an actor. Furthermore, you’ll receive practical tips which will help your board take these themes into account structurally, for example when it comes to the organization of events or creating and following up on policy plans. This workshop takes 3,5 hours, which might seem long but based on previous experience it has proven pleasant and necessary to take time to discuss this subject.

In the spring of 2024, House of Equality organises follow-up sessions during which you can discuss the theory applied and work with it further.

 

Trainings

The Inclusion for student organisations training will be organised in October and November 2023. You can find the dates below. In addition, some return sessions will be organised in spring 2024.

 • Monday 23 October from 10h00 – 13h30 (NL)
 • Thursday 26 October from 10h00 – 13h30 (NL)
 • Thursday 2 November from 10h00 – 13h30 (ENG)
 • Monday 6 November from 10 a.m. – 1.30 p.m. (NL)
 • Friday 10 November from 10h00 – 13h30. (ENG)
 • Thursday 16 November from 10h00 – 13h30. (NL)
 • Friday 17 November from 10h00 – 13h30 (NL)
 • Monday 20 November from 10h00 – 13h30 (NL)

 

Thanks to the UU EDI Office and National Education Programme, these trainings may be provided for free.