Besturendag 2023

Dit agenda-item heeft plaatsgevonden op woensdag 27 september en is niet meer actueel

– English below – 

Op woensdag 27 september vindt de Besturendag 2023 plaats in het Parnassos Cultuurcentrum. Tijdens deze dag krijg jij als studentbestuurder de kans om verschillende trainingen te volgen om je klaar te maken voor jouw bestuursjaar. De dag bestaat uit drie trainingsrondes, elke trainingsronde heeft zes trainingen. Je kunt je voor meerderde trainingrondes inschrijven, maar het is ook mogelijk om maar één training te volgen. Aan jou de keuze!

Programma

09:45 – 12:15 uur // Opening: Q&A met het College van Bestuur van de UU en HU + Trainingsronde 1

12:45 – 14:30 uur // Trainingsronde 2

15:00 – 16:45 uur // Trainingsronde 3

16:45- 18:00 uur // Netwerkborrel

On Wednesday 27 September, the Besturendag 2023 will take place! As a student board member, you can attend various training sessions to get ready for your board year. The day has three training rounds, each round has six training sessions. You can register for several training rounds, but it is also possible to attend just one training round. The choice is yours!

Programme

09:45 – 12:15 // Opening: Q&A with the UU and HU Executive Board + Training round 1

12:45 – 14:30 // Training round 2

15:00 – 16:45 // Training round 3

16:45- 18:00 // Network drinks

 

Inschrijven is mogelijk t/m vrijdag 22 september
Sign up is possible until Friday 22 september

Trainingen/ Workshops

09:45 – 12:15 // Trainingsronde 1:

Stem- en presentatietraining
Deze workshop is bedoeld voor iedereen die zijn spreekstem beter wil leren kennen en gebruiken. Het accent ligt op goed presenteren, inleving en echtheid. We houden ons bezig met ontspanning, goede ademhaling, koppeling adem-stem, articulatie, helderheid, volume, intonatie en overtuiging. Deze workshop is voor iedereen die beter wil leren spreken in het openbaar!

Talenten ontdekken en inzetten
Om het meeste uit jouw bestuursjaar te halen, ontdek je in deze training waar jouw talenten en passies liggen en hoe je die het beste in kunt zetten tijdens dit jaar. Middels verschillende oefeningen leer je jouw talenten kennen en ontdek je manieren hoe je deze kunt gebruiken in jouw bestuursfunctie. Zo zorg je ervoor dat jouw talenten optimaal worden benut en je zo alles uit jouw bestuursjaar haalt.

Persvoorlichting en mediawijsheid
Een viral video met vrouwonvriendelijke teksten op een corpsdiner, een undercover reportage over ontgroening bij je vereniging, drugs- en drankmisbruik tijdens introductiekamp: als studentbestuurder sta je soms ongewild en ongevraagd midden in een mediastorm. Iedereen wil opeens tekst en uitleg, verklaringen en wie is er verantwoordelijk? In deze workshop gaan we hier antwoorden op geven. Met tips en tricks hoe je een mediastorm goed kunt doorstaan, ook in deze tijd waarin activisme een explosief element kan zijn. We kijken daarbij specifiek naar jullie taak- en rolopvatting als studentbestuurders, het morele kompas in woelige omstandigheden en de verwachtingspatronen die er zijn over jullie denken en doen. En wat je vooral wél en níet moet doen.

Conscious and effective working (Available for ENG)
In this training course, you will work with a number of models and insights in the field of time management. These help you prioritise and organise tasks. We distinguish between what is urgent and what is important and practise a method to ‘get things done’.  In addition, we examine which working style suits you, so that you can use all its advantages and avoid its pitfalls (as much as possible). After this workshop, you will have more tools to better manage time and tasks and to work more efficiently, effectively and consciously. As a result, you will increase your productivity, reduce stress and experience more balance.

Heldere grenzen met Jellinek: een werkbaar alcoholbeleid
In deze workshop ga je samen met Evelien van Jellinek aan de slag met jouw verenigingscultuur. Hoe sta jij tegenover het gebruik van alcohol en andere drugs? Wat wordt er zoal gebruikt onder je medestudenten? En hoe kan jouw bestuur de rol van deze middelen binnen de vereniging beïnvloeden?

Aan het einde van de workshop heb je meer kennis over middelengebruik onder studenten. Je kent het verschil tussen recreatief alcoholgebruik en gewoontegebruik. Maar je kunt ook beter inschatten wanneer er sprake is van een probleem. Waarschijnlijk zijn er binnen jouw vereniging bepaalde afspraken over dit thema. Het kan ook zou dat je juist naar deze workshop komt om inspiratie op te doen. Daarna kun je aan de slag met het beleid binnen jouw vereniging.

Meet-up: Secretarissen / Secretaries (Start 10:30 uur)
Wil je sparren, vragen stellen of juist ervaringen delen over jouw bestuursfunctie? Tijdens de Meet-up kom je met secretarissen van andere studentenorganisaties in contact en wissel je ervaringen en tips uit. Onder begeleiding van Bestuurlijk Actief gaan we samen in gesprek over casussen waar je in je nieuwe rol tegenaan kunt lopen. Zo start jij je bestuursjaar met meer handvatten en zekerheid, én ontmoet je bestuurders vanuit andere studentenorganisaties met dezelfde rol. / Would you like to brainstorm, ask questions or just share experiences about your board position? During the Meet-up, you will meet secretaries of other student organisations and exchange experiences and tips. Under the guidance of Bestuurlijk Actief, we will discuss cases you might encounter in your new role. This way, you will start your board year with more tools and confidence, and you will meet board members from other student organisations with the same role.

 

12:45- 14:30 // Trainingsronde 2:

Stem- en presentatietraining
Deze workshop is bedoeld voor iedereen die zijn spreekstem beter wil leren kennen en gebruiken. Het accent ligt op goed presenteren, inleving en echtheid. We houden ons bezig met ontspanning, goede ademhaling, koppeling adem-stem, articulatie, helderheid, volume, intonatie en overtuiging. Deze workshop is voor iedereen die beter wil leren spreken in het openbaar!

Persvoorlichting en mediawijsheid
Een viral video met vrouwonvriendelijke teksten op een corpsdiner, een undercover reportage over ontgroening bij je vereniging, drugs- en drankmisbruik tijdens introductiekamp: als studentbestuurder sta je soms ongewild en ongevraagd midden in een mediastorm. Iedereen wil opeens tekst en uitleg, verklaringen en wie is er verantwoordelijk? In deze workshop gaan we hier antwoorden op geven. Met tips en tricks hoe je een mediastorm goed kunt doorstaan, ook in deze tijd waarin activisme een explosief element kan zijn. We kijken daarbij specifiek naar jullie taak- en rolopvatting als studentbestuurders, het morele kompas in woelige omstandigheden en de verwachtingspatronen die er zijn over jullie denken en doen. En wat je vooral wél en níet moet doen.

Work happiness balance (ENG)
Work happiness, it is something you would like to experience. However, finding the balance between what is important to you and managing a board year is sometimes not that straightforward. In this workshop, we will work with this. We will explore where you get your meaning from, and how you can give space to this in different parts of your life. After the workshop, you will have formulated clear goals on how you can derive satisfaction from your board work (and all other areas of your life).

Omgaan met: seksueel grensoverschrijdend gedrag
In deze workshop maken we het onderwerp seksueel grensoverschrijdend gedrag op een speelse en interactieve manier bespreekbaar. We gaan in op begrippen als grenzen, wensen, consent en victim blaming. In een veilige setting houden we verschillende casussen tegen het licht. Daarnaast bieden we je handvatten hoe in gesprek te gaan met een lid die wil vertellen over een onprettige ervaring. Ook is er ruimte voor het delen van verhalen vanuit persoonlijk en professioneel perspectief. Wat je wel of niet deelt, bepaal je helemaal zelf. De verhalen die gedeeld worden blijven tussen vier muren.

Leiding geven aan ‘eigen-wijze’ commissieleden
Je begint misschien al te lachen bij het lezen van deze titel. Albert Einstein zei ooit: “Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid.”. Dat gevoel wil je natuurlijk je commissie(leden) niet geven. In deze workshop leer je hoe je situationeel kunt leidinggeven aan een commissie in drie stappen. Na afloop heb je inzicht in de vier mogelijke stijlen. Ook leer je vaardigheden die je kunt toepassen bij ‘eigen-wijze’ commissie(leden).

Meet-up: Penningmeesters / Treasurers (Available for ENG)
Wil je sparren, vragen stellen of juist ervaringen delen over jouw bestuursfunctie? Tijdens de Meet-up kom je met penningmeesters van andere studentenorganisaties in contact en wissel je ervaringen en tips uit. Onder begeleiding van Bestuurlijk Actief gaan we samen in gesprek over casussen waar je in je nieuwe rol tegenaan kunt lopen. Zo start jij je bestuursjaar met meer handvatten en zekerheid, én ontmoet je bestuurders vanuit andere studentenorganisaties met dezelfde rol. / Would you like to brainstorm, ask questions or just share experiences about your board position? During the Meet-up, you will meet treasurers of other student organisations and exchange experiences and tips. Under the guidance of Bestuurlijk Actief, we will discuss cases you might encounter in your new role. This way, you will start your board year with more tools and confidence, and you will meet board members from other student organisations with the same role.

 

15:00 – 16:45 // Trainingsronde 3:

Omgaan met: seksueel grensoverschrijdend gedrag
In deze workshop maken we het onderwerp seksueel grensoverschrijdend gedrag op een speelse en interactieve manier bespreekbaar. We gaan in op begrippen als grenzen, wensen, consent en victim blaming. In een veilige setting houden we verschillende casussen tegen het licht. Daarnaast bieden we je handvatten hoe in gesprek te gaan met een lid die wil vertellen over een onprettige ervaring. Ook is er ruimte voor het delen van verhalen vanuit persoonlijk en professioneel perspectief. Wat je wel of niet deelt, bepaal je helemaal zelf. De verhalen die gedeeld worden blijven tussen vier muren.

Leiding geven aan ‘eigen-wijze’ commissieleden
Je begint misschien al te lachen bij het lezen van deze titel. Albert Einstein zei ooit: “Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid.”. Dat gevoel wil je natuurlijk je commissie(leden) niet geven. In deze workshop leer je hoe je situationeel kunt leidinggeven aan een commissie in drie stappen. Na afloop heb je inzicht in de vier mogelijke stijlen. Ook leer je vaardigheden die je kunt toepassen bij ‘eigen-wijze’ commissie(leden).

Heldere grenzen met Jellinek: een werkbaar alcoholbeleid
In deze workshop ga je samen met Evelien van Jellinek aan de slag met jouw verenigingscultuur. Hoe sta jij tegenover het gebruik van alcohol en andere drugs? Wat wordt er zoal gebruikt onder je medestudenten? En hoe kan jouw bestuur de rol van deze middelen binnen de vereniging beïnvloeden?

Aan het einde van de workshop heb je meer kennis over middelengebruik onder studenten. Je kent het verschil tussen recreatief alcoholgebruik en gewoontegebruik. Maar je kunt ook beter inschatten wanneer er sprake is van een probleem. Waarschijnlijk zijn er binnen jouw vereniging bepaalde afspraken over dit thema. Het kan ook zou dat je juist naar deze workshop komt om inspiratie op te doen. Daarna kun je aan de slag met het beleid binnen jouw vereniging.

Inclusiever vergaderen met Deep Democracy: een introductie
Jullie vormen samen een bestuur, waarin waarschijnlijk veel besluiten moeten worden genomen. Dat kan ingewikkeld zijn, want jullie zijn het vast niet altijd met elkaar eens: zoveel mensen zoveel wensen. Volgens het gedachtengoed achter Deep Democracy (DD), zit er wijsheid in alle perspectieven, meningen en wensen. De vraag is dan natuurlijk: hoe breng je die verschillende ideeën samen in een besluit waar iedereen achter staat én waar je mee aan de slag kunt? DD biedt tools om maximaal gebruik maken van de wijsheid in de groep/het bestuur. Deze training biedt een introductie in het gedachtengoed van DD en handvatten om binnen je bestuur aan de slag te gaan met diep democratisch vergaderen en besluiten nemen.

Oncourse: Wat is de koers van jouw bestuursjaar?
Wil jij tijdens je bestuursjaar altijd duidelijk hebben hoe jouw organisatie het beste kan groeien? Bij deze training helpt OnCourse je om te bepalen waar jouw organisatie staat, wat de beste volgende stappen zijn, en welke stappen je misschien beter aan opvolgers over kunt laten. Aan het einde van de training heb je een compleet beeld van hoe jij in dit jaar de meeste stappen kunt zetten met je organisatie.

Meet-up: Voorzitters / Presidents (Available for ENG)
Wil je sparren, vragen stellen of juist ervaringen delen over jouw bestuursfunctie? Tijdens de Meet-up kom je met voorzitters van andere studentenorganisaties in contact en wissel je ervaringen en tips uit. Onder begeleiding van Bestuurlijk Actief gaan we samen in gesprek over casussen waar je in je nieuwe rol tegenaan kunt lopen. Zo start jij je bestuursjaar met meer handvatten en zekerheid, én ontmoet je bestuurders vanuit andere studentenorganisaties met dezelfde rol. / Would you like to brainstorm, ask questions or just share experiences about your board position? During the Meet-up, you will meet presidents of other student organisations and exchange experiences and tips. Under the guidance of Bestuurlijk Actief, we will discuss cases you might encounter in your new role. This way, you will start your board year with more tools and confidence, and you will meet board members from other student organisations with the same role.

 

16:45 – 18:00 // Netwerkborrel / Network drinks 
Sign up required.