Online terugkomsessies ‘Inclusiviteit voor studentbestuurders’

Online terugkomsessies ‘Inclusiviteit voor studentbestuurders’
Tijdens de online terugkomsessie ga je in een groep van 25 deelnemers, samen met de trainers van House of Equality, reflecteren op de periode na de training. In de sessie word je gevraagd om de actiepunten die je hebt toegepast met elkaar te delen. Je krijgt feedback van de trainers van House of Equality en van elkaar. Een mooi moment om verdere ervaringen van de afgelopen tijd te delen. Er wordt gewerkt met break-out rooms en er is genoeg tijd om vragen te stellen.

*Het is van belang dat je de eerdere training ‘Inclusiviteit voor studentbestuurders’ hebt gevolgd. Was je afwezig? Dan kan je de terugkomsessie niet bijwonen.

 

Praktisch

De terugkomsessies zullen online plaatsvinden en duren ieder 1,5 uur. Er is per terugkomsessie plek voor 25 deelnemers. Per studentenorganisatie is er plek voor maximaal drie deelnemende studentbestuurders.

Data:

  • Maandag 6 maart: 11:30 – 13:00
  • Maandag 13 maart: 10:30 – 12:00
  • Maandag 13 maart: 13:00 – 14:30 / Monday March 13: 13:00 – 14:30 (also accessible for ENG)

 

 

Online comeback sessions ‘Inclusiveness for student board members’

During the online comeback session, you will reflect on the period after the training in a group of 25 participants, together with House of Equality trainers. In the session, you will be asked to share the action points you applied. You will receive feedback from House of Equality’s trainers and from each other. A good time to share further experiences of the past time. Break-out rooms will be used and there will be plenty of time to ask questions.

*It is important that you have attended the previous training ‘Inclusiveness for student administrators’. Were you absent? Then you will not be able to attend the return session.

 

Practical

The comeback sessions will take place online and last 1.5 hours each. There is room for 25 participants per return session. Per student organisation, there is room for a maximum of three participating student board members.

 

Dates:

  • Monday March 6: 11:30 – 13:00
  • Monday March 13: 10:30 – 12:00
  • Monday March 13: 13:00 – 14:30 (also accessible for ENG)