Voorwaarden individuele bestuursbeurs UU

Voorwaarden individuele bestuursbeurs UU

VOORWAARDEN INDIVIDUELE BESTUURSBEURS

Wil jij voor jezelf een bestuursbeurs aanvragen? Lees dan eerst hieronder de uitleg van de bestuursbeurzenregeling goed door. Je kunt ook eerst het stroomschema bekijken dat op hoofdlijnen de voorwaarden en mogelijkheden weergeeft: stroomschema bestuursbeurzen

Vergeet niet: als je een beurs aanvraagt en niet voldoet aan de voorwaarden, is jouw studentenorganisatie de bestuursbeurs kwijt.

Artikel 4 lid 1 van de bestuursbeurzenregeling:

a. de student vervult een bestuursfunctie waarvoor op grond van deze regeling een bestuursbeurs ter beschikking is gesteld.

Dit betekent twee dingen:

 • jouw studentenorganisatie moet op de Bijlage (zie hier) staan. Daar vind je een overzicht van de studentenorganisaties die recht hebben op een bestuursbeurs. Staat jouw vereniging niet op de Bijlage, dan kun je dus geen bestuursbeurs aanvragen. EN:
 • jouw studentenorganisatie moet eerst jouw naam aan ons doorgeven. Hoe deze procedure precies verloopt, lees je hier.

b. de student die een bestuursbeurs van Hogeschool Utrecht respectievelijk van de Universiteit Utrecht aanvraagt, is gedurende zijn bestuursjaar ingeschreven “als student” aan respectievelijk de HU of de UU, heeft daar wettelijk collegegeld betaald en geniet in dat jaar ook studiefinanciering.

Dit betekent dat je alleen in aanmerking kunt komen voor een bestuursbeurs als je tijdens je bestuursjaar collegegeld bij de UU of HU betaalt, en ook studiefinanciering ontvangt.

 • Je kunt dus niet (bijvoorbeeld) in Leiden studeren en met een Bewijs Betaald Collegegeld (BBC) inschrijven bij de UU of HU.
 • Je moet dus het héle bestuursjaar ingeschreven blijven staan bij je onderwijsinstelling en collegegeld betalen: zelfs als je tussentijds afstudeert.
 • Als je instellingstarief betaalt dan kom je dus niet in aanmerking voor een beurs. Je gaat bijvoorbeeld instellingstarief betalen als je afstudeert voor een bachelor, en het jaar erop opnieuw inschrijft voor een bachelor (zelfs al is het dezelfde bachelor als waarvoor je al een diploma hebt). Uitstel van afstuderen zou dan één van je opties kunnen zijn. Zie onderaan deze pagina voor meer informatie.
 • Zelfs als je alleen een ov-jaarkaart ontvangt en niet leent via DUO, heb je studiefinanciering.

Als je collegegeldvrij oude-stijl gaat besturen geldt een uitzondering op deze regel. Je kunt echter alleen collegegeldvrij besturen als je een beurs ontvangt van € 4250. Meer informatie hierover vind je onderaan deze pagina. Maar lees eerst verder.

c. Geldend voor studenten ingeschreven aan Universiteit Utrecht. De bestuursfunctie wordt vervuld:

 • door een WO bachelorstudent: binnen de eerste 60 inschrijvingsmaanden in het Hoger Onderwijs
 • door een student in een eenjarige WO masteropleiding: binnen de eerste 72 inschrijvingsmaanden in het Hoger Onderwijs
 • door een student in een tweejarige WO masteropleiding: binnen de eerste 84 inschrijvingsmaanden in het Hoger Onderwijs
 • door een student in een WO driejarige masteropleiding: binnen de eerste 96 inschrijvingsmaanden in het Hoger Onderwijs
 • door een student in een WO vierjarige masteropleiding: binnen de eerste 108 inschrijvingsmaanden in het Hoger Onderwijs

Hoeveel maanden heb je al sinds je middelbare school ingeschreven gestaan aan een opleiding in het hoger onderwijs (HBO en/of WO)? Heb je misschien eerst ergens anders gestudeerd? Je moet álle maanden dat je ingeschreven stond meetellen: dus niet alleen de maanden aan de UU.

Onderaan deze pagina vind je een link naar enkele voorbeelden. Maar lees eerst verder.


d. Geldend voor studenten ingeschreven aan Hogeschool Utrecht. De bestuursfunctie wordt vervuld:

 • door een HBO bachelorstudent: binnen de eerste 72 inschrijvingsmaanden in het Hoger Onderwijs
 • door een student in een eenjarige HBO masteropleiding: binnen de eerste 84 inschrijvingsmaanden in het Hoger Onderwijs
 • door een student in een anderhalfjarige HBO masteropleiding: binnen de eerste 90 inschrijvingsmaanden in het Hoger Onderwijs
 • door een student in een tweejarige HBO masteropleiding: binnen de eerste 96 inschrijvingsmaanden in het Hoger Onderwijs

 Hoeveel maanden heb je al sinds je middelbare school ingeschreven gestaan aan een opleiding in het hoger onderwijs (HBO en/of WO)? Heb je misschien eerst ergens anders gestudeerd? Je moet álle maanden dat je ingeschreven stond meetellen: dus niet alleen de maanden aan de HU.

Onderaan deze pagina vind je een link naar enkele voorbeelden. Maar lees eerst verder.


e. (indien van toepassing) de student komt aantoonbaar niet in aanmerking voor een bindend negatief studieadvies voor de opleiding waarvoor hij in het bestuursjaar staat ingeschreven.

Het gebeurt zelden dat een eerstejaars student na zijn middelbare schooltijd gelijk in het bestuur van een studentenorganisatie gaat.

Toch komt deze situatie regelmatig voor; bijvoorbeeld als de student is overgestapt van opleiding A in 2018-2019 naar een nieuwe opleiding, opleiding B in 2019-2020. Hij/zij wordt daar weer eerstejaars bachelorstudent is geworden. Deze student krijgt pas de bestuursbeurs uitbetaald als die aan het eind van 2019-2020 een positief BSA heeft ontvangen.

f. de student heeft op het peilmoment een gemiddelde studievoortgang van 30 studiepunten per jaar van inschrijving bij een instelling voor Hoger Onderwijs geboekt. Bij de vaststelling hiervan wordt uitgegaan van de volgende peilmomenten:

 • bestuursactiviteiten die aanvangen tussen 1 september en 1 januari: 1 september
 • bestuursactiviteiten die aanvangen tussen 1 januari en 1 mei: 1 januari
 • bestuursactiviteiten die aanvangen tussen 1 mei en 1 september: 1 mei

Voor de vaststelling van de studievoortgangeis kunnen alle geregistreerde aantal studiepunten behaald voor opleidingen in het hoger onderwijs meetellen. Daarbij wordt rekening gehouden met studievertraging die is ontstaan door – bijzondere omstandigheden die hebben geleid tot afstudeersteun – bestuursactiviteiten, die zijn gehonoreerd met een bestuursbeurs, en – deelname aan een HU/UU bestuurs- of medezeggenschapsorgaan;

Als je wilt weten of je aan deze voorwaarde voldoet, moet je dus álle studiepunten meetellen die je ooit hebt gehaald tijdens alle maanden dat je ingeschreven hebt gestaan in het Hoger Onderwijs (HBO en/of WO). Oók dat studiejaar toen je je niet had uitgeschreven terwijl je allang niet meer aan het onderwijs deelnam. Je moet gemiddeld 2,5 EC per maand hebben gehaald.

Onderaan deze pagina vind je een link naar enkele voorbeelden. Maar lees eerst verder.


g. de student heeft bij aanvang van de bestuursfunctie nog niet het afsluitend examen behaald van de opleiding die hij op dat moment volgt, waardoor hij/zij niet meer aan de hiervoor gestelde voorwaarden onder dit artikel voldoet.

In de voetnoot van dit artikel zie je wat de UU en HU als einddiploma beschouwen. Een bachelordiploma aan een universiteit is dus geen einddiploma.

 • Kun je het studiejaar vóór je bestuursjaar afstuderen voor je WO-master? Dan heb je misschien een probleem. Als je namelijk afstudeert, heb je geen recht meer op een beurs. Je zou kunnen kijken of uitstel van afstuderen een optie voor je is. Dit kun je checken bij je examencommissie. Een link naar meer informatie vind je onderaan deze pagina.

Let op: Hogeschool Utrecht heeft geen mogelijkheid tot uitstel van afstuderen.

 • Kun je afstuderen tijdens een bestuursjaar?
  • Dit mag niet als je collegegeldvrij bestuurt!
  • Dit mag wél als je niet collegegeldvrij bestuurt. Je moet dan wel de rest van het collegejaar ingeschreven blijven staan (zie artikel 4 lid 1 onder b).

 

Artikel 4 lid 2 van de bestuursbeurzenregeling:

Met inachtneming van de voorwaarden genoemd in het eerste lid, kan de student die:

 • geen recht heeft op studiefinanciering omdat hij niet voldoet aan het vereiste m.b.t. nationaliteit van art. 2.2 van de Wet op de Studiefinanciering 2000; dan wel op grond van het nationaliteitsvereiste uitsluitend in aanmerking komt voor het collegegeldkrediet,
 • wel voldoet aan de overige voorwaarden voor het recht op studiefinanciering (zoals m.b.t. leeftijd, etc.), in aanmerking komen voor een bestuursbeurs, bedoeld in artikel 8.

 Dit artikel is speciaal bedoeld voor internationale studenten. Sommige internationale studenten voldoen vanwege hun nationaliteit niet de voorwaarden voor studiefinanciering. Deze studenten kunnen, mits zij wel voldoen aan alle voorwaarden uit artikel 4 lid 1 (zoals hierboven beschreven), wel een bestuursbeurs ontvangen.

Meer weten?