Enkele voorbeelden

Deze pagina bevat een aantal situaties die regelmatig voorkomen en waar wij vragen over krijgen. Lees vooral ook de Bestuursbeurzenregeling door om een compleet beeld te krijgen aan welke voorwaarden je moet voldoen om een beurs te kunnen ontvangen.

Het gaat steeds om drie kernvragen:

  1. betaal ik in 2018-2019 het wettelijk collegegeld aan de UU?
  2. heb ik voldoende EC/studiepunten behaald?
  3. heb ik nog voldoende inschrijvingsduur?

 

VOORBEELD 1

Sportvereniging XYZ heeft volgens de Bijlage recht op 14 bestuursmaanden à € 425: 10 bestuursmaanden zijn toegekend door de Universiteit Utrecht. 4 bestuursmaanden zijn toegekend door Hogeschool Utrecht.

stap 1: De voorzitter/contactpersoon krijgt medio augustus via de e-mail een uitnodiging van de UU/HU om de 14 maanden te verdelen over de bestuurs- en commissieleden.

stap 2: De voorzitter geeft de volgende verdeling aan:

  • HU-student Marloes Kuiper: € 425
  • UvA-student Pieter Burger: € 1275
  • UU-student Saskia Jeroensen:€ 4250

De voorzitter geeft de contactgegevens en de bedragen van Marloes, Pieter en Saskia door aan de UU en HU.

LET OP! Hier maakt de voorzitter een kostbare fout. De voorzitters moet immers van tevoren (vóór stap 2) checken of de studenten die een beurs moeten gaan ontvangen, ook daadwerkelijk aan de voorwaarden voldoen. Pieter komt in ieder geval zeker niet in aanmerking voor een bestuursbeurs: hij studeert immers niet aan de HU of UU en heeft hier ook geen collegegeld betaald. Blijkt een kandidaat-bestuurslid vooraf of tijdens de steekproef niet te voldoen aan de voorwaarden voor een bestuursbeurs, dan wordt de bestuursbeurs niet toegekend of ingetrokken. De bestuursbeurs mag niet worden herverdeeld.

stap 3: Marloes, Pieter en Saskia krijgen per e-mail een uitnodiging om digitaal hun individuele beurs (van respectievelijk 425, 1275 en 4250 euro) aan te vragen. Saskia kan in deze fase aangeven of zij collegegeldvrij wil besturen en welke variant zij wil (met of zonder studiefinanciering). Zij ontvangt immers de maximale beurs van € 4250.

 

VOORBEELD 2

Marlies had een beetje moeite om de juiste studie te vinden. Eerst deed zij een paar maanden Pabo, daarna een paar maanden Geschiedenis, maar nu heeft ze de perfecte studie gevonden: Nederlands. Gelukkig mag ze de vakken van Geschiedenis meetellen voor de profileringsruimte van Nederlands. Ze heeft 180 EC en mag afstuderen.

2013-2014: PABO, 0 EC behaald.

2014-2015: Geschiedenis, 15 EC behaald.

2015-2016: Bachelor Nederlands, 45 EC behaald

2016-2017: Bachelor Nederlands, 60 EC behaald

2017-2018: Bachelor Nederlands, 60 EC behaald.

2018-2019: Marlies wil een fulltime bestuur gaan doen.

 

Vraag 1: Voldoet Marlies aan de studievoortgangsnorm van 30 EC per studiejaar (2,5 EC per ingeschreven maand?)

Marlies heeft in totaal 60 maanden ingeschreven gestaan. Ze had in deze periode 150 EC moeten halen (2,5 x 60). Ze heeft er uiteindelijk 180. Ze voldoet aan de voortgangsnorm.

Vraag 2: Is het verstandig dat Marlies uitstel van afstuderen aanvraagt?

Nee. Dit is niet verstandig. Tenminste: als Marlies een bestuursbeurs wil ontvangen. Marlies wordt in 2018-2019 namelijk 6e jaars bachelorstudent en heeft vanaf 1 september meer dan 60 maanden inschrijvingsduur in het Hoger Onderwijs verbruikt. Dan heeft ze geen recht meer op een beurs.

Vraag 3: Het is de bedoeling dat Marlies € 3000 bestuursbeurs gaat ontvangen. Kan zij dan eventueel toch afstuderen en collegegeldvrij gaan besturen?

Nee. Dat kan niet. Collegegeldvrij besturen kan alleen als je de maximale bestuursbeurs van € 4250 krijgt.

Vraag 4: Maar wat kan Marlies dan wel?

Afstuderen voor haar bachelor en zich inschrijven voor een master aan de UU. Anders komt ze niet in aanmerking voor een bestuursbeurs.

Vraag 5: Oké, maar Marlies is te laat om zich aan te melden voor een master. Dat gaat ze pas volgend jaar doen. Dan geven we Marlies wel een bestuursbeurs van € 4250. Kan ze dan collegegeldvrij besturen?

Ja, maar alleen “oude stijl”. Dit betekent dat zij in augustus 2018 kan afstuderen, en gedurende het studiejaar 2018-2019 niet ingeschreven staat aan de UU. Zij mag geen vakken volgen of examens maken. Daarnaast kan zij ook geen gebruik maken van studiefinanciering. Marlies kan niet “nieuwe stijl” collegegeldvrij besturen. Daarvoor moet ze zich namelijk inschrijven bij de UU:

  • Voor een bachelor kan niet: dan wordt zij immers 6e jaars en komt zij niet in aanmerking voor een beurs.
  • Voor een master kan niet: want zij is hiervoor blijkbaar te laat.

 

VOORBEELD 3

Stel dat ik in totaal € 4 250 bestuursbeurs ontvang, dan ontvang ik de maximale bestuursbeurs en kom ik toch in aanmerking voor het collegegeldvrije besturen-nieuwe stijl? Ik begrijp dat ik dan geen collegegeld betaal (want dat doet de uni dan voor mij), maar dat ik wel mijn studenten-OV houd en kan lenen bij DUO. Ik blijf dus ingeschreven staan als student. Ik ben momenteel derdejaars van een bacheloropleiding en rond over ruim twee weken mijn Bachelor af. Ik wil per 1 februari 2019 beginnen met de Master. Klopt het dus dat ik dan moet vragen om uitstel van de Bachelor en heeft dat invloed op het moment van instroming in de Master?

 

Antwoord: Helaas. Als jij collegegeldvrij gaat besturen in 2018-2019 mag je:

  • Géén examens afleggen in studiejaar 18-19. Dus ook geen bachelorexamen in januari of februari of augustus 2018!
  • Niet in februari 2019 met de master starten.

In jouw geval zou je uitstel moeten aanvragen van je bachelor tot en met september 2019. Je moet zelf aan je masteropleiding vragen of je dan toch al in september 2018 met je master mag beginnen. Wil je maximale vrijheid om in studiejaar 2018-2019 de bachelor af te ronden en te beginnen met de master, dan moet je gewoon inschrijven en zelf je collegegeld betalen. Een ander alternatief is: afstuderen in augustus 2018, je niet inschrijven, een jaar collegegeldvrij besturen oude stijl (geen lening en Ov-kaart van DUO) en in september 2019 met de master starten.

 

VOORBEELD 4

Wij hebben een bestuur van 6 personen en willen alle 6 collegegeldvrij gaan besturen. Onze sportvereniging ontvangt 50 bestuursmaanden. Kan dit?

Antwoord: Nee. Dit kan niet. Om in aanmerking te komen voor collegegeldvrij besturen moet een bestuurder de maximale beurs van 10 maanden, nameliijk een bedrag van. € 4250, ontvangen (en verder aan alle voorwaarden voldoen). Met 50 bestuursmaanden kunnen dus maar 5 personen collegegeldvrij besturen. Je kunt ook variëren en aan bij voorbeeld drie bestuursleden de maximale bestuursbeurs van € 4250 te geven. Je houdt dan € 8.500 over om over de overige de andere drie bestuursleden te verdelen.

 

Tip: met name de combinatie collegegeldvrij besturen én afstuderen in je bachelor of beginnen met je master is voor veel studentbestuurder een ingewikkelde. Schroom niet om het team studentendecanen om advies te vragen. Er zijn soms wel 6 alternateiven. Stuur je vraag per e-mail naar bestuursbeurs1819@uu.nl onder vermelding van je studentnummer, studentenorganisatie en hoogte van de bestuursbeurs.