Uitstel van afstuderen (alleen UU)

Aan de regeling bestuursbeurzen hangen voor UU-studenten twee gerelateerde regelingen:

  • Uitstel afstuderen
  • Collegegeldvrij besturen

In onderstaand schema kun je zien welke regeling voor jou (eventueel) van toepassing is:

Omvang bestuursbeurs

Uitstel afstuderen UU?

collegegeldvrij besturen UU?

€ 0 t/m € 424

Nee

Nee

€ 425 t/m € 4249

Ja

Nee

€ 4250

Ja

Ja

 

Uitstel afstuderen

Studeer je in de zomermaanden af, maar wil je jouw afstuderen uitstellen omdat je in 2019-2020 een bestuursbeurs wilt ontvangen? Ook in 2019-2020 geldt bij de UU een regeling waarbij je in ieder geval uitstel van het afstuderen kunt krijgen als je een bestuursfunctie gaat vervullen waarvoor je bestuursbeurs krijgt van ten minste € 425.

Let op:

  • Check wel even goed of je nog wel voldoet aan artikel 4 lid 1 onder c van de Bestuursbeursregeling (inschrijfjaren) als je nóg een jaar langer voor je bachelor of master ingeschreven staat.
  • Je kunt gedurende je bestuursjaar (na 1 september 2019 t/m 31 augustus 2020) afstuderen, mits je de rest van je bestuursjaar ingeschreven blijft staan en collegegeld blijft betalen. Máár:
  • Ga je collegegeldvrij besturen? Dan mag je NIET gedurende je bestuursjaar afstuderen. Dus ook niet op 31 augustus 2020. Je moet dan dus uitstel van afstuderen aanvragen tot én met augustus. Pas in september mag je afstuderen. Wil je een master doen na je bachelor? Dan kan dit dus problemen opleveren!

Meer informatie over automatisch afstuderen vind je op de website van de UU.