Toetsing Studentenorganisaties 2018

Studentenorganisaties worden driejaarlijks getoetst op de criteria vermeld in het ‘Beleidskader financiële ondersteuning studentenorganisaties’, gezamenlijk opgesteld door de HU en UU. Op basis van de Toetsing 2018 worden erkenning, bestuursbeurzen en basissubsidies voor een periode van drie jaar vastgesteld, de collegejaren 2019-2020, 2020-2021 en 2021-2022 (NB: dit betekent niet dat nieuwe organisaties niet tussentijds erkend kunnen worden!).

De Toetsing 2018 is inmiddels uitgevoerd onder de clusters Gezelligheid, Sport, Cultuur en Overig. Ruim 80 studentenorganisaties zijn op 18 maart 2019 geïnformeerd over de uitslag. Onder het kopje relevante documenten vind je de uitslag 2018 terug. 


Relevante documenten

 

Bij wie moet je zijn?

Jeannet Fennema (HU) en Nina Keulers (UU) zijn de projectleiders van de Toetsing voor de clusters Gezelligheid, Sport, Cultuur en Overig. De communicatie over de Toetsing 2018 zal vooral via de e-mail verlopen. Zorg er dus voor dat je berichten afkomstig van toetsing2018@uu.nl goed in de gaten houdt. Check ook nog eens of je e-mailadres niet is veranderd in de afgelopen jaren en geef dit tijdig door als dat wel het geval is.

Studieverenigingen van de UU kunnen in eerste instantie terecht bij de studentassessor van de betreffende faculteit,
De faculteiten zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering en communicatie van de Toetsing. Studieverenigingen ontvangen dus géén e-mails afkomstig van toetsing2018@uu.nl.

 

Planning Toetsing 2018 (clusters Gezelligheid, Sport, Cultuur en Overig)

Wat Door wie Wanneer Actie studentenorganisatie
Informeren over start Toetsing via mail en facebook HU/UU Week van 19-23 maart Als je deze niet gehad hebt, laat het ons weten
Informatiebijeenkomst koepels met HU en UU

  • Vidius
  • Sportraad
  • FUG
  • BOCS
  • KOSMU
HU/UU Maandag 9 april Vragen en mededelingen over de Toetsing, voorbespreken met je koepelorganisatie vóór 9 april
De vragenlijst wordt per e-mail naar alle studentenorganisaties gestuurd HU/UU Begin juni Invullen vragenlijst
Inloopspreekuur (Bestuursgebouw, Heidelberglaan) HU/UU 5 juli (11.00-12.00)
De vragenlijst wordt ingevuld én ondertekend teruggestuurd door de voorzitter van 2017-2018 en de voorzitter van 2018-2019. Studentenorganisaties Uiterlijk 7 augustus Terugsturen vragenlijst naar HU/UU
Informatiebijeenkomst koepels met HU en UU

  • Vidius
  • Sportraad
  • FUG
  • BOCS
  • KOSMU
HU/UU medio oktober/november Vragen en mededelingen over de Toetsing, voorbespreken met je koepelorganisatie.
Besluit Toetsing 2018 door Colleges van Bestuur HU/UU februari 2019
Informeren studentenorganisaties middels een formele beschikking HU/UU maart 2019