Toetsing Studentenorganisaties 2018

Studentenorganisaties worden driejaarlijks getoetst op de criteria vermeld in het ‘Beleidskader financiële ondersteuning studentenorganisaties’, gezamenlijk opgesteld door de HU en UU. Op basis van de Toetsing 2018 zijn erkenning, bestuursbeurzen en basissubsidies voor een periode van drie jaar vastgesteld, de collegejaren 2019-2020, 2020-2021 en 2021-2022 (NB: dit betekent niet dat nieuwe organisaties niet tussentijds erkend kunnen worden!).

De Toetsing 2018 is inmiddels uitgevoerd onder de clusters Gezelligheid, Sport, Cultuur en Overig. Ruim 80 studentenorganisaties zijn op 18 maart 2019 geïnformeerd over de uitslag. In 2021 volgt de volgende Toetsing. Wil je in de tussentijd erkend worden als studentenorganisatie? Dan hoef je niet te wachten op een toetsingsjaar. Je kunt daarvoor contact met ons opnemen. 


Relevante documenten