Toetsing 2021

Eenmaal in de drie jaar organiseren de UU en HU een zogenoemde Toetsing. Dit is een belangrijk moment voor studentenorganisaties die vaste (reguliere) bestuursmaanden willen ontvangen. Het is tevens het moment dat alle studentenorganisaties zorgvuldig bekeken worden, en er geoordeeld wordt of zij nog altijd erkend zullen blijven en gebruik mogen (blijven) maken van de voorzieningen. De Toetsing gebeurt op basis van het Beleidskader. Normaal gesproken ontvangt iedere organisatie een uitgebreide vragenlijst met vragen over o.a. de samenstelling en activiteiten in de voorgaande drie jaar. Komende Toetsing zal echter een aangepaste vorm krijgen, de zogenoemde Toetsing Light. Lees verder op deze pagina meer informatie over de Toetsing Light.

Organisaties die positief getoetst worden, worden in beginsel voor de duur van drie jaar erkend. Organisaties die daarnaast volgens de Toetsing ook nog recht hebben op bestuursmaanden, komen voor drie jaar op de zogenoemde Bijlage

  • In 2015 vond een Toetsing plaats. De uitslag van de Toetsing 2015 werd in maart 2016 bekend gemaakt, en gold voor de collegejaren 2016-2017, 2017-2018 en 2018-2019.
  • In 2018 vond een Toetsing plaats. De uitslag van de Toetsing 2018 werd in maart 2019 bekend gemaakt, en gold voor de collegejaren 2019-2020, 2020-2021 en 2021-2022.
  • In 2021 zal de Toetsing plaatsvinden. De uitslag voor de Toetsing 2021 wordt in maart 2022 bekend gemaakt, en geldt voor de collegejaren 2022-2023, 2023-2024 en 2024-2025

Toetsing Light

De Toetsing in 2021 zal anders zijn dan in andere jaren. Vanwege het coronavirus hebben studentenorganisaties namelijk gedurende een lange periode niet de normale (hoeveelheid) activiteiten kunnen organiseren. Om studentenorganisaties tegemoet te komen, vindt daarom in 2021 een zogenoemde ‘Toetsing Light’ plaats. De ‘Toetsing Light’ neemt de huidige Bijlage 2020-2021 (het overzicht met de verdeling van de bestuursbeurzen) als uitgangspunt. Dit betekent dat een organisatie er in beginsel niet op achteruit gaat, zelfs al heeft de organisatie ten gevolge van het coronavirus minder (actieve) leden of minder activiteiten georganiseerd. Wel zal voor alle studentenorganisaties bekeken worden of men nog voldoet aan de 75/25%-regeling (voor bestuursbeurzen) en de 70/30% regeling (voor erkenning).

Studentenorganisaties die ondanks de coronacrisis kunnen aantonen in de afgelopen drie jaar sterk gegroeid te zijn en significant meer activiteiten hebben georganiseerd, krijgen de mogelijkheid om een gemotiveerd verzoek in te dienen voor meer bestuursmaanden dan op de huidige Bijlage. Nieuwe studentenorganisaties die nog niet eerder aan een Toetsing hebben deelgenomen kunnen sowieso een verzoek tot vaste beurzen indienen. Zij worden volledig getoetst.

Planning Toetsing 2021

Voorjaar 2021: Mail aan organisaties met informatie ter voorbereiding op de Toetsing

Mei 2021: Organisaties ontvangen de vragenlijsten in de mailbox – verstuurd op 18 mei 2021

2 augustus 2021: Deadline vragenlijsten en documenten

Februari 2022: Definitieve uitslag toetsing. Beschikkingen worden gemaild naar de studentenorganisaties