Vertrouwenspersonen

In de themasessie ‘Vertrouwenspersonen’ is besproken wat de rechten en plichten zijn van een vertrouwenspersoon binnen een vereniging. Deze bijeenkomst werd onder begeleiding van vertrouwenspersonen van de HU, UU en VIDIUS georganiseerd.

Een vertrouwenspersoon is geen wettelijk plicht
Een vertrouwenscontactpersoon is geen juridische term

Het staat organisaties (verenigingen / stichtingen) in beginsel vrij om een vertrouwenspersoon aan te stellen.
• Dit kan een organisatie alleen doen of samen met andere organisaties.
• Dit kan tactisch zijn en een bewuste keuze: transparantie (je rapporteert er bijvoorbeeld over in het jaarverslag)

Van studentenorganisaties van de UU/HU wordt verwacht om een veilige plek te bieden aan hun leden (Beleidskader)

.• De Handreiking Omgangsvormen kan gebruikt worden om richting te geven aan bijvoorbeeld een eigen Code of Conduct

• Een eigen Code of Conduct (=gedrag dat je van je leden verwacht) kun je ook opnemen in het huishoudelijk reglement en/statuten

.• Organiseer dan ook hoe je dit doet:
– Klachtencommissie?
– Vertrouwenspersoon?

 

Voor meer informatie over de themasessie vind je hier de presentatie: Themasessie vertrouwenspersonen