Thema’s

Ontheffingsprocedure Introductieactiviteiten

Ontheffingen

Tot 1 december 2020 was het noodzakelijk om voor alle wervings- en introductieactiviteiten van studentenorganisaties ontheffing aan te vragen. Er gold toen een noodverordening waar dit in stond. Heel veel studentenorganisaties hebben gebruik van de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen, maar dit is nu niet meer van toepassing.

Op 1 december 2020 is een nieuwe wet in werking getreden. Dit is de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19. Deze wet vervangt alle oude noodverordeningen.

In de nieuwe wet worden introductieactiviteiten niet meer in een apart artikel vermeld. Dit betekent dat voor deze activiteiten in principe dezelfde regels en wetten gelden als voor andere activiteiten.

enEnglish