Thema’s

Thema’s

Vanuit het studentenloket HU en UU worden er gedurende het collegejaar meerdere bijeenkomsten georganiseerd voor studentenorganisaties. Deze bijeenkomsten staan in het teken van actuele onderwerpen waar je als bestuurder of vereniging mee te maken kan krijgen. Denk bijvoorbeeld aan de thema’s alcohol & drugs, mediawijsheid of internationalisering.

Deze bijeenkomsten worden georganiseerd om studentenorganisaties en bestuurders extra te ondersteunen.Met de informatie en tips kan je vervolgens binnen je eigen organisatie aan de slag. Daarnaast is het ook erg interessant om het gesprek met andere organisaties (uit een ander cluster of met een totaal ander ledenaantal) aan te gaan en van elkaar te leren.

Op dit menu vind je informatie en tips over verschillende thema’s die afgelopen jaren langs zijn gekomen met tips. Daarnaast zullen we op deze pagina ook de nieuwe bijeenkomsten aankondigen. Vanwege de corona-maatregelen wordt gekeken hoe er in collegejaar 2021 – 2022 invulling aan kan worden gegeven.

enEnglish