Subsidies en Sponsoring

Sponsoring

Sponsoring 

De Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht hebben een sponsorbudget beschikbaar voor individuele studenten, gelegenheidsinitiatieven, en studentenorganisaties (behalve studieverenigingen) die iets willen organiseren voor het Utrechtse studentenleven. Studentenorganisaties (inclusief studieverenigingen) verbonden aan de Universiteit Utrecht kunnen ook een verzoek indienen bij STUF, het Utrechts Universiteitsfonds. Ook individuele studenten kunnen hier terecht. Studentenorganisaties verbonden aan de Hogeschool Utrecht kunnen een verzoek indienen bij het HUGS.

Het doel van sponsoring is om studentinitiatieven te ondersteunen die een bijdrage leveren aan de Utrechtse studentengemeenschap en/of een maatschappelijk, educatief of ander belangrijk doel dienen dat in lijn ligt met het strategische plan van de UU/HU. Het is bij voorkeur gericht op een thema, zoals internationalisering, duurzaamheid, inclusiviteit of communityvorming. Ook het uitdragen van de naam van de UU/HU kan een reden zijn tot sponsoring.

Een studentenorganisatie kan per kalenderjaar maximaal 2 aanvragen doen.

Voorwaarden

Een aanvraag moet in ieder geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Er is een minimaal aanvraagbedrag van € 100,- of ondersteuning in natura ter waarde van tenminste € 100,-
 • Het aangevraagde bedrag mag maximaal 25% van de totale begroting zijn
 • De aanvrager dient student te zijn van de Universiteit Utrecht of Hogeschool Utrecht
 • Er moet aangetoond kunnen worden dat het gevraagde geld grotendeels gebruikt wordt voor of ten goede komt aan UU/HU-studenten, en/of aan naamsbekendheid van de UU/HU onder potentiële toekomstige studenten
 • Er moet aangetoond kunnen worden dat het gevraagde geld besteed wordt aan een inhoudelijk doel
 • Er moet een tegenprestatie tegenover staan, zoals:
  • Zichtbare vermelding op kleding
  • Naam van de UU en HU in de uitingen naar voren laten komen
  • Een verslag met rechtenvrije foto’s
  • Een financiële afrekening en evaluatie (achteraf)

Daarnaast dient een aanvraag niet in aanmerking te komen voor de koepelsubsidie of de studentenwelzijnssubsidie.

Aanvraagprocedure

Een aanvraag doen kan door dit formulier in te vullen. Aan het eind van iedere maand zullen de aanvragen van die maand in behandeling worden genomen. Binnen 6 weken na het indienen van de aanvraag ontvangt de aanvrager een besluit op het verzoek.

In het aanvraagformulier wordt onder andere naar de volgende informatie gevraagd:

 • Gegevens van de aanvrager (adresgegevens, contactgegevens, IBAN-nummer etc)
 • Een omschrijving waar de sponsoring voor bedoeld is (activiteit of doel)
 • Een begroting met alle inkomsten en uitgaven
 • De wijze waarop de zichtbaarheid van de UU/HU naar voren komt
enEnglish