Overzicht van erkende studentenorganisaties

Hieronder volgt een overzicht met alle door de HU en UU erkende studentenorganisaties. De organisaties die op deze lijst staan, voldoen aan de eisen van het beleidskader en kunnen rekenen op (enige vorm van) ondersteuning.

Staat jouw organisatie hier niet tussen en voldoet jouw organisatie naar jouw mening wel aan de eisen van het beleidskader? Bekijk dan de voorwaarden voor erkenning en neemt contact op met je contactpersoon binnen de HU of UU.

Cluster Gezelligheid

Cluster Sport

Cluster Cultuur

Cluster Koepelorganisaties

 • BOCS – Federatie Broeder Overleg Christelijke Studenten
 • FUG – Federatie van Utrechtse Gezelligheidsverenigingen
 • KOSMU –  Koördinerend Orgaan Studenten Muziekgezelschappen Utrecht
 • OSHU – Overleg Studieverenigingen Hogeschool Utrecht
 • Sportraad – Koepelvereniging Studenten Sport Verenigingen
 • VIDIUS studentenunie – Voor Iedereen Die In Utrecht Studeert

Cluster Overig-Levensbeschouwelijk

 • Ichthus – Evangelische Studenten Vereniging Utrecht
 • NSU – Navigators Studentenvereniging Utrecht
 • Sola Scriptura – Dispuut van C.S.F.R.
 • VGSU – Christelijke studentenvereniging (onder voorbehoud erkend)
 • Vita Optima –  Studentenvereniging voor zingeving en spirtualiteit

Cluster Overig-Arbeidsmarkt

Cluster Overig-Internationaal

 • AEGEE-Utrecht – Dé studentenreisvereniging in Utrecht
 • BuddyGoDutch – Koppelt internationale studenten aan een Nederlandse student
 • ESN-Utrecht – Netwerk voor internationale studenten om zich meer thuis te voelen in Utrecht
 • SIB-Utrecht – Studentenvereniging voor internationale betrekkingen

Cluster Overig

 • Anteros – De Utrechtse homo (LHBT+) studentenvereniging
 • Feminer – Dialoog tussen studentes en topvrouwen
 • Insan – Interculturele Studentenvereniging
 • Vereniging MUST – Vereniging voor medezeggenschapsstudenten aan Hogeschool Utrecht
 • Stichting OER – Organisatie die onafhankelijk onderzoek doet naar de kwaliteit van het onderwijs aan de UU.
 • Ragweek Utrecht – Goede doelenweek voor en door studenten
 • Stukafest – Studentenkamerfestival
 • U-fonds studentencommissie (STUF) – Subsidieaanvragen van individuele studenten, studenten-, sport- en studieverenigingen.
 • UITbestuur – Utrechtse Intoductie Tijd
 • UUMUN – Utrecht University Model United Nations
 • UDS – Utrecht Debating Society

Cluster Overig-Landelijk

Cluster Studie – UU

Bètawetenschappen

Diergeneeskunde

Geesteswetenschappen

Geneeskunde

Geowetenschappen

Recht, Economie, Bestuur en Organisatie

Sociale Wetenschappen

University College Utrecht

 • ASC – Academic Student Council
 • Enactus UCU – Sociaal en duurzaam ondernemen
 • U.C.S.A – The University College Student Association

University College Roosevelt (Middelburg)

 • RASA/Common House Elliott

Cluster Studie – HU