Overzicht studentenorganisaties en regelingen

Er zijn in Utrecht zeer veel actieve studentenorganisaties die samen een belangrijke rol spelen in het Utrechtse studentenleven. De Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht vinden het belangrijk om deze organisaties en hun bestuurders te ondersteunen. Er zijn wel voorwaarden verbonden aan de ondersteuning. Deze zijn vastgelegd in het Beleidskader en verschillende regelingen. Hieronder vind je een overzicht.

 

Beleidskader Financiële Ondersteuning Studentenorganisaties

In het Beleidskader Studentenorganisaties staan de basiscriteria op grond waarvan Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht (gezamenlijk) beoordelen of (activiteiten van) studentenorganisaties in aanmerking komen voor ondersteuning. De minimale eisen voor ondersteuning zijn:

  • De organisatie richt zich op de studentengemeenschap van de UU/HU,
  • De organisatie ontplooit daadwerkelijk activiteiten in het kader van studentenvoorzieningen, en
  • De organisatie (als rechtspersoon) heeft een ledenaantal van tenminste 80% UU/HU-studenten.

Lees het beleidskader goed door voor alle voorwaarden. Voldoe je niet aan de criteria uit het Beleidskader? Dan word je niet erkend als studentenorganisatie van de UU en/of HU en kun je niet rekenen op ondersteuning (zoals bestuursbeurzen en subsidie).

 

Regeling bestuursbeurzen

Wil jij weten of jij of jouw (erkende) organisatie in aanmerking komt voor bestuursbeurzen? Lees dan de regeling bestuursbeurzen goed door. In deze regeling vind je meer informatie over de procedure om bestuursbeurzen aan te vragen en aan welke voorwaarden je moet voldoen om in aanmerking te komen voor een beurs. Het is belangrijk dat je op de hoogte bent van deze voorwaarden. Krijg je een bestuursbeurs en blijkt achteraf dat je niet voldoet? Dan kan je beurs ingetrokken worden.

Ben je actief in een medezeggenschapsorgaan (zoals de U-raad, HSR, opleidingscommissie of faculteitsraad) dan is een andere bestuursbeurzenregeling op jou van toepassing. Deze vind je op de opleidingspagina van je onderwijsinstelling:

 

Regeling collegegeldvrij besturen

Voor fulltime bestuurders die aan de UU of HU studeren, is het in 2017-2018 mogelijk om een bestuursbeurs te ontvangen zonder ingeschreven te staan bij de UU of HU. Dit is een (tijdelijke) uitzondering op de regeling bestuursbeurzen. Zie voor meer informatie de pagina over bestuursbeurzen aan de UU of bestuursbeurzen aan de HU. Let op: beide instellingen kennen een verschillende regeling. 

 

Regeling uitstel afstuderen (alleen UU)

Studeer je in de zomermaanden af maar wil je jouw afstuderen uitstellen omdat je een bestuursbeurs wilt ontvangen? Aan de UU geldt in 2017-2018 een regeling waarbij je in ieder geval uitstel van het afstuderen kunt krijgen als je een bestuursfunctie gaat vervullen waarvoor je bestuursbeurs van de Universiteit Utrecht krijgt van ten minste € 425. Zie voor meer informatie de pagina over bestuursbeurzen van de UU

 

Regeling subsidies

De subsidieregeling bevat de formele regels waaraan een erkende studentenorganisatie moet voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie vanuit de UU en HU. Meer informatie over de aanvraagprocedure vind je op de pagina Informatie over subsidies

 

Reglement Studentenprijs Bijzondere Bestuurlijke- of Maatschappelijke Verdiensten (alleen UU)

Veel studenten van de Universiteit Utrecht leveren uitstekende prestaties op het gebied van hun studie of daarbuiten. Daarmee onderscheiden zij zich van anderen. De Universiteit Utrecht is trots op deze studenten en heeft daarom (naast de Studentenprijs voor Beste Masterscriptie) de Studentenprijs Bijzondere Bestuurlijke- of Maatschappelijke verdiensten in het leven geroepen. Wil jij iemand of een groep studenten voordragen? Lees dan op de site van de Universiteit Utrecht meer over de voorwaarden en eerdere prijswinnaars. Let op: de deadline is elk jaar op 1 juni!

 

Heb je na het lezen van de informatie vragen? Wil je bijvoorbeeld weten of jouw studentenorganisatie in aanmerking komt voor ondersteuning? Neem dan contact op via het contactformulier onder Contact.