Formele documenten

Op deze pagina vind je een overzicht met de belangrijkste documenten voor studentenorganisaties van de UU en HU.

Beleidskader Financiële Ondersteuning Studentenorganisaties
In het Beleids- en Toetsingskader Studentenorganisaties staan de basiscriteria op grond waarvan Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht (gezamenlijk) beoordelen of (activiteiten van) studentenorganisaties in aanmerking komen voor ondersteuning. Meer informatie over erkenning en toetsing vind je hier.

Verderling bestuursbeurzen en basissubsidies 2022-2023
In de Verdeling van Bestuursbeurzen en Basissubsidies 2022-2023 teruglezen welke studentenorganisaties gebruik kunnen maken van vaste bestuursmaanden, bestuursmaanden voor specifieke activiteiten en basissubsidies.

Regeling bestuursbeurzen
In de regeling bestuursbeurzen vind je informatie over de procedure om bestuursbeurzen aan te vragen en aan welke voorwaarden je moet voldoen om in aanmerking te komen voor een beurs. Meer informatie over bestuursbeurzen, zoals collegegeldvrij besturen of uitstel van afstuderen, vind je hier.

Ben je actief in een medezeggenschapsorgaan (zoals de U-raad, HSR, faculteitsraad of opleidingscommissie) dan is een andere bestuursbeurzenregeling op jou van toepassing. Deze vind je op de opleidingspagina van je onderwijsinstelling:

Regeling subsidies
De subsidieregeling bevat de formele regels waaraan een erkende studentenorganisatie moet voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie vanuit de UU en HU. Meer informatie over subsidies en de aanvraagprocedure vind je hier.

Handreiking Omgangsvormen Studentenorganisaties
De Handreiking Omgangsvormen is bedoeld als hulpmiddel voor studentenorganisaties bij de bewustwording van hun rol binnen de Utrechtse studentengemeenschap waar veiligheid en respect voor elkaar een belangrijke rol spelen. De handreiking kan tevens gebruikt worden om binnen de eigen organisatie het gesprek te voeren over de eigen mores en tradities in het licht van de huidige maatschappij waarin, onder andere door social media, activiteiten en gedragingen van leden binnen studentenorganisaties onder een vergrootglas zijn komen te liggen.

Besturen van studentenorganisaties wordt gevraagd om de inhoud van de handreiking bekend te maken bij de leden binnen de studentenorganisatie.

  • Heb je een adviesvraag of is er sprake van een incident op je studentenorganisatie?
  • Wil je de Handreiking ondertekenen om aan te geven dat je conform de Handreiking wilt besturen dit jaar?

Neem dan vooral contact op met je contactpersoon binnen de onderwijsinstelling. Studieverenigingen kunnen contact opnemen met hun eigen directeur. Voor studieverenigingen kan er sprake zijn van aanvullende artikelen of afspraken die door de faculteit zijn toegevoegd.

enEnglish