Overige ondersteuning

De UU en HU bieden naast financiële ondersteuning ook andere voorzieningen. Denk hierbij aan:

 

Begeleiding & Advies

Heb je advies nodig over:

  • het (her)oprichten van je studentenorganisatie
  • het oplossen van (financiële of juridische) problemen in je bestuur
  • beveiliging van je evenementen
  • andere zaken?

Neem dan contact met ons op via de contactpagina.

top

 

Besturendag

Studentenorganisatie Vidius organiseert eenmaal per jaar in opdracht van het college van bestuur van de Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht een besturendag voor studentenorganisaties die verbonden zijn aan de UU en HU. Op deze dag kunnen bestuurders met elkaar kennismaken en deelnemen aan verschillende handige workshops. De besturendag vindt altijd in het najaar plaats. De uitnodiging wordt verstuurd door Vidius.

top

 

Besturenborrel / Oploop

De colleges van bestuur van de UU en HU organiseren jaarlijks een borrel voor studentenorganisaties. De borrel van Hogeschool Utrecht (“de oploop”) vindt jaarlijks in het najaar plaats. Alle erkende studentenorganisaties worden hiervoor uitgenodigd.

De borrel van de Universiteit Utrecht wordt mede georganiseerd door het Utrechts Universiteitsfonds. Deze borrel vindt rond de zomer plaats (begin juni).
top

 

Korting bij autohuur

Studenten en studentenorganisaties van de Universiteit Utrecht kunnen met korting auto’s en busjes huren.
top

 

Afspraken catering in UU panden (UU)

Het is voor alle erkende studentenorganisaties mogelijk om naast Sodexo onder bepaalde voorwaarden eten en drinken af te nemen bij een andere leverancier.

Wat zijn de afspraken?

  • Studentenorganisaties die één of meerdere ruimtes toegewezen hebben gekregen binnen de universitaire panden mogen in die desbetreffende ruimtes eten en drinken laten leveren door een andere partij dan Sodexo.
  • Voor activiteiten/evenementen buiten de eigen ruimtes van de studentenorganisatie (maar wel binnen een pand van de UU) dient altijd een offerte opgevraagd te worden bij Sodexo. Indien er geen overeenstemming wordt bereikt met Sodexo mag de studentenorganisatie beslissen om toch bij een andere partij eten en drinken af te nemen.

Hier bij gelden twee belangrijke regels:

  1. Wordt de activiteit/evenement georganiseerd in één van de bedrijfsrestaurants/cateringlocaties van de UU, dan ben je wél verplicht om catering van Sodexo af te nemen.
  2. De standaard regels met betrekking tot evenementen blijven daarnaast gewoon van toepassing.

Sinds de start van het collegejaar 2019-2020 zijn de regels omtrent alcohol gelijkgetrokken voor de hele universiteit: borrels en evenementen in en rondom universiteitsgebouwen tijdens kantoortijd (tot 17.00 uur) zijn alcoholvrij. Dit geldt voor medewerkers, studenten en externen. Daarnaast wordt er nergens sterk alcoholhoudende (15% of meer) drank geschonken, met uitzondering van de Faculty Club. Meer informatie en uitzonderingen is hier te vinden.

top

 

Minor Leiderschap voor bestuurlijk actieve studenten

Deze minor van Hogeschool Utrecht richt zich specifiek op studenten die minstens 20 uur in de week bestuurlijk actief zijn bij een studentenorganisatie, een studievereniging, een medezeggenschapsorgaan of een maatschappelijke organisatie. De minor is een verdieping van en aanvulling op je bestuurswerk met een omvang van 30 ects. 

Ben je student van de Universiteit Utrecht? Check dan bij je examencommissie of je deze minor mag volgen en hier studiepunten voor kunt ontvangen.

top

 

Studentenprijs voor Bijzondere Bestuurlijke- en Maatschappelijke verdiensten (UU)

Ieder jaar wordt tijdens de opening van het academisch jaar een prijs uitgereikt aan de UU-student of groep UU-studenten die heeft uitgeblonken in bestuurlijke en/of maatschappelijke activiteiten. Voordrachten voor de Studentenprijs kunnen elk jaar voor 1 juni opgestuurd worden naar de secretaris van de prijs, dhr. F. (Frank) Peters. Lees op de site van de UU meer over de voorwaarden voor de Studentenprijs.
top

 

Trainingen

Bij Studentenservice (UU) kunnen studenten terecht voor trainingen op het gebied van loopbaanorientatie, solliciteren, netwerken of professionele vaardigheden. Dergelijke trainingen of specifieke onderwerpen daaruit kunnen op verzoek ook worden verzorgd voor je leden of het bestuur. Neem voor meer informatie of overleg contact op met mw. Jacky Limvers, studieloopbaanadviseur, j.f.limvers@uu.nl of tel. 030-2531733.

top

 

Vergader- en kantoorruimtes

De Universiteit Utrecht heeft verschillende locaties beschikbaar gesteld waar erkende studentenorganisaties gebruik van kunnen maken.

(1) Pnyx [spreek uit als Pnuks] is een verzamelgebouw van de Universiteit Utrecht waar meer dan 30 studentenorganisaties kantoor- en vergaderfaciliteiten hebben. Pnyx vind je in de binnenstad van Utrecht, Achter Sint Pieter 25.

  • Alle erkende studentenorganisaties die verbonden zijn aan de Universiteit Utrecht kunnen kosteloos gebruik maken van de vergaderzalen in Pnyx; en
  • Erkende studentenorganisaties kunnen, mits er plek is, ook in aanmerking komen voor een bestuurskamer in Pnyx. Heb je belangstelling voor zo’n kamer? Neem dan voor informatie over de voorwaarden en de wachtlijst contact op met een van de studentendecanen.

(2) Meer informatie over andere vergaderruimtes dan Pnyx vind je hier.

top

 

Voorwoorden

Het college van bestuur van de Universiteit Utrecht schrijft jaarlijks een algemeen voorwoord dat studentenorganisaties kunnen opnemen in hun almanak. Het opvragen van het voorwoord met een foto van een van de collegeleden kan bij je contactpersoon.

Het college van bestuur van Hogeschool Utrecht schrijft op verzoek een voorwoord voor de almanak van studentenorganisaties. Het opvragen van een voorwoord kan door een verzoek te e-mailen naar Lisa Sanders.

top