Meer weten over..

Handreiking Omgangsvormen

Handreiking Omgangsvormen Studentenorganisaties is bedoeld als hulpmiddel voor studentenorganisaties bij de bewustwording van hun rol binnen de Utrechtse studentengemeenschap waar veiligheid en respect voor elkaar een belangrijke rol spelen. De handreiking kan tevens gebruikt worden om binnen de eigen organisatie het gesprek te voeren over de eigen mores en tradities in het licht van de huidige maatschappij waarin, onder andere door social media, activiteiten en gedragingen van leden binnen studentenorganisaties onder een vergrootglas zijn komen te liggen.

Besturen van studentenorganisaties wordt gevraagd om de inhoud van de handreiking bekend te maken bij de leden binnen de studentenorganisatie.

  • Heb je een adviesvraag of is er sprake van een incident op je studentenorganisatie?
  • Wil je de Handreiking ondertekenen om aan te geven dat je conform de Handreiking wilt besturen dit jaar?

Neem dan vooral contact op met je contactpersoon binnen de onderwijsinstelling. Studieverenigingen kunnen contact opnemen met hun eigen directeur. Voor studieverenigingen kan er sprake zijn van aanvullende artikelen of afspraken die door de faculteit zijn toegevoegd.

enEnglish