Basissubsidie

Een basissubsidie wordt vastgesteld voor een periode van 3 jaar met het oog op de instandhouding van de studentenorganisatie en de uitvoering van haar kernactiviteiten. Verdere toelichting op de basissubsidie vind je terug het Beleidskader Studentenorganisaties en de Subsidieregeling. Slechts een beperkt aantal studentenorganisaties ontvangt basissubsidie van de Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht. Welke dit zijn, vind je terug op de Bijlage.

De toekenning van de basissubsidie vindt tegelijkertijd plaats met het vaststellen van de bestuursbeurzen. Om de toegekende basissubsidie te ontvangen dient de studentenorganisatie jaarlijks in oktober het jaarverslag van het voorgaande collegejaar in te dienen bij hun contactpersonen van de UU en HU.