Informatie over subsidies

In het beleidskader wordt onderscheid gemaakt tussen basissubsidies en activiteitensubsidies. 

Activiteitensubsidie

De Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht stimuleren graag bijzondere initiatieven die voor en door studenten georganiseerd worden. Daarom stellen zij gezamenlijk budget beschikbaar voor bijzondere activiteiten. Een deel van het beschikbare budget is ter beschikking gesteld aan koepelverenigingen. 

Basissubsidie

Een basissubsidie is een jaarlijkse subsidie die enkele studentenorganisaties ontvangen voor basisactiviteiten. De basissubsidies worden driejaarlijks vastgesteld gelijktijdig met de toetsing bestuursbeurzen. Organisaties die basissubsidies ontvangen staan op de Bijlage vermeld (zie hier).

Sponsoring

Studentenorganisaties die een sponsorverzoek willen indienen kunnen niet meer terecht bij dit gezamenlijke loket van de Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht. Studentenorganisaties verbonden aan de Universiteit Utrecht kunnen een verzoek indienen bij STUF, het Utrechts Universiteitsfonds. Daarbij is het goed om te weten dat ook individuele studenten een aanvraag kunnen indienen bij STUF. Mogelijkheden bij Hogeschool Utrecht kunnen worden opgevraagd via de contactpersoon Hogeschool Utrecht.