Erkenning en Toetsing

Toetsing Light 2021

De Toetsing in 2021 zal anders zijn dan in andere jaren. Vanwege het coronavirus hebben studentenorganisaties namelijk gedurende een lange periode niet de normale (hoeveelheid) activiteiten kunnen organiseren. Om studentenorganisaties tegemoet te komen, vindt daarom in 2021 een zogenoemde ‘Toetsing Light’ plaats. De ‘Toetsing Light’ neemt de huidige Bijlage 2020-2021 (het overzicht met de verdeling van de bestuursbeurzen) als uitgangspunt. Dit betekent dat een organisatie er in beginsel niet op achteruit gaat, zelfs al heeft de organisatie ten gevolge van het coronavirus minder (actieve) leden of minder activiteiten georganiseerd. Wel zal voor alle studentenorganisaties bekeken worden of men nog voldoet aan de 75/25%-regeling (voor bestuursbeurzen) en de 70/30% regeling (voor erkenning).

Studentenorganisaties die ondanks de coronacrisis kunnen aantonen in de afgelopen drie jaar sterk gegroeid te zijn en significant meer activiteiten hebben georganiseerd, krijgen de mogelijkheid om een gemotiveerd verzoek in te dienen voor meer bestuursmaanden dan dat ze ontvangen op de Bijlage 2020-2021. Nieuwe studentenorganisaties die nog niet eerder aan een Toetsing hebben deelgenomen kunnen sowieso een verzoek tot vaste beurzen indienen. Zij worden volledig getoetst.

Planning Toetsing 2021
Voorjaar 2021: Mail aan organisaties met informatie ter voorbereiding op de Toetsing
Mei 2021: Organisaties ontvangen de vragenlijsten in de mailbox – verstuurd op 18 mei 2021
2 augustus 2021: Deadline vragenlijsten en documenten
Maart 2022: Definitieve uitslag toetsing. Beschikkingen worden gemaild naar de studentenorganisaties – verstuurd op 4 maart 2022

De Toetsing 2021 is afgerond. Alle organisaties die hebben deelgenomen hebben begin maart hun persoonlijke beschikking ontvangen. In de nieuwe Verdeling van Bestuursbeurzen en Basissubsidies 2022-2025 kun je teruglezen welke studentenorganisaties gebruik kunnen maken van financiële ondersteuning vanuit de onderwijsinstellingen.

Vragen over de Toetsing kunnen gestuurd worden naar het speciale mailadres: Toetsing2021@uu.nl

enEnglish