Ontheffingsprocedure Introductieactiviteiten

Geen ontheffingsprocedure meer

Tot 1 december 2020 was het noodzakelijk om voor alle wervings- en introductieactiviteiten van studentenorganisaties ontheffing aan te vragen. Er gold toen een noodverordening waar dit in stond. Heel veel studentenorganisaties hebben gebruik van de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen. Je vindt hieronder een overzicht.

Op 1 december 2020 is een nieuwe wet in werking getreden. Dit is de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19. Deze wet vervangt alle oude noodverordeningen.

In de nieuwe wet worden introductieactiviteiten niet meer in een apart artikel vermeld. Dit betekent dat voor deze activiteiten in principe dezelfde regels en wetten gelden als voor andere activiteiten. Er is dus momenteel erg weinig fysiek mogelijk. Formeel kan de burgemeester wel ontheffing verlenen in bijzondere omstandigheden. Maar gezien de zeer ernstige situatie waarin wij ons nu bevinden, zijn ontheffingen vooralsnog niet te verwachten.

 

Besluiten VRU / Jurisprudentie

Klik hier voor een overzicht met activiteiten waar ontheffing voor is verleend toen dit op basis van de noodverordening noodzakelijk was.